ערבה את כאן?

הנה הלכת לרגע

ואני מגיחה. בקר טוב עולם
.
 
למעלה