פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה
אני נכה מוכר במס הכנסה , פורסם כי מס הכנסה ישלח לנושמים את הדו"ח שעל לנשום למסור למעסיק , אך לא נמסר על הנכים שיש פטור מדוע לא נמסר על זה
 
למעלה