`ענינים` השבוע טעון גניזה

מסתקרן

New member
`ענינים` השבוע טעון גניזה

בעמוד השער ובעמוד 17 יש השם המפורש. לתשומת לבכם.
 
למעלה