פותנה לא מסוגלת להבין רגשות-עם אלין היא רעה

למעלה