פטור מהיטל השבחה בעסקת קומבינציה?

פטור מהיטל השבחה בעסקת קומבינציה?

שלום, יש לי שאלה חשובה והבנתי שבפורום זה אני יכול לקבל תשובה: האם אני יכול לקבל פטור מהיטל השבחה שהוטל עלי בגין אישור תב"ע? מדובר במס שחל עלי במסגרת הסכם קומבינציה שבו אני אמור לקבל דירה בבניין המוקם על מגרש ריק. משיחותיי עם העו"ד הובהר לי שבית המשפט העליון פירש את הפטור שמפורט בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה כפטור שחל אך ורק במידה ומדובר במגרש שהייתה בו יח"ד והרסו/הרחיבו אותה ולא כאשר מדובר במגרש, שהייה ריק מלכתחילה. אשמח לחוות דעתכם
 
הלכת צרי

א) הפטור אינו מלא - זהו פטור עד 140 מ"ר מותנה במגורים של 4 שנים. ב) עו"ד שלך צודק ... אם מדובר במגרש שאף פעם לא היה עליו מגורים לא תוכל לקבל פטור (פס"ד "צרי").
 
למעלה