פיטורים עקב מכירת החברה

מצב
הנושא נעול.

erezstern

New member
פיטורים עקב מכירת החברה

פיטורים עקב מכירת החברה
שלום, אני עובד שפוטר מחברה בעקבות מכירתה לחברה אחרת, תפקידי הוא איש מכירות בחברה, שכרי חושב על שכר בסיס ועמלות כאשר במידה ואיני מגיע לרף הבסיס החברה משלימה לי אותו. לפני כמה חודשים סגרתי עיסקה גדולה ולכן קיבלתי עמלה גדולה, בין לבין אותה חברה שסגרתי איתה פשטה את הרגל וישנו סיכויי שהחברה לא תקבל את הכסף המגיע לה, חשוב לציין כי בחוזה שלי כתוב כי החברה תוכל לנקות את שכרי מהחודשים הבאים במידה והכסף לא יגיע אליה. כאמור פוטרתי מהחברה ושאלתי היא, האם החברה יכולה לנקות לי את עמלה ולמעשה לא לשלם לי את המשכורת הבאה כלל? האם החברה יכולה לגעת לי בפיצויים? תודה רבה מראש!
 

שיר ורד

New member
כן

פיטורים עקב מכירת החברה
שלום, אני עובד שפוטר מחברה בעקבות מכירתה לחברה אחרת, תפקידי הוא איש מכירות בחברה, שכרי חושב על שכר בסיס ועמלות כאשר במידה ואיני מגיע לרף הבסיס החברה משלימה לי אותו. לפני כמה חודשים סגרתי עיסקה גדולה ולכן קיבלתי עמלה גדולה, בין לבין אותה חברה שסגרתי איתה פשטה את הרגל וישנו סיכויי שהחברה לא תקבל את הכסף המגיע לה, חשוב לציין כי בחוזה שלי כתוב כי החברה תוכל לנקות את שכרי מהחודשים הבאים במידה והכסף לא יגיע אליה. כאמור פוטרתי מהחברה ושאלתי היא, האם החברה יכולה לנקות לי את עמלה ולמעשה לא לשלם לי את המשכורת הבאה כלל? האם החברה יכולה לגעת לי בפיצויים? תודה רבה מראש!
כן
אבל צריך לבדוק היטב את לשון החוזה. לפי מה שאני מבין אתה זכאי לקבל את העמלה רק לאחר מועד התשלום בגין העסקה, אך כדי לא לפגוע בהכנסתך השותפת, אתה מקבל מקדמה בגובה העמלה המגיעה לך , אותה מותר למעסיק לנכות משכרך בהמשך. במהלך העבודה, החוק מגביל את האחוז מהשכר שמותר למעביד לנכות מהעובד בגין התחיבויות שונות. לעומת זאת במועד סיום יחסי עובד מעביד, המעביד רשאי לנכות את התחיבויות העובד מכל תשלום המגיע לעובד, כולל שכר, פדיון חופשה, דמי הבראה, ופצויים. אבל, מאחר ומדובר רק בחשש שהחברה לא תקבל את הכסף,אתה יכול לנסות להגיע להסדר, שהחברה תשלם לך את כל המגיע לך, ואתה תתן לה צק על סכום העמלה נטו (לאחר ניכויי מס), ואשר יופקד אצל עו"ד אשר לא יהיה רשאי לפדותו עד לסוף הנשה, וגם אז הוא יופקד רק אם יתברר שהחברה לא תקבל את התלשום מהעסקה. אם אתה רוצה לעשות זאת לתקופה ארוכה יותר, תהיה בעיה לבצע החזר של תשלום נטו, כי לא ניתן להעביר את הפרשות המס בין שתי שנות מס.
 

erezstern

New member
החוזה

כן
אבל צריך לבדוק היטב את לשון החוזה. לפי מה שאני מבין אתה זכאי לקבל את העמלה רק לאחר מועד התשלום בגין העסקה, אך כדי לא לפגוע בהכנסתך השותפת, אתה מקבל מקדמה בגובה העמלה המגיעה לך , אותה מותר למעסיק לנכות משכרך בהמשך. במהלך העבודה, החוק מגביל את האחוז מהשכר שמותר למעביד לנכות מהעובד בגין התחיבויות שונות. לעומת זאת במועד סיום יחסי עובד מעביד, המעביד רשאי לנכות את התחיבויות העובד מכל תשלום המגיע לעובד, כולל שכר, פדיון חופשה, דמי הבראה, ופצויים. אבל, מאחר ומדובר רק בחשש שהחברה לא תקבל את הכסף,אתה יכול לנסות להגיע להסדר, שהחברה תשלם לך את כל המגיע לך, ואתה תתן לה צק על סכום העמלה נטו (לאחר ניכויי מס), ואשר יופקד אצל עו"ד אשר לא יהיה רשאי לפדותו עד לסוף הנשה, וגם אז הוא יופקד רק אם יתברר שהחברה לא תקבל את התלשום מהעסקה. אם אתה רוצה לעשות זאת לתקופה ארוכה יותר, תהיה בעיה לבצע החזר של תשלום נטו, כי לא ניתן להעביר את הפרשות המס בין שתי שנות מס.
החוזה
להלן הסעיף הרלוונטי: 1. תשלום העמלות בגין עסקאות כמוגדר לעיל יבוצע במשכורת החודש בו הופקו ע"י החברה החשבוניות. 2. היה ולא קבלה החברה תמורה כל שהיא עקב ביטול עסקה או אי תשלום, או קבלה תמורה חלקית ן\או נוכו סכומים מכל סיבה שהיא, יהיה חייב העובד להשיב לחברה החלק היחסי מהעמלה ששולמה בגין אותה חשבונית משכר העובד בחדש העוקב לתאריך בו דווח לחברה על כך. האם הדבר אומר שרק כאשר אי קבלת הסכום מהלקוח הינו ודאי, רק אז יכולה החברה לנכות את השכר? האם כפי שכתוב בסעיף 2 החברה יכולה לגבות את הסכום רק בחודש העוקב לתאריך בו דווח על אי קבלת הסכום? ומי קובע מתי דווח לחברה על כך? שוב תודה מראש!
 

שיר ורד

New member
שאלות קשות

החוזה
להלן הסעיף הרלוונטי: 1. תשלום העמלות בגין עסקאות כמוגדר לעיל יבוצע במשכורת החודש בו הופקו ע"י החברה החשבוניות. 2. היה ולא קבלה החברה תמורה כל שהיא עקב ביטול עסקה או אי תשלום, או קבלה תמורה חלקית ן\או נוכו סכומים מכל סיבה שהיא, יהיה חייב העובד להשיב לחברה החלק היחסי מהעמלה ששולמה בגין אותה חשבונית משכר העובד בחדש העוקב לתאריך בו דווח לחברה על כך. האם הדבר אומר שרק כאשר אי קבלת הסכום מהלקוח הינו ודאי, רק אז יכולה החברה לנכות את השכר? האם כפי שכתוב בסעיף 2 החברה יכולה לגבות את הסכום רק בחודש העוקב לתאריך בו דווח על אי קבלת הסכום? ומי קובע מתי דווח לחברה על כך? שוב תודה מראש!
שאלות קשות
ובהחלט יכולות להקתבל פרשנויות שונות לסעיפים אלו בחוזה , ולכן אי אפשר לצפות מראש מה יהיה פסק הדין כאשר הנושא יובא לבית הדין לעבודה. לגבי המועד שבו זה דווח לחברה, לכאורה אם נשלחה ללקוח חשבונית לתשלום ומועד התשלום עבר והכסף לא שולם, זה נחשב כאי תשלום ואין צורך בדווח נוסף. גם אם ביום יום החברה לא מיהרה לנכות משכר העובדים בגין פיגורי תשלום של לקוחות, אין זה אומר, שאין היא רשאית לעשות זאת במהלך סיום יחסי עובד מעביד. בנוסף, ניתן לפרש את הסעיף כך שעצם הפרסום שהלקוח הינו פושט רגל, כמוהו כדווח לחברה שהתשלום לא ישולם.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה