פיצויי פיטורין שמקבלת אלמנה

  • פותח הנושא ורד1133
  • פורסם בתאריך
ו

ורד1133

Guest
עובד נפטר ואלמנתו מקבלת את פיצויי הפטורים להם הוא זכאי, לאחר חישוב הפטור על הפיצויים בגובה שתי משכורות אחרונות לכל שנת עבודה ישנו עדיין סכום גבוה החייב במס, האם רשאית האלמנה לפרוס את הפיצויים החייבים קדימה ובכל להפחית את שיעור המס ?
 
בהתאם לעמדת רשות המיסים שהובאה בחוזר 10/2011 לא ניתן לפרוס את הפיצויים קדימה מאחר וההכנסה היא של היורשים ולא של הנפטר.
יתרת המענק החייב במס תחשב כהכנסה מיגיעה אישית של האלמנה בשיעור מס מוגבל של 40%.
יחד עם זאת מצוין בחוזר, למרות שבמהותה הכנסה זו מיוחסת לאלמנה, עומדת בפניה האפשרות לבקש פריסה לאחור של כל סכום המענק החייב כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנה זו, בכפוף לתנאים שנקבעו במסגרת סעיף 8(ג)(3) לפקודה.
 
למעלה