עתירה נגד הרשות השנייה בדרישה לשדר סרטון הקורא לשוויון

עתירה נגד הרשות השנייה בדרישה לשדר סרטון הקורא לשוויון
http://www.tapuz.co.il/communa/ViewmsgCommuna.asp?Communaid=36985&msgid=56595554

http://www.acri.org.il/he/39572

https://youtu.be/rAebNGgHtRc

עתירה נגד הרשות השנייה בדרישה לשדר סרטון הקורא לשוויון ללא צנזורה

צונזר בהוראת הרשות השנייה: "גם אם אני הומו""הזכות לאהוב ולהתחתן עם מי שאני רוצה, גם אם אני הומו" ו"הזכות לדבר ערבית בלי לחשוש" אינם משפטים שנויים במחלוקת – זוהי טענת האגודה לזכויות האזרח שעתרה לבג"ץ נגד הרשות השנייה, לאחר שזו פסלה שלושה משפטים מתוך סרטון של האגודה ובהם שני המשפטים הללו.

האגודה לזכויות האזרח הפיקה את הסרטון בהשתתפות מפורסמים לרגל יום זכויות האדם שחל ב-10.12. היא העבירה את הסרטון לשידור במסגרת "זמן קהילה", והוא אכן שודר בערוץ 2, עד שהרשות השנייה החליטה שהוא מכיל נושאים שנויים במחלוקת, האסורים לפי כללי הרשות השנייה, והורתה להוריד אותו מהשידור עד שיושמטו המשפטים שנפסלו.

בעתירה נכתב כי כבר לפני למעלה מעשור הורה בג"ץ למשרד הפנים לרשום כנשואים בני זוג בני אותו מין שהתחתנו מחו"ל, ומדובר בזכות מוכרת ומקובלת בארץ. גם השפה הערבית היא שפה רשמית במדינת ישראל ורשויות ציבוריות מחויבות להשתמש בה. לכן לא יתכן שנושאים אלו, המוכרים על ידי המדינה, הם שנויים במחלוקת כפי שטענו ברשות השנייה.

משפט נוסף שנפסל הוא "אין כבוד. אין חירות. אין שוויון", אלא שבניגוד להחלטת הפסילה, מדובר במשפט שלא עומד בפני עצמו. מיד לאחריו נאמר "במקום שלא שומר על זכויות אדם". קשה להאמין שמישהו יחלוק על הקביעה לפיה במקום שלא שומר על זכויות אדם אין כבוד, חירות או שוויון.

במשך 45 שנות פעילות, האגודה לזכויות האזרח עתרה פעמים רבות לבג"ץ על מנת להגן על זכויותיהם של נפגעים, אך זוהי הפעם הראשונה בה היא נאלצת לפנות לבית המשפט למנוע פגיעה בזכויותיה ולשמור על חופש הביטוי שלה.

"הרשות השנייה לא רשאית לקבוע שסוגיות בהן בג"ץ כבר קבע נורמה הן שנויות במחלוקת. ההחלטה של הרשות השנייה היא בלתי סבירה באופן קיצוני ומהווה התערבות ופסולה בתוכן התשדיר שנועד לעורר מודעות לחשיבות השמירה על זכויות האדם בישראל. לכן אנו מבקשים מבית המשפט לבטל את ההחלטה ולהורות על שידור הסרטון ללא צנזורה", אמר עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח.
 
למעלה