פיצוי תביעה קטנה

  • פותח הנושא לא רובוט
  • פורסם בתאריך
ל

לא רובוט

Guest
שלום ,

אני שכיר, לא בעל עסק ולא בעל חברה.

האם פיצוי שאני מקבל מחברה ששלחה אליי הודעות ספאם חייב בדיווח או בתשלום מס?
האם יש הבדל בין מקרה בו הפיצוי משולם לי בעקבות פסק הדין לבין מקרה בו הפיצוי משולם לי לפני פסק הדין בפשרה מחוץ לבית המשפט?
 
בתשלום פיצוי יחול הכלל - "דין הפיצוי כדין הפרצה אותה בא למלא"
ככל ונתבע ראש נזק פטור ממס כגון עוגמת נפש הפיצוי יהיה פטור ממס.
על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982סעיף 30א(י) (י) (1) " שוגר דבר פרסומת ביודעין בניגוד להוראות סעיף זה, רשאי בית המשפט לפסוק בשל הפרה זו פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה)..."
מאחר שמדובר בפיצוי שלא תלוי בנזק לדעתי הוא פטור ממס מאחר שהוא לא משולם על מקור החייב במס.
אין הבדל בין תשלום מס על פי פסק דין או בפשרה.
בהצלחה
 
למעלה