פּוֹטֵר בלא כלום

בהקלטה שהעלה לרשת מסביר עורך דין תמיר טורגל, שאם אדם רואה עצמו פטור מהחובה לעטות מסכה, “אז הוא פטור, ואין שום סמכות לאף אדם אחר, גם לא לשוטרים, לבקש ממנו אישור לדבר הזה... ומי שקיבל דו"ח בגלל שהוא לא הציג לשוטר אישור, אז הוא קיבל דו"ח בטעות".
את המסקנה המקורית הזו, שכל אדם רשאי לפטור עצמו מהחובה לעטות מסכה על דעת עצמו בלבד, מבסס עורך דין טורגל על הפטור מהחובה, שמוענק ל"אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף", בסעיף 3ה(ב)(2) לצו בידוד בית (שמו המלא: צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020).
בצו, כך גורס טורגל, אין שום דרישה להמציא אישורים להוכחת המוגבלות, ומכאן נובע, לשיטתו, שאין צורך באישורים כאלה.
בניתוח המשפטי הזה מפגין עורך דין טורגל בורות בידיעת החוק וקושי בהבנתו. כדי להמחיש עד כמה מגוחך והזוי הטיעון שלו די אם אזכיר את סעיף 34ח לחוק העונשין, שפוטר אדם מאחריות פלילית בשל אי-שפיות. ראו זה פלא, גם בסעיף זה לא נאמר, שאותו אדם צריך להביא ראיה כלשהי לאי-שפיותו. לכן, אם נאמץ את הפרשנות האווילית של טורגל, המסקנה תהיה, שאם נאשם, למשל ברצח, מבקש פטור מאחריות פלילית לפי אותו סעיף, בית המשפט חייב לזכותו לאלתר על סמך בקשתו בלבד...
אז נכון, מי שנתפס על-ידי שוטר או פקח כשהוא מסתובב בלי מסכה, אינו חייב להציג שום אישור לכך שהוא פטור ממנה. אך אם לא יציג אישור משכנע, השוטר או הפקח יהיה רשאי להטיל עליו קנס מינהלי בהתאם למה שנקבע בסעיף 8(א) לחוק העבירות המינהליות, בסעיף 20ג(4) ו- 20ד(ב)(3) לפקודת בריאות העם ובסעיף 25(א) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש. ודייקו: הקנס לא יוטל "בגלל שהוא לא הציג לשוטר אישור", אלא משום שהיה לשוטר או לפקח יסוד סביר להניח, שאותו אדם עבר עבירה מינהלית.
ואמנם ההודעה על הטלת הקנס (הדו"ח בלשון הדיבור) אינה בהכרח סוף פסוק. בהתאם לחוק העבירות המינהליות יוכל מקבל ההודעה לפנות לתובע ולבקש לבטלה. אפשרות נוספת היא לבקש להישפט (שאז מסתכן המבקש בקנס הרבה יותר גבוה). אך סביר להניח, ששום תובע ושום שופט לא יבטל את ההודעה כך סתם, בלי ראיה משכנעת שניתנה בלי הצדקה.
 

Harrington

Well-known member
הבעיה בכל הנושא הזה היא, שבשום מקום הצו (או תקנה כלשהי) לא מסבירה מי הגורם המוסמך לקבוע שפלוני פטור ממסכה. כלומר מעבר לשאלה האם יש חובה להציג אישור כזה ובאיזה שלב, יש לקונה בשאלה המהותית יותר, מי יכול להנפיק אישור כזה.

בהיעדר תשובה לשאלה זו, השוטר והפקח יכולים לתת דו"ח גם לאדם שיש לו אישור ואף מציג אותו בפניהם, והיו מקרים מעולם.
 

SupermanZW

Well-known member
הבעיה בכל הנושא הזה היא, שבשום מקום הצו (או תקנה כלשהי) לא מסבירה מי הגורם המוסמך לקבוע שפלוני פטור ממסכה. כלומר מעבר לשאלה האם יש חובה להציג אישור כזה ובאיזה שלב, יש לקונה בשאלה המהותית יותר, מי יכול להנפיק אישור כזה.

בהיעדר תשובה לשאלה זו, השוטר והפקח יכולים לתת דו"ח גם לאדם שיש לו אישור ואף מציג אותו בפניהם, והיו מקרים מעולם.
אולי כדאי לבחון את הנושא באמצעות שכירת שירותיו של עו"ד טורגל עם התניה ששכר טרחתו ישולם לו רק אם יזוכה הנאשם.
 

Harrington

Well-known member
אולי כדאי לבחון את הנושא באמצעות שכירת שירותיו של עו"ד טורגל עם התניה ששכר טרחתו ישולם לו רק אם יזוכה הנאשם.
לא יודע מה הוא שייך לנושא או מה הרלוונטיות שלו לעניין. אבל בהחלט יכול להיות שהוא יסכים לקבל את שכר טרחתו בדרך כזאת (שהרי הפרסום שתיק כזה יקנה לו, שווה לא מעט).
 
בהקלטה אחרת שהעלה לרשת מספר עורך דין תמיר טורגל לקהל חסידיו, שבוטל סעיף-קטן (ג1) של סעיף 3ה לצו בידוד בית (הוראת השעה הנ”ל). הסעיף הקטן האמור קבע, בין היתר, כי מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור לא יכניס למבנה ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, אלא אם כן אותו אדם פטור מהחובה. על כן, מסביר טורגל, “מעכשיו, אם אתם נכנסים לאיזה מקום ולא נותנים לכם שירות או מוציאים אתכם בשל אותה הנחיה שכבר לא קיימת ובוטלה, אז זה מאוד מאוד חמור. ניתן לתבוע על זה, על הפליה...”
באמת? ממש לא.
ההוראה הנדונה, שנקבעה תחילה באותו סעיף-קטן שנמחק, כלל לא בוטלה, אלא הועברה מהצו הנדון לתקנות (תחילה לתקנה 7(5)(א) לתקנות שהיו תקפות מ- 11 באוגוסט עד 18 בספטמבר בשעה 14:00; ואחר כך לתקנה 8(5)(א) לתקנות התקפות נכון לעכשיו מ- 18 בספטמבר באותה שעה).
עורך דין תמיר טורגל, שאינו יודע כי ההוראה הנדונה עדיין חיה וקיימת בחיקוק שונה מזה שהוא מציג, ממשיך להטיף:
"אנחנו רוצים לעורר אנשים, לא לתבוע, אבל להראות לאנשים את הוראת השעה, ושמתי על זה פוסט אצלי בעמוד, ותדפיסו ותַראו, כדי שכולם יידעו מזה. משום מה מדינת ישראל לא יצרה, לא יצאה, לא ראיתי בעיתונים או בחדשות, בשום מקום בתקשורת הממוסדת, או יותר נכון, יש לקרוא לה: 'מכונת התעמולה הממוסדת', עדיין לא ראיתי שום דבר בהקשר הזה, שמעדכן את האזרחים שהמצב השתנה. אז זה העדכון שלנו לגבי זה. אנחנו חושבים ויודעים, שכל הפעילות וכל הלחץ שעולה מלמטה משפיע. אז, אֶה, לא יודע להגיד אם סמיכות דברים, אבל עובדה, שכשאנחנו התחלנו לפעול, ויש התעוררות ציבורית חזקה, אֶה, המדינה מתקפלת בהקשר הזה...”
 
עדכון: נדחתה העתירה, שהגיש עו"ד תמיר טורגל בשם שתי עותרות, לביטול החובה לעטות מסכות. בג"ץ פסק, כי "דין העתירה להידחות על הסף מחמת שיהוי, וזאת מבלי להיזקק לתגובתם המקדמית של המשיבים" (סעיף 4 לפסק הדין), אך ציין והבהיר, “מעל לצורך", כי "העתירה אף אינה מגלה עילה להתערבות בשיקול דעתם המקצועי של הגורמים המוסמכים ובכלל זה של גורמי משרד הבריאות, בהתמודדותם עם מגפת הקורונה" (סעיף 6).
 

SupermanZW

Well-known member
עדכון: נדחתה העתירה, שהגיש עו"ד תמיר טורגל בשם שתי עותרות, לביטול החובה לעטות מסכות. בג"ץ פסק, כי "דין העתירה להידחות על הסף מחמת שיהוי, וזאת מבלי להיזקק לתגובתם המקדמית של המשיבים" (סעיף 4 לפסק הדין), אך ציין והבהיר, “מעל לצורך", כי "העתירה אף אינה מגלה עילה להתערבות בשיקול דעתם המקצועי של הגורמים המוסמכים ובכלל זה של גורמי משרד הבריאות, בהתמודדותם עם מגפת הקורונה" (סעיף 6).
עצוב מאוד שהעתירה נדחתה.
 
למעלה