עצרת תפילה ומחאה ביום ראשון הקרוב

עצרת תפילה ומחאה ביום ראשון הקרוב

רבני העדה החרדית דנו בעניין הוצאת איברים ממתים. לאור הסיפור שקרא בבית חולים שערך צדק הוחלט למנות רב שיפקח(לא כמו ההכשרים) מקרוב. כמו"כ הוחלט לקיים עצרת תפילה ומחאה ביום ראשון הקרוב. הדלקת משואות מיד בסיום האירוע....
 
למעלה