עסקה חד פעמית בין אדם פרטי לאדם פרטי

עסקה חד פעמית בין אדם פרטי לאדם פרטי

סייעתי לאדם פרטי והוא רוצה לשלם לי. אני שכיר
מדובר על סכום לא גדול אך גם לא קטן.
חבר אמר לי שניתן לפנות למס הכנסה ולבקש למלא טופס עסקת אקראי .
משהו יכול להסביר בקצרה?
תודה רבה
 
מעמ ומס הכנסה

יתכן ומדובר בעסקת אקראי ולצורך כך יש טופס ופרוצדורה מול מע"מ- ניתן לפנות למע"מ הקרוב לביתך- מח' גביה (קבלת קהל).
לעניין מס הנסה- יש להגיש דוח שנתי עם ההכנסה הנ"ל.

כמה אתה משתכר?
מה הסכום שאתה אמור לקבל?
 
שרותים לאדם פרטי

אתה לא כל כך מפרט את מהות השרות, האם זה עונה לעסקת אקראי בעל אופי מסחרי בהתאם לחוק מע"מ, להלן ההגדרה:
"עסקת אקראי" –
(1) מכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או השירות הם בעלי אופי מסחרי;
(2) מכירת מקרקעין לעוסק בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין, וכן מכירת מקרקעין בידי אדם כאמור, למעט מכירת דירת מגורים, למלכ"ר או למוסד כספי;
(תיקון מס' 40) תשע"א-2011
(3) מכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין; לעניין זה, "זכות במקרקעין" ו"קבוצת רכישה" – כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963;

אם כן, יתכן ותצטרך לגשת למע"מ ולדווח על השרות ולשלם את המע"מ.
כמו כן, תצטרך להגיש דוח שנתי עם ההכנסה הנ"ל.
 
עסקת אקראי

יש בנושא עשרות פסקי דין ומבחנים וסוגיות...
הדרך הזו אינה רצינית בנושא הנ"ל.
אם אתה רוצה, אתה מוזמן לפגישת יעוץ מקצועית.
 
למעלה