פיטורים בגין הרעת תנאי עבודה?

מצב
הנושא נעול.

יניב ריז

New member
פיטורים בגין הרעת תנאי עבודה?

פיטורים בגין הרעת תנאי עבודה?
צהרים טובים. היום התפטרתי מחברת פלאפון,וזאת משום שקוצצו לי שעות העבודה,ובוטלה לי האפשרות של לעבוד שעות נוספות. כסטודנט,ביום הצטרפוטי לחברה,מעבר לחתימת החוזה,נתבקשתי ע"י מנהלות כ"א לספר על "צפיותי מן המשרה"... הדבר שהיה לי הכי חשוב הוא שאוכל לעבוד בין השעות 18-24,שכן אני לומד כל יום עד 17 ,ובנוסף לעבוד בשבתות בהן אני פנוי לחלוטין. הן הסכימו לכך בעל-פה וידעו את המנהלים האישיים שלי בענין. לפני כשבועיים הוחלט בחברה לשנות את שעות העבודה בעקבות קיצוצים,והמשמרת האחרונה מסתיימת כעת ב-23 (דהיינו קיצוץ של שעה כל יום ממה שסוכם איתי בע"פ),ובנוסף בוטלו כליל משמרות שבת לכלל העובדים. בחוזה העבודה שלי הובטחו לי 7 שעות כל יום,5 פעמים בשבוע,אך גם כאן לפתע קיבלתי משמרות של 4 עד 5 שעות בחלק מן הימים ובחלק 7. מכנגד הם הציעו לי העלאה של 10% בשכר (מה שלא מכסה את הנזק שנגרם מהקיצוצים השונים). בנוסף,בוטלה האפשרות של לעבוד שעות נוספות ב-150%. הבעיה-שאם אני מתפטר בתוך השנה הראשונה אני נקנס ב-2000 ש"ח,וכך הם עשו. האם מותר להם לקנוס אותי במקרה הנ"ל? האם מדובר בהרעת תנאי עבודה,או שמא רק בשינוי שעות פעילות? הראיות שיש לי באם אאלץ לגשת לבית הדין לעבודה: 1-הקלטה של המנהל הראשית שמאשרת כי בזמן הצטרפותי לעבודה העלתי בפניהם את ענין חשיבות שעות העבודה והשבתות (שבעצם סוכמו בע"פ ולא בחוזה העבודה הרגיל). 2-חוזה עבודה המבטיח לי 7 שעות ביום. 3-דף משמרות שבועי בו רואים כי קיבלתי 2 משמרות "מקוצרות" של 4 שעות. 4-הקלטה של עובדי חברה שעוסקים במשרה שלי המעידים על ביטול האופציה למתן משמרות נוספות בתמורה ל-150%. אגב,עו"ד החברה טען שאין מדובר כאן בהרעה לפי החוק,מה גם שהרעה דינה לגבי פיצויי פיטורין ולא לגבי קנס של התפטרות... אודה לכם על עזרתכם!
 

שיר ורד

New member
הרעת תנאים

פיטורים בגין הרעת תנאי עבודה?
צהרים טובים. היום התפטרתי מחברת פלאפון,וזאת משום שקוצצו לי שעות העבודה,ובוטלה לי האפשרות של לעבוד שעות נוספות. כסטודנט,ביום הצטרפוטי לחברה,מעבר לחתימת החוזה,נתבקשתי ע"י מנהלות כ"א לספר על "צפיותי מן המשרה"... הדבר שהיה לי הכי חשוב הוא שאוכל לעבוד בין השעות 18-24,שכן אני לומד כל יום עד 17 ,ובנוסף לעבוד בשבתות בהן אני פנוי לחלוטין. הן הסכימו לכך בעל-פה וידעו את המנהלים האישיים שלי בענין. לפני כשבועיים הוחלט בחברה לשנות את שעות העבודה בעקבות קיצוצים,והמשמרת האחרונה מסתיימת כעת ב-23 (דהיינו קיצוץ של שעה כל יום ממה שסוכם איתי בע"פ),ובנוסף בוטלו כליל משמרות שבת לכלל העובדים. בחוזה העבודה שלי הובטחו לי 7 שעות כל יום,5 פעמים בשבוע,אך גם כאן לפתע קיבלתי משמרות של 4 עד 5 שעות בחלק מן הימים ובחלק 7. מכנגד הם הציעו לי העלאה של 10% בשכר (מה שלא מכסה את הנזק שנגרם מהקיצוצים השונים). בנוסף,בוטלה האפשרות של לעבוד שעות נוספות ב-150%. הבעיה-שאם אני מתפטר בתוך השנה הראשונה אני נקנס ב-2000 ש"ח,וכך הם עשו. האם מותר להם לקנוס אותי במקרה הנ"ל? האם מדובר בהרעת תנאי עבודה,או שמא רק בשינוי שעות פעילות? הראיות שיש לי באם אאלץ לגשת לבית הדין לעבודה: 1-הקלטה של המנהל הראשית שמאשרת כי בזמן הצטרפותי לעבודה העלתי בפניהם את ענין חשיבות שעות העבודה והשבתות (שבעצם סוכמו בע"פ ולא בחוזה העבודה הרגיל). 2-חוזה עבודה המבטיח לי 7 שעות ביום. 3-דף משמרות שבועי בו רואים כי קיבלתי 2 משמרות "מקוצרות" של 4 שעות. 4-הקלטה של עובדי חברה שעוסקים במשרה שלי המעידים על ביטול האופציה למתן משמרות נוספות בתמורה ל-150%. אגב,עו"ד החברה טען שאין מדובר כאן בהרעה לפי החוק,מה גם שהרעה דינה לגבי פיצויי פיטורין ולא לגבי קנס של התפטרות... אודה לכם על עזרתכם!
הרעת תנאים
החוק מכיר בהרעת תנאים מהותית כעילה להתפטרות בתנאי פיטורים. כל נושא הקנסות בגין התפטרות לאחר תקופת עבודה קצרה, איננו מוגדר כלל בחוק, אלא נעשה כפרקטיקה של החברות לצורך החזר השקעה בהדרכת עובדים, אשר זכתה לגיבוי פסיקתי חלקי. הפסיקה הכירה בזכותו של המעביד לקבל החזרי עלות הכשרתו של עובד אשר התפטר לאחר תקופה קצרה במידה ומתקיימים הכללים העקרוניים הבאים: 1. העובד חתם על התחיבות בכתב. 2. הקנס הינו מידתי ביחס לעלות ההכשרה. 3. הקנס הינו מידתי ביחס ליתרת תקופת העבודה הנדרשת מן העובד. רוב החברות המחתימות עובדים על קנסות עומדות בתנאים הרשאון והשמי אך לא בשלישי. משמעות הדבר שעובד שעבד חצי מתקופת ההתחיבות ונקנס במלוא הסכום ויתבע את המעסיק על הלנת שכר, צפוי לקבל בחזרה בערך כמחצית מהסכום. לאחרונה , מתרבות השאלות על מעסיקים שהפרו התחיבויותיהם לעובד, או הרעו תנאים במהלך תקופת העבודה ובכל זאת ניכו/דרשו את הקנס מהעובד. אינני מכיר תקדימים משפטיים בנושא, אך בהחלט יתכן שבחלק מהמקרים יקבע השופט שהפרת הסכם העבודה מצד החברה, מהווה עילה להתפטרות מצד העובד, וגם אם הפר הוא תנאים בהסכם אין לקונסו על כך. אבל , ההפרה מצד העובד צריכה להיות כזו שתגרום למעסיק פחות נזק מאשר הנזק שגרם המעסיק לעובד. במקרה שלך, אם תוכל להוכיח (על בסיס תלושי משכורת קודמים וחישוב משוער של המשכורת הצפויה לאחר ההרעה), כי הנזק שיגרם לך במהלך יתרת התקופה הנ"ל גבוה מסכום הקנס שהיית צריך לשלם, יש סיכוי קטן שבית הדין יחליט שהינך פטור בכלל מלשלם את הקנס. כפי שציינתי, אינני מכיר פסיקות ברוח זו ולכן אינני מציע לתבוע רק על בסיס טענה זו, אך בהחלט כדאי לצרף טענה זו, במידה ותגיש תביעה על בסיס חוסר המידתיות בין גובה הקנס לבין יתרת תקופת עבודתך. במידה ולא תגיע להסכמה עם המעסיק ותגיש תביעה, אשמח אם תחזור לפורום ותפרט את פסק הדין שיתקבל.
 

benben30

New member
אני עובד בבנק כאשר בהוראות הועד

הרעת תנאים
החוק מכיר בהרעת תנאים מהותית כעילה להתפטרות בתנאי פיטורים. כל נושא הקנסות בגין התפטרות לאחר תקופת עבודה קצרה, איננו מוגדר כלל בחוק, אלא נעשה כפרקטיקה של החברות לצורך החזר השקעה בהדרכת עובדים, אשר זכתה לגיבוי פסיקתי חלקי. הפסיקה הכירה בזכותו של המעביד לקבל החזרי עלות הכשרתו של עובד אשר התפטר לאחר תקופה קצרה במידה ומתקיימים הכללים העקרוניים הבאים: 1. העובד חתם על התחיבות בכתב. 2. הקנס הינו מידתי ביחס לעלות ההכשרה. 3. הקנס הינו מידתי ביחס ליתרת תקופת העבודה הנדרשת מן העובד. רוב החברות המחתימות עובדים על קנסות עומדות בתנאים הרשאון והשמי אך לא בשלישי. משמעות הדבר שעובד שעבד חצי מתקופת ההתחיבות ונקנס במלוא הסכום ויתבע את המעסיק על הלנת שכר, צפוי לקבל בחזרה בערך כמחצית מהסכום. לאחרונה , מתרבות השאלות על מעסיקים שהפרו התחיבויותיהם לעובד, או הרעו תנאים במהלך תקופת העבודה ובכל זאת ניכו/דרשו את הקנס מהעובד. אינני מכיר תקדימים משפטיים בנושא, אך בהחלט יתכן שבחלק מהמקרים יקבע השופט שהפרת הסכם העבודה מצד החברה, מהווה עילה להתפטרות מצד העובד, וגם אם הפר הוא תנאים בהסכם אין לקונסו על כך. אבל , ההפרה מצד העובד צריכה להיות כזו שתגרום למעסיק פחות נזק מאשר הנזק שגרם המעסיק לעובד. במקרה שלך, אם תוכל להוכיח (על בסיס תלושי משכורת קודמים וחישוב משוער של המשכורת הצפויה לאחר ההרעה), כי הנזק שיגרם לך במהלך יתרת התקופה הנ"ל גבוה מסכום הקנס שהיית צריך לשלם, יש סיכוי קטן שבית הדין יחליט שהינך פטור בכלל מלשלם את הקנס. כפי שציינתי, אינני מכיר פסיקות ברוח זו ולכן אינני מציע לתבוע רק על בסיס טענה זו, אך בהחלט כדאי לצרף טענה זו, במידה ותגיש תביעה על בסיס חוסר המידתיות בין גובה הקנס לבין יתרת תקופת עבודתך. במידה ולא תגיע להסכמה עם המעסיק ותגיש תביעה, אשמח אם תחזור לפורום ותפרט את פסק הדין שיתקבל.
אני עובד בבנק כאשר בהוראות הועד
נמסר לנו ע"י המנהלת שלנו (אנו עובדי חברת כ"א) לא להגיע לעבודה היום וכן לא להגיע גם מחר לבנתיים זאת בשל סנקציות כנגד ההנהלה והשביתה היא מבחינתי שביתה לא רצונית האם הוראה כזאת משמעותה הרעה בתנאי העסקה והתפטרות =פיטורין וגוררת עמה פיצויים?
 

benben30

New member
יש להדגיש שעובדי הבנק עובדים כרגיל

אני עובד בבנק כאשר בהוראות הועד
נמסר לנו ע"י המנהלת שלנו (אנו עובדי חברת כ"א) לא להגיע לעבודה היום וכן לא להגיע גם מחר לבנתיים זאת בשל סנקציות כנגד ההנהלה והשביתה היא מבחינתי שביתה לא רצונית האם הוראה כזאת משמעותה הרעה בתנאי העסקה והתפטרות =פיטורין וגוררת עמה פיצויים?
יש להדגיש שעובדי הבנק עובדים כרגיל
 

שיר ורד

New member
לא

אני עובד בבנק כאשר בהוראות הועד
נמסר לנו ע"י המנהלת שלנו (אנו עובדי חברת כ"א) לא להגיע לעבודה היום וכן לא להגיע גם מחר לבנתיים זאת בשל סנקציות כנגד ההנהלה והשביתה היא מבחינתי שביתה לא רצונית האם הוראה כזאת משמעותה הרעה בתנאי העסקה והתפטרות =פיטורין וגוררת עמה פיצויים?
לא
מדובר במאבק בין ההנהלה לבין הועד , כאשר הועד מתימר לפעול לטובת עובדי חברות כח האדם. ההנהלה איננה מעונינת שתשבתו , ולכן אין לתלות בה כל אשם. זכותכם כעובדים להחליט האם לשבות בהנחית הועד ואולי זה יעזור לשיפור מצבכם, או להחליט ולבוא לעבודה, אך אז עשוי הועד לנסות ולדחוק את אותם עובדים מפרי שביתה, ע"י הפעלת קשריו אצל עובדי הבנק הקבועים. זה בהחלט מצב עדין וקשה, שהמענה שלו איננו בתחום החוק, אלא בתחום החברתי. נקודה נוספת שכדאי לשים לב אליה. עובדים של חברת כח האדם ששובתים בהוראת הועד אינם מוגנים מפני פיטורים וענישה. ככלל , עובדים שובתים מוגנים פני פיטורים, רק כאשר השביתה הוכרזה כחוק ע"י הועד היציג שלהם. מאחר ואינכם עובדי בנק , הרי אין תוקף חוקי להכרזת השביתה של ועד עובדי הבנק. אבל, במקרה של שביתת עובדי הבנק, גם עובדי הקבלן צריכים לשבות, כי אסור למעסיק לשבור שביתה באמצעות הפעלת עובדי קבלן.
 

יניב ריז

New member
תודה על העזרה,מבטיח לעדכן!

הרעת תנאים
החוק מכיר בהרעת תנאים מהותית כעילה להתפטרות בתנאי פיטורים. כל נושא הקנסות בגין התפטרות לאחר תקופת עבודה קצרה, איננו מוגדר כלל בחוק, אלא נעשה כפרקטיקה של החברות לצורך החזר השקעה בהדרכת עובדים, אשר זכתה לגיבוי פסיקתי חלקי. הפסיקה הכירה בזכותו של המעביד לקבל החזרי עלות הכשרתו של עובד אשר התפטר לאחר תקופה קצרה במידה ומתקיימים הכללים העקרוניים הבאים: 1. העובד חתם על התחיבות בכתב. 2. הקנס הינו מידתי ביחס לעלות ההכשרה. 3. הקנס הינו מידתי ביחס ליתרת תקופת העבודה הנדרשת מן העובד. רוב החברות המחתימות עובדים על קנסות עומדות בתנאים הרשאון והשמי אך לא בשלישי. משמעות הדבר שעובד שעבד חצי מתקופת ההתחיבות ונקנס במלוא הסכום ויתבע את המעסיק על הלנת שכר, צפוי לקבל בחזרה בערך כמחצית מהסכום. לאחרונה , מתרבות השאלות על מעסיקים שהפרו התחיבויותיהם לעובד, או הרעו תנאים במהלך תקופת העבודה ובכל זאת ניכו/דרשו את הקנס מהעובד. אינני מכיר תקדימים משפטיים בנושא, אך בהחלט יתכן שבחלק מהמקרים יקבע השופט שהפרת הסכם העבודה מצד החברה, מהווה עילה להתפטרות מצד העובד, וגם אם הפר הוא תנאים בהסכם אין לקונסו על כך. אבל , ההפרה מצד העובד צריכה להיות כזו שתגרום למעסיק פחות נזק מאשר הנזק שגרם המעסיק לעובד. במקרה שלך, אם תוכל להוכיח (על בסיס תלושי משכורת קודמים וחישוב משוער של המשכורת הצפויה לאחר ההרעה), כי הנזק שיגרם לך במהלך יתרת התקופה הנ"ל גבוה מסכום הקנס שהיית צריך לשלם, יש סיכוי קטן שבית הדין יחליט שהינך פטור בכלל מלשלם את הקנס. כפי שציינתי, אינני מכיר פסיקות ברוח זו ולכן אינני מציע לתבוע רק על בסיס טענה זו, אך בהחלט כדאי לצרף טענה זו, במידה ותגיש תביעה על בסיס חוסר המידתיות בין גובה הקנס לבין יתרת תקופת עבודתך. במידה ולא תגיע להסכמה עם המעסיק ותגיש תביעה, אשמח אם תחזור לפורום ותפרט את פסק הדין שיתקבל.
תודה על העזרה,מבטיח לעדכן!
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה