פיצוי בעד שחיקת שכר - כיצד מחושב (האם רק

urielp

New member
פיצוי בעד שחיקת שכר - כיצד מחושב (האם רק

לרכיבים הסוציאלים?), כמה אחוז ומאיזה שנים? האם לכלל המורים או אלו עובדי משרד החינוך או מועצות מקומיות?
 

itu1

New member
שחיקה

כל נושא מנגנון השחיקה כרגע במו"מ לשינויים בו השחיקה הינה על השכר המשולב וכל מה שנגזר ממנו. לכל עובדי ההוראה הקשורים להסכם השכר של עובדי ההוראה. אריה
 

urielp

New member
קיבלתי פיצוי שחיקת שכר לשנים 1999-2005" איך

זה חושב? על בסיס איזה חלק מהמשכורת? כמה אחוז?
 

itu1

New member
שחיקה

מה ששולם היה בשיעור חצי אחוז לחודש כמקדמה אריה
 

urielp

New member
האם זה אוצר שאני צריך להכפיל את השכ

השכר בעבור כל חודש עבודה ב 0.5%? כמו כן - האם זה כולל רק את השכר לסוציאלי?
 
למעלה