עמנואל מוטאי, קניה, 26. שיאי אישי: 2:06:15.

למעלה