פיגורי מעסיק בפוליסת מנהלים

פיגורי מעסיק בפוליסת מנהלים

המעסיק שלי משלם תמיד מאוחר את הפרמיות, רציתי לדעת מה דיני במידה ויש מקרה ביטוחי בזמן שהמעסיק שלא משלם. שאלתי את שרות הלקוחות של החברה, וה אמרו לי שהכל מקרה לגופו, וההכל מעוגן בחוק חוזה הביטוח.. יש למישהו הסבר יותר ברור?
 

מדון

New member
בביטוח מנהלים את מבוטחת בפוליסה

עד 12 חודשי פיגור על הסוכן יש לדאוג שלא יהיו פיגורים אבל כאשר יש פיגור של 3 חודשים על היברה להודיעה למעביד אחרי 6 חודשים יש להודיעה למעביד ולעובד אחרי 11 חודש יש הודעה לפני ביטוחל פוליסה ובחודש 13 זה ביטול הפוליסה כמו כן בשלב של 10 חודשים על החברה יש להוציא מכתב התראה לפני פנייה לעו"ד ואחרי 12 חודש יש לפנות לעו"ד שיפנה תביעה בגין אחריות החברה לגבות את החוב וזה באחריות החברה יש לציין כי הפניה היא לבית הדין לעבודה והוצעת דרישת עקול במעמד צד אחד כי מדובר בזכיות עובדים
 
למעלה