פדיון ימי חופשה

מצב
הנושא נעול.

23rony

New member
פדיון ימי חופשה

פדיון ימי חופשה
שלום רב פוטרתי מעבודתי, המעביד ביקש שאשאר בבית ולא אבוא לעבודה ויש לי חודשים הודעה מוקדמת 1. האם במהלך ההודעה המוקדמת נצברים ימי חופשה? 2. האם בסיום יחסי העבודה על המעביד לשלם לי פדיון ימי חופשה של ימי החופשה שצברתי במהלך (זאת למרות שהייתי לכאורה בחופשה מאולצת בתקופת ההודעה המוקדמת, על פי בקשת המעביד)?
 
תשובה

פדיון ימי חופשה
שלום רב פוטרתי מעבודתי, המעביד ביקש שאשאר בבית ולא אבוא לעבודה ויש לי חודשים הודעה מוקדמת 1. האם במהלך ההודעה המוקדמת נצברים ימי חופשה? 2. האם בסיום יחסי העבודה על המעביד לשלם לי פדיון ימי חופשה של ימי החופשה שצברתי במהלך (זאת למרות שהייתי לכאורה בחופשה מאולצת בתקופת ההודעה המוקדמת, על פי בקשת המעביד)?
תשובה
1. לא. 2. כן. על מעבידך לפדות את יתרת החופשה העומדת לזכותך, שלא נוצלה במהלך עבודתך.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה