פאשקוויל משנת תשל"ה

פאשקוויל משנת תשל"ה

מצאתי בשוק הפישפושים מכתב שחתום ע"י גדולי הדור משנת תשל"ה. הפאשקוויל הוא נגד הטלביזיא. מעניין.
 
למעלה