ערב טוב

ערב טוב

או, יהושע יהושע בן נון את הארץ כבשת ועיני הגויים בך היו עד אשר חשנו את פעימות ליבנו מתפתפות בגאוות רשעים או, דוד דוד המלך את שלמה הולדת וחיית באדמוניות כריזמטית כמפקד של ילדים ואת שמך נושאים בשירים וסיפורים או אברהם אברהם אבינו תמיד נחזור לאבינו פחד אמיתי אימה וחסר בודאות ליוו אותך ביום ההוא אמונה גדולה כפתחו של היכל וקרניו של התיש כמשל
 

קסנדרה*

New member
בוקר טוב

או, יהושע יהושע בן נון את הארץ כבשת ועיני הגויים בך היו עד אשר חשנו את פעימות ליבנו מתפתפות * צ"ל מטפטפות או שהכוונה אחרת ? בגאוות רשעים או, דוד דוד המלך את שלמה הולדת וחיית באדמוניות כריזמטית כמפקד של ילדים ואת שמך נושאים בשירים וסיפורים או אברהם אברהם אבינו תמיד נחזור לאבינו פחד אמיתי אימה וחסר בודאות ליוו אותך ביום ההוא אמונה גדולה כפתחו של היכל וקרניו של התיש כמשל הפריע לי שהוספת את המילה או בתחילת כל בית, נדמה שזו איזו סקירה, אולי תשקול לוותר על המילה או ולהקדיש כל בית לדמות(יהושע, דוד ואברהם). קסנדרה
 
למעלה