על פי מה מחשב המונה את התעריף?

מצב
הנושא נעול.

איליה.

New member
על פי מה מחשב המונה את התעריף?

על פי מה מחשב המונה את התעריף?
מה הנוסחה? נהגי המוניות מסרבים לענות על השאלה הזאת.
 

Brendan

New member
נסיעה במונית חובות הנהג וזכויות ה

על פי מה מחשב המונה את התעריף?
מה הנוסחה? נהגי המוניות מסרבים לענות על השאלה הזאת.
נסיעה במונית חובות הנהג וזכויות ה
נסיעה במונית חובות הנהג וזכויות הנוסע הפעלת מונה על פי תקנות התעבורה, חלה חובה על נהג מונית להפעיל מונה בנסיעה עירונית ובינעירונית. על נהג המונית אסור לגבות שכר הסעה, או שכר המתנה יותר מכפי שיראה המונה בסיום הנסיעה. מחיר התחלתי של המונה בכל הארץ (למעט באילת, בה התעריף ללא מע"מ) 7.70 ש"ח כל פעימת מונה: 0.30 ש"ח . מחיר הזמנת מונית למקום המזמין עומד על 2.80 ש"ח תעריפים בתעריף מס´ 1(משעה 5:30 עד 21:00): 987 מטרים הראשונים, או 147 השניות הראשונות לנסיעה, כלולים במחיר ההתחלתי אחריהם מתחיל המונה לפעול ויתחלף תמיד ב -0.30 ש"ח עד 15 הק"מ הראשונים מתווספת פעימת מונה בכל 147 מטר. מעל 15 ק"מ מתווספת פעימת מונה בכל 123 מטר וכל פעימת מונה תמשיך להיות בערך של 0.30 ש"ח. בתעריף מס´ 2(משעה 21:01 עד 5:29): בכל פעימת מונה חלה תוספת של כ -%. 25 על בעל המונית להתקין במונית לוחית קבועה, אשר בה יצויין מס´ רשיון המונית ושם בעל המונית באותיות עבריות ולטיניות. בזמן נסיעה במונית נהג מונית לא יסרב בלי סיבה סבירה, להסיע נוסע ומטענו. בנסיעה מיוחדת (ספיישל) נהג המונית לא יסיע נוסף, אלא אם המזמין ביקש זאת. במהלך נסיעה מיוחדת, על הנהג לנסוע בדרך הקצרה ביותר האפשרית בניסבות אותה שעה ואותה נסיעה. הנהג ינהג כלפי הנוסעים באדיבות ובנימוס ויפעל באופן שיבטיח שהנוסעים יגיעו ליעדם בנוחות, במהירות ובבטיחות. הופעתו תהייה נקיה ומסודרת. בזמן הנהיגה, הנהג לא ישוחח עם אדם אחר, אלא אם הדבר נדרש באותה העת לביצוע תפקידו. בשעת השיחה הנהג לא יפנה את ראשו אל בני שיחתו. הנהג לא יפעיל במונית מקלט רדיו, או מכשיר אחר המשמיע צלילים בקול רם. עליו להפסיק את פעולת הרמקולים ולהנמיך את קול הרמקול, לפי דרישת אחד הנוסעים. הנהג לא יפעיל במונית מקלט רדיו, או מכשיר אחר המשמיע צלילים בקול רם. עליו להפסיק את פעולת הרמקולים ולהנמיך את קול הרמקול, לפי דרישת אחד הנוסעים. הגשת תלונה בכל מקרה של הפרת תנאי הרשיון שלעיל, כגון: סירוב להסיע נוסע, אי הסעה בדרך הקצרה, התנהגות שאינה הולמת מצד הנהג, הפקעת מחיר, אי הפעלת מונה ובתנאי שנשוא התלונה נוגע לרמת השירות שבין הנהג לנוסע, מוזמן הנוסע להגיש תלונה במשרד התחבורה. במידה ומתוך התלונה עולה, כי בוצעה, לכאורה, עבירה, מוסמך משרד התחבורה להזמין את בעל הרשיון, או את מי שהמונית בשליטתו, להתייצב בפניו לשם ברור העניין. תלונה על שירותי המוניות, ניתן למסור למשרד התחבורה המפקח על התעבורה, ת.ד. 867 ירושלים, 91008 או למחלקת תלונות הציבור במשרד התחבורה ת.ד. 57659 תל אביב .61574 כשיהיה ניתן לטפל בתלונה ביעילות, יש לציין פרטים מלאים וברורים: תאריך האירוע ותאור בקצרה. מס´ הרישוי של המונית או מס´ הכובע שעל גג המונית. רצוי לצרף את חשבונית המקור ולציין פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, מס´ טלפון לברורים. נושאים שלא בתחום טיפול משרד התחבורה עישון ע"י נהג מונית - באחריות משרד הבריאות והמשטרה. פתיחת תיק חקירה מחייבת גביית עדות מהמתלונן. עבירת תנועה של נהג מונית וכל עניין שבין נהג פרטי לבין נהג המונית - באחריות המשטרה. שרות תחנות מוניות - בשלב זה אינן באחריותנו למרות שהתקבלה החלטה ע"י השר לתקן תקנות בעניין ולהכפיף את שרות תחנות המוניות לפיקוח משרד התחבורה בדומה לשרות נהגי מוניות. נסיעות המוזמנות באמצעות חברות הסעה - המחיר נקבע במשא ומתן ואינו מפוקח על ידנו להבדיל מנסיעה במונית לנסיעה מיוחדת, בהן יש חובה, כאמור להפעיל מונה. ---------------------------------------------- מיתוך אתר משרד התחבורה . 2001, The State of Israel * Ministry Of Transport * All Rights Reserved(c) Copyright לינק כאן
 

nitsansh

New member
למי שמתקשה בחישוב...

נסיעה במונית חובות הנהג וזכויות ה
נסיעה במונית חובות הנהג וזכויות הנוסע הפעלת מונה על פי תקנות התעבורה, חלה חובה על נהג מונית להפעיל מונה בנסיעה עירונית ובינעירונית. על נהג המונית אסור לגבות שכר הסעה, או שכר המתנה יותר מכפי שיראה המונה בסיום הנסיעה. מחיר התחלתי של המונה בכל הארץ (למעט באילת, בה התעריף ללא מע"מ) 7.70 ש"ח כל פעימת מונה: 0.30 ש"ח . מחיר הזמנת מונית למקום המזמין עומד על 2.80 ש"ח תעריפים בתעריף מס´ 1(משעה 5:30 עד 21:00): 987 מטרים הראשונים, או 147 השניות הראשונות לנסיעה, כלולים במחיר ההתחלתי אחריהם מתחיל המונה לפעול ויתחלף תמיד ב -0.30 ש"ח עד 15 הק"מ הראשונים מתווספת פעימת מונה בכל 147 מטר. מעל 15 ק"מ מתווספת פעימת מונה בכל 123 מטר וכל פעימת מונה תמשיך להיות בערך של 0.30 ש"ח. בתעריף מס´ 2(משעה 21:01 עד 5:29): בכל פעימת מונה חלה תוספת של כ -%. 25 על בעל המונית להתקין במונית לוחית קבועה, אשר בה יצויין מס´ רשיון המונית ושם בעל המונית באותיות עבריות ולטיניות. בזמן נסיעה במונית נהג מונית לא יסרב בלי סיבה סבירה, להסיע נוסע ומטענו. בנסיעה מיוחדת (ספיישל) נהג המונית לא יסיע נוסף, אלא אם המזמין ביקש זאת. במהלך נסיעה מיוחדת, על הנהג לנסוע בדרך הקצרה ביותר האפשרית בניסבות אותה שעה ואותה נסיעה. הנהג ינהג כלפי הנוסעים באדיבות ובנימוס ויפעל באופן שיבטיח שהנוסעים יגיעו ליעדם בנוחות, במהירות ובבטיחות. הופעתו תהייה נקיה ומסודרת. בזמן הנהיגה, הנהג לא ישוחח עם אדם אחר, אלא אם הדבר נדרש באותה העת לביצוע תפקידו. בשעת השיחה הנהג לא יפנה את ראשו אל בני שיחתו. הנהג לא יפעיל במונית מקלט רדיו, או מכשיר אחר המשמיע צלילים בקול רם. עליו להפסיק את פעולת הרמקולים ולהנמיך את קול הרמקול, לפי דרישת אחד הנוסעים. הנהג לא יפעיל במונית מקלט רדיו, או מכשיר אחר המשמיע צלילים בקול רם. עליו להפסיק את פעולת הרמקולים ולהנמיך את קול הרמקול, לפי דרישת אחד הנוסעים. הגשת תלונה בכל מקרה של הפרת תנאי הרשיון שלעיל, כגון: סירוב להסיע נוסע, אי הסעה בדרך הקצרה, התנהגות שאינה הולמת מצד הנהג, הפקעת מחיר, אי הפעלת מונה ובתנאי שנשוא התלונה נוגע לרמת השירות שבין הנהג לנוסע, מוזמן הנוסע להגיש תלונה במשרד התחבורה. במידה ומתוך התלונה עולה, כי בוצעה, לכאורה, עבירה, מוסמך משרד התחבורה להזמין את בעל הרשיון, או את מי שהמונית בשליטתו, להתייצב בפניו לשם ברור העניין. תלונה על שירותי המוניות, ניתן למסור למשרד התחבורה המפקח על התעבורה, ת.ד. 867 ירושלים, 91008 או למחלקת תלונות הציבור במשרד התחבורה ת.ד. 57659 תל אביב .61574 כשיהיה ניתן לטפל בתלונה ביעילות, יש לציין פרטים מלאים וברורים: תאריך האירוע ותאור בקצרה. מס´ הרישוי של המונית או מס´ הכובע שעל גג המונית. רצוי לצרף את חשבונית המקור ולציין פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, מס´ טלפון לברורים. נושאים שלא בתחום טיפול משרד התחבורה עישון ע"י נהג מונית - באחריות משרד הבריאות והמשטרה. פתיחת תיק חקירה מחייבת גביית עדות מהמתלונן. עבירת תנועה של נהג מונית וכל עניין שבין נהג פרטי לבין נהג המונית - באחריות המשטרה. שרות תחנות מוניות - בשלב זה אינן באחריותנו למרות שהתקבלה החלטה ע"י השר לתקן תקנות בעניין ולהכפיף את שרות תחנות המוניות לפיקוח משרד התחבורה בדומה לשרות נהגי מוניות. נסיעות המוזמנות באמצעות חברות הסעה - המחיר נקבע במשא ומתן ואינו מפוקח על ידנו להבדיל מנסיעה במונית לנסיעה מיוחדת, בהן יש חובה, כאמור להפעיל מונה. ---------------------------------------------- מיתוך אתר משרד התחבורה . 2001, The State of Israel * Ministry Of Transport * All Rights Reserved(c) Copyright לינק כאן
למי שמתקשה בחישוב...
ק"מ ראשון - 7.70 ש"ח כל ק"מ נוסף עד 15 ק"מ - כ-2.00 ש"ח כל ק"מ נוסף מעל 15 ק"מ - כ-2.40 ש"ח בין השעות 21.31-5.29 תוספת של 25%
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה