פיטורים-מספר שאלות

מצב
הנושא נעול.

מילקי9

New member
פיטורים-מספר שאלות

פיטורים-מספר שאלות
בעלי פוטר מעבודתו לאחר שעבד בה שנתיים. הוא קיבל הודעה מוקדמת של חודש, ובפועל הפסיק לעבוד ביום 15.08.05. השאלות: 1. האם הוא היה אמור לקבל את הפיצויים עד יום 30.09.05, כלומר עד 45 יום ? 2. מאחר והוא עדיין לא קיבל אותם - האם חלה עליהם הלנת שכר ? 3. חשב החברה הודיע לבעלי כי נשלחו אליו "טפסי שחרור" וכי על בעלי לחתום עליהם על מנת לקבל את הפיצויים. עד כמה שהבנתי החברה רוצה שבעלי יחתום שברגע שהוא מקבל את הפיצויים, אז החברה לא חייבת לא דבר, ואין הוא יכול לתבוע אותם. הבעיה היא שהחברה לא מוכנה לשלם את הפיצויים בטרם בעלי חותם, אולם מאחר והחברה חייבת עוד כספים לבעלי (הבראה, שעות נוספות וכו') - יתכן וכן נצטרך לתבוע אותם. האם זה חוקי ? האם לחתום ? מה לעשות ? תודה רבה, וסליחה על האורך. אגב, זה דחוף.
 

מילקי9

New member
הבראה

פיטורים-מספר שאלות
בעלי פוטר מעבודתו לאחר שעבד בה שנתיים. הוא קיבל הודעה מוקדמת של חודש, ובפועל הפסיק לעבוד ביום 15.08.05. השאלות: 1. האם הוא היה אמור לקבל את הפיצויים עד יום 30.09.05, כלומר עד 45 יום ? 2. מאחר והוא עדיין לא קיבל אותם - האם חלה עליהם הלנת שכר ? 3. חשב החברה הודיע לבעלי כי נשלחו אליו "טפסי שחרור" וכי על בעלי לחתום עליהם על מנת לקבל את הפיצויים. עד כמה שהבנתי החברה רוצה שבעלי יחתום שברגע שהוא מקבל את הפיצויים, אז החברה לא חייבת לא דבר, ואין הוא יכול לתבוע אותם. הבעיה היא שהחברה לא מוכנה לשלם את הפיצויים בטרם בעלי חותם, אולם מאחר והחברה חייבת עוד כספים לבעלי (הבראה, שעות נוספות וכו') - יתכן וכן נצטרך לתבוע אותם. האם זה חוקי ? האם לחתום ? מה לעשות ? תודה רבה, וסליחה על האורך. אגב, זה דחוף.
הבראה
חיפשתי פה בפורום ולא מצאתי תשובה מדוייקת. עד מתי המעביד צריך לשלם הבראה, כלומר... אחותי התחילה לעבוד ביום 1.1.03 בעבודתה, במרץ 2004 היא קיבלה את ההבראה בגין שנת 2003. ומאז היא לא קיבלה שוב (אנחנו כבר באוקטובר). עד מתי המעביד יכול לשלם לה את ההבראה בגין שנת 2004 ? תודה.
 
אין הוראה מוחלטת.

הבראה
חיפשתי פה בפורום ולא מצאתי תשובה מדוייקת. עד מתי המעביד צריך לשלם הבראה, כלומר... אחותי התחילה לעבוד ביום 1.1.03 בעבודתה, במרץ 2004 היא קיבלה את ההבראה בגין שנת 2003. ומאז היא לא קיבלה שוב (אנחנו כבר באוקטובר). עד מתי המעביד יכול לשלם לה את ההבראה בגין שנת 2004 ? תודה.
אין הוראה מוחלטת.
לפי צו ההרחבה בענין דמי הבראה, צריך לשלם את דמי ההבראה באחד מחודשי הקיץ (יוני עד ספטמבר), אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה. לכן - לא ניתן לתת תשובה חד-משמעית על זה. אחותך יכולה לפנות למעביד ולשאול אותו מתי הוא מתכוון לשלם. אם יתברר לה שלא נהוג מועד אחר, אז היא יכולה לדרוש ממנו לשלם כבר את מה שהוא לא שילם בקיץ.
 
הוא אמור לקבל פיצויים...

פיטורים-מספר שאלות
בעלי פוטר מעבודתו לאחר שעבד בה שנתיים. הוא קיבל הודעה מוקדמת של חודש, ובפועל הפסיק לעבוד ביום 15.08.05. השאלות: 1. האם הוא היה אמור לקבל את הפיצויים עד יום 30.09.05, כלומר עד 45 יום ? 2. מאחר והוא עדיין לא קיבל אותם - האם חלה עליהם הלנת שכר ? 3. חשב החברה הודיע לבעלי כי נשלחו אליו "טפסי שחרור" וכי על בעלי לחתום עליהם על מנת לקבל את הפיצויים. עד כמה שהבנתי החברה רוצה שבעלי יחתום שברגע שהוא מקבל את הפיצויים, אז החברה לא חייבת לא דבר, ואין הוא יכול לתבוע אותם. הבעיה היא שהחברה לא מוכנה לשלם את הפיצויים בטרם בעלי חותם, אולם מאחר והחברה חייבת עוד כספים לבעלי (הבראה, שעות נוספות וכו') - יתכן וכן נצטרך לתבוע אותם. האם זה חוקי ? האם לחתום ? מה לעשות ? תודה רבה, וסליחה על האורך. אגב, זה דחוף.
הוא אמור לקבל פיצויים...
מייד עם סיום יחסי עובד ומעביד בינו לבין העבודה. אם המעביד משלם את הפיצויים תוך 15 ימים מאותו יום - אז אין סנקציה נגד המעביד. אם המעביד משלם את הפיצויים בתקופה שהיא בין 16 ימים מאותו יום לבין 30 ימים מאותו יום - אז הסנקציה היא רק הפרשי הצמדה למדד. אם המעביד משלם את הפיצויים לאחר שחלפו למעלה מ-30 ימים, אז הסנקציה היא הפרשי הצמדה למדד ועוד 20% מהסכום של הקרן והפרשי ההצמדה על כל חודש איחור מהמועד המקורי. (המקרים שבהם מעביד מחוייב בסנקציה המלאה - הם נדירים). בעלך לא חייב לחתום על שום דבר כתנאי לתשלום הפיצויים. המעביד חייב לשלם לו את הפיצויים גם אם בעלך לא חותם. אבל, אין סיבה שבעלך לא יחתום, למשל, על אישור שהוא קיבל את הפיצויים. אם יש לו טענות בענין דמי הבראה ושעות נוספות - אז שלא יחתום שאין לו תביעות. המעביד יסתכן בכך שהוא יחוייב לשלם פיצויי הלנה.
 

מילקי9

New member
תודה, ו...

הוא אמור לקבל פיצויים...
מייד עם סיום יחסי עובד ומעביד בינו לבין העבודה. אם המעביד משלם את הפיצויים תוך 15 ימים מאותו יום - אז אין סנקציה נגד המעביד. אם המעביד משלם את הפיצויים בתקופה שהיא בין 16 ימים מאותו יום לבין 30 ימים מאותו יום - אז הסנקציה היא רק הפרשי הצמדה למדד. אם המעביד משלם את הפיצויים לאחר שחלפו למעלה מ-30 ימים, אז הסנקציה היא הפרשי הצמדה למדד ועוד 20% מהסכום של הקרן והפרשי ההצמדה על כל חודש איחור מהמועד המקורי. (המקרים שבהם מעביד מחוייב בסנקציה המלאה - הם נדירים). בעלך לא חייב לחתום על שום דבר כתנאי לתשלום הפיצויים. המעביד חייב לשלם לו את הפיצויים גם אם בעלך לא חותם. אבל, אין סיבה שבעלך לא יחתום, למשל, על אישור שהוא קיבל את הפיצויים. אם יש לו טענות בענין דמי הבראה ושעות נוספות - אז שלא יחתום שאין לו תביעות. המעביד יסתכן בכך שהוא יחוייב לשלם פיצויי הלנה.
תודה, ו...
כמו שאתה רואה כבר חלפו יותר מחודשיים מאז שהסתיימו יחסי עובד-מעביד (הוא הפסיק לעבוד ביום 15.8.05). מחר אנחנו אמורים לקבל את "טפסי השחרור" הנ"ל, אז נוכל לראות מה באמת כתוב שם. תודה. ושאלה קטנה: לפי החתימה שלך - לקחת את התשובה שלך ברצינות או שלא ?
 
אני חושבת ש...

תודה, ו...
כמו שאתה רואה כבר חלפו יותר מחודשיים מאז שהסתיימו יחסי עובד-מעביד (הוא הפסיק לעבוד ביום 15.8.05). מחר אנחנו אמורים לקבל את "טפסי השחרור" הנ"ל, אז נוכל לראות מה באמת כתוב שם. תודה. ושאלה קטנה: לפי החתימה שלך - לקחת את התשובה שלך ברצינות או שלא ?
אני חושבת ש...
בכפוף למה שכתוב בהודעת המנהלת ובראש הפורום (בעניין ההסתמכות על התשובות) אתה יכול לקחת את התשובות שלו במלוא הרצינות (אחרי הכל המילכוד הוא לא כאן).
 

מילקי9

New member
זאת היתה מעין בדיחה...

אני חושבת ש...
בכפוף למה שכתוב בהודעת המנהלת ובראש הפורום (בעניין ההסתמכות על התשובות) אתה יכול לקחת את התשובות שלו במלוא הרצינות (אחרי הכל המילכוד הוא לא כאן).
זאת היתה מעין בדיחה...
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה