על רוחניות זכרית ונקבית

על רוחניות זכרית ונקבית

שלום נתחיל בהגדרת הרוח , רוח הוא היבט נלווה למבט האור הפנימי היורד לבריאה , דהיינו מבט מתוך רגע הבריאה (מפץ גדול)על היקום , וכניסת אותו היבט מביט לבריאה עצמה , כאשר במצב זה יש לו היבט קיומי של מרחב המעוצב לעומתו ביקום , וזה עדיין במישור שאין בני אדם , למצב היחסי בו האור (הבורא) המביט נמצא בתוך היקום , ישנה פרישה של היבטים של היקום הנברא , שהם כמו מראה של האור , ונקראים אור חוזר , כשהיבטי האור החוזר מורכבים , הם נראים כמו מרחב מעוצב של עולם האשליות , וככל שהאור המביט נכנס למורכבות גדולה יותר כך נראה העולם יותר ויותר גשמי וחומרי , כך ביחס ישר לירידת אור (הבורא) המביט מתקיים מרחב מעוצב , דהיינו השקפה על מציאות אפשרית , אור (הבורא) נמצא בכל הבריאה על כל מורכבותו , וכך כל מבט משנה את המרחב היחסי של היקום הנפרש ואת הקומבינציה של האור , וכך ישנו תיאור של שני היבט רוח ,זכרי ונקבי , כאשר הזכרי הוא היבט של מרחב נתון של כוונות אור המביטות בירידת האור , היבט הנקרא חוכמה כוח + מה - האור המביט בירידתו מתוך מרחב נתון (המוגבלות הגברית המפוסמת) שאותו מקיפים היבט מודעות אפשריים . והנקבי הוא היבט של התהוות מרחב תוך כדי המבט כאשר הוא בא לביטוי כהתחלפות העולם הנברא , היבט הנקרא בינה - דהיינו בנברא ההיבט המואר כיחסיות של התהוות המודעות , התובנה הנוספת שיש לנשים לגבי אפשריות התחלפות העולם הבא לקראת האור המביט , האניטראקטיביות בין הזכרי לנקבי , קובעת דפוס , הבא לביטויים רבים אחד מהם בא לביטוי בלידה , כאשר נולד בן , זה אומר שהנקבה ממשיכה את האור שהואר בא , והיא בעצם מולידה את עצמה כהיבט זכרי , וכאשר נולדת בת אזי האנרגיה הזכרית מולדת כנקבית , והרעיון הוא לשמור ולהגדיל על היבט האור בין סוגי הרוח , דוגמא טכנית לעניין , אם הבת שהיא המשך מרחב מודעות האב כדינמיקה של מודעות , מקיימת יחסי מין , אזי היבטי מודעותה קרי היבט נפשה המודעות מקבלת את היבטי מודעות נפש הזכר , עד למידה של כ-80% וזה מחליף את היבטי מודעותה , (עניין ההתאהבות וההקשרות ) וכל פעם שהפרטנר משתנה יש ריבוי של נפשות בתוכה המבטלות אחת את השניה וכך מידת אורה של הנקבה קטן , וכך צאצאיה יהיו פחות אם אור ויותר גשמיים ובהמיים ופחות רוחניים , וכן עולמה הפנימי הופך להיות פחות שלם וכל עיצות הקליקה הנשית לא יעזרו בכלום , הדרך כידוע לתיקון הנקבה הוא הרבה יותר קל , רק שלוש מצוות . שאלו מצוות שנשים המציאו לתקן את נפילתם , הזכר מצבו הרבה יותר רע , והוא נזקק להרבה יותר מצוות כדי לתקן את עצמו ולשמר את אורו , וכך השליטה בענינים היא בידי נשים , ולכן תמיד שואלים אשת חיל מי ימצא . מתחילים להבין את עצמכן בנות , ולבנים תתחזקו כי מצבכם הרבה יותר גרוע . דוד
 
למעלה