פיצויי פיטורין

מצב
הנושא נעול.
פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורין
שלום רב, פוטרתי מעבודתי לאחר כ-4 שנות עבודה. במהלך עבודתי הופרשו סכומים לקרן פנסיה. הסכום שנצבר בקרן לפיצויים, עולה על סכום הפיצויים המגיעים לי על-פי דין, דהיינו סכומם עולה על סכום משכרתי האחרונה כפול מספר שנות עבודתי. שאלתי: מה דין סכום ההפרש בו עולה הסכום שנצבר בקרן לפיצויים על סכום הפיצויים? למי שייך ההפרש? האם המעביד זכאי לדרוש לקבל את סכום ההפרש או שזה שייך לעובד?שאלה נוספת באותו ענין: באישור קרן הפנסיה לענין ערך פדיון הפיצויים מצויין כי זה אינו כולל את דמי הניהול לשנת 2006. כיצד אם כן ניתן לדעת בוודאות למועד סיום יחסי עובד-מעביד מה ערך הפדיון לפיצויים? לכאורה לאחר שיופחתו דמי הניהול, אפשר שהסכום שנצבר בקרן לפיצויים אינו מגיע כדי סכום פיצויי הפיטורין. מה הפתרון במקרה כזה? האם ניתן לדרוש מהקרן שתחייב בדמי ניהול עד למועד סיום יחסי עובד-מעביד? אודה על תשובותיכם.
 
תשובה

פיצויי פיטורין
שלום רב, פוטרתי מעבודתי לאחר כ-4 שנות עבודה. במהלך עבודתי הופרשו סכומים לקרן פנסיה. הסכום שנצבר בקרן לפיצויים, עולה על סכום הפיצויים המגיעים לי על-פי דין, דהיינו סכומם עולה על סכום משכרתי האחרונה כפול מספר שנות עבודתי. שאלתי: מה דין סכום ההפרש בו עולה הסכום שנצבר בקרן לפיצויים על סכום הפיצויים? למי שייך ההפרש? האם המעביד זכאי לדרוש לקבל את סכום ההפרש או שזה שייך לעובד?שאלה נוספת באותו ענין: באישור קרן הפנסיה לענין ערך פדיון הפיצויים מצויין כי זה אינו כולל את דמי הניהול לשנת 2006. כיצד אם כן ניתן לדעת בוודאות למועד סיום יחסי עובד-מעביד מה ערך הפדיון לפיצויים? לכאורה לאחר שיופחתו דמי הניהול, אפשר שהסכום שנצבר בקרן לפיצויים אינו מגיע כדי סכום פיצויי הפיטורין. מה הפתרון במקרה כזה? האם ניתן לדרוש מהקרן שתחייב בדמי ניהול עד למועד סיום יחסי עובד-מעביד? אודה על תשובותיכם.
תשובה
יש לשים לב, היתרה בקרן מורכת משני חלקים: יתרת הפיצויי ויתרת הסכומים שהופרשו לגמל. את צריכה לברר מה יתרת הפיצויים בלבד. יחד עם זאת, אם היתרה בכל זאת גבוהה יותר היא שייכת לעובד מאחר והיא נובעת מרווחי הקרן, ריבית והצמדה. דמי הניהול משולמים לא רק במהלך העבודה אלא, כל עוד הקרן נמצאת בקופת הגמל. בכל מקרה, לא מדובר בכסף גדול.
 

nitsansh

New member
לא הבנתי מה הקשר בין פנסיה לפיצויי

תשובה
יש לשים לב, היתרה בקרן מורכת משני חלקים: יתרת הפיצויי ויתרת הסכומים שהופרשו לגמל. את צריכה לברר מה יתרת הפיצויים בלבד. יחד עם זאת, אם היתרה בכל זאת גבוהה יותר היא שייכת לעובד מאחר והיא נובעת מרווחי הקרן, ריבית והצמדה. דמי הניהול משולמים לא רק במהלך העבודה אלא, כל עוד הקרן נמצאת בקופת הגמל. בכל מקרה, לא מדובר בכסף גדול.
לא הבנתי מה הקשר בין פנסיה לפיצויי
פיטורין?? פנסיה זו קרן חיסכון שניתן לפדות אותה בד"כ לאחר גיל הפרישה מהעבודה. פיצויי פיטורין, למיטב הבנתי, המעביד צריך לשלם ממקורותיו שלו, ובשום אופן לא מכספים שהעובד חסך ממשכורתו.
 

אתיר

New member
חלק מפיצויי פיטורין המעביד מפריש

לא הבנתי מה הקשר בין פנסיה לפיצויי
פיטורין?? פנסיה זו קרן חיסכון שניתן לפדות אותה בד"כ לאחר גיל הפרישה מהעבודה. פיצויי פיטורין, למיטב הבנתי, המעביד צריך לשלם ממקורותיו שלו, ובשום אופן לא מכספים שהעובד חסך ממשכורתו.
חלק מפיצויי פיטורין המעביד מפריש
לקרן הפנסיה. בקרן הפנסיה יש 3 עמודות, הפרשות עובד, הפרשות מעביר והפרשות לפיצויי פיטורין ואפרופו אם העובד מתפטר המעביר יכול לקחת את החלק של הפרשה לפיצויים מהקרן. עכשיו אני לא מבינה איך החלק של פיצויי פיטורין גדול יותר ממה שמגיע ?? איך זה יכול להיות?? אם הוא עבד 4 שנים אז מגיע לו 28% פיצויים ( שתיים ושליש) - (על החלק שמשולם לו קרן פנסיה) זאת לפי ההוראה של שר העבודה מיוני 98.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה