פגישה בין טרומן לחיים וייצמן ...מרץ 1948 בארה"ב

פגישה בין טרומן לחיים וייצמן ...מרץ 1948 בארה"ב

יש 2 תאריכים בויקיפדיה. בעברית כתוב 13 באנגלית כתוב 18....אינני יודעת מהו התאריך הנכון ((אירגן את הפגישה ג"ייקובסון חברו הקרוב של טרומן...יהודי)). מעורבות ארצות הברית במלחמת העצמאות אצלנו...לא ידועה לי ואולי יש כאן קצה חוט....למשהו שעדיין חסוי
 
ורה וייצמן ממקימי "ויצו" = רעייתו של חיים וייצמן...

האם פגישתו של חיים וייצמן נגעה בענייני "ויצו"...((רעייתו ורה ויצמן ממקימי ויצו בבריטניה))...כי אם כך.....יש לנו קצה חוט בעניין היעלמותם של "קטינים אחים שכולים של חללי לטרון"...ואפילו.....פרשת קרבות לטרון...((כמה חללים ניצולי שואה?)).... = קצה חוט מוביל אותנו ל"ויצו" 1948..... מה זה הארגון הזה....שמעלים ילדים אחים שכולים קטינים.....((היום בגילאי השמונים שלהם? אם שרדו.....
 
למעלה