פיטורים בחודש 9 לאחר עבודה של 4 חוד

מצב
הנושא נעול.

xmen11

New member
פיטורים בחודש 9 לאחר עבודה של 4 חוד

פיטורים בחודש 9 לאחר עבודה של 4 חוד
שלום שמי אסנת ופוטרתי ממש ימים לפני הלידה לאחר שקיבל אותי לעבודה בחודש 5 להריון ורציתי לציין שאני הועסקתי במקום עבודה זה לפני 8חודשים והמעביד הנ"ל החליף את המעבידה הקודמת שלי ואני נשארתי באותו מעמד. כאשר הגעתי לחודש ה-9 להריוני החליט לפטרי מטעמים שהוא "מפרט שאני מפטר אותך עכשיו שלא אצטרך לשלם לך 45 יום שתחזרי מחופשת הלידה שלך כדי שלא יגיע לחצי שנת העסקה מהם זכויותיי ??אנא תשובתך המהירה!!
 

שיר ורד

New member
האם יש לך הקלטה או עדות

פיטורים בחודש 9 לאחר עבודה של 4 חוד
שלום שמי אסנת ופוטרתי ממש ימים לפני הלידה לאחר שקיבל אותי לעבודה בחודש 5 להריון ורציתי לציין שאני הועסקתי במקום עבודה זה לפני 8חודשים והמעביד הנ"ל החליף את המעבידה הקודמת שלי ואני נשארתי באותו מעמד. כאשר הגעתי לחודש ה-9 להריוני החליט לפטרי מטעמים שהוא "מפרט שאני מפטר אותך עכשיו שלא אצטרך לשלם לך 45 יום שתחזרי מחופשת הלידה שלך כדי שלא יגיע לחצי שנת העסקה מהם זכויותיי ??אנא תשובתך המהירה!!
האם יש לך הקלטה או עדות
למה שנאמר לך? כי במקרה כזה, אפשר להגיש נגדו תביעה לפצוי על הפלייתך בגין הריון וכוונתך להיות הורה. מעבר לכך , כדי לפטר אותך עליו לקבל אישור מהמפקחת על עבודת נשים במשרד התמ"ת. חוק עבודת נשים קובע: לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון; הוראת סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות לפי טענתך עבדת באותו מקום עבודה מעל 6 חודשים (אם כי אצל מעבידים שונים) ולכן הסעיף בחוק חל עלייך והוא פעל שלא כחוק. ידעי את המעסיק שהוא עובר על החוק, אם יטען שהוא לא עבר על החוק, פני למחלקת האכיפה במשרד התמ"ת ובמקביל תגישי תביעת פיצוי כנגד המעסיק על פיטורים שלא כחוק בגלל היותך בהריון.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה