פבלו אלבורן שמוכר לנו מהטלנובלה אנה כפול שלוש ששר את הפתיח

Renat Zeitune

New member
פבלו אלבורן שמוכר לנו מהטלנובלה אנה כפול שלוש ששר את הפתיח

הופיע בטלנובלה Caer en la tentacion שזה רימייק לאהבה שאחרי. פבלו אלבורן שר בפתיח את saturno 
למעלה