על מזבח "בני החיים" -האם אי אפשר אחרת?

על מזבח "בני החיים" -האם אי אפשר אחרת?

על החיים ועל המוות . לא אחת, כשאני מביט על בתי האבן הקטנים, מתעוררות בי תהיות, ושאלה אחת מגיחה שוב ושוב מול מוחי הסקרן, והפעם לא סקרנות בו כי אם תהייה בולטת – מה לנו "בני החיים" עם הגרים באותם בתי אבן קטנים "בני המוות"? באחד מן הימים, ביקשתני אימי לקחתה לביקור אצל אחותה, "יום השנה" היא אמרה בניסיון לשכנעני, וכלל לא היה צורך, כי ידוע לי עד כמה היו שתיהן קשורות זו בזו, בכל אשר הלכו, ואני אוהב את אימי ולמענה אעשה ברצון את שתבקש. וכשהסעתיה אל בית הקברות, לא עשיתי דבר מלבד להתבונן בתנועותיה של אימי. בשקדנות, כשהשמש קופחת ממעל, נטלה דלי מים, הלכה עד אל ברז המים, וכבר נתתי דעתי כי הגיעה היא מצויידת במברשת ובסמרטוט והיא עם המים מירקה והבריקה את השיש אשר עליו רשומות אותיות שהאבק כיסה, כעבור רגעים ספורים, כבר בהק שחור האותיות, ושמה של דודתי בלט לי, ואימי, לא חדלה, סביב הקבר, כמו אל מראשותיה של דודתי ז"ל, צמח לו עשב פרא, אותו תלשה אימי, ובקנקן אשר יבשו בו פרחים והפכו זרדים, השימה מים ופרחים חדשים, ולאחר שעשתה כל אלה, נשכבה אימי על השיש הממורק, וקול בכייה המתייפח באיפוק נשמע במקוטע, ובידיה מלטפת היא בתנועות מעגליות את דפנותיו של הקבר, ואני מביט, מעלה באוב את פניה של דודתי, אשר כה אהבתי, ותמונות ילדותי מגיחות בזו אחר זו. היא הדודה אשר הכריחה אותי לאכול גבינת "תשע אחוז", ומאז, ואפילו שבתחילה כעסתי עליה כעס של עוללים, לא חדלתי לאכול את הגבינה ארוזה בנייר עליו ציור פרה ירוקה של תנובה. וברגע אחר, קמה אימי על רגליה, מחתה דימעה, ליטפה ליטוף אחרון את השיש, ובקשה שאבוא אחריה. שם, לא הרחק, בפינה המיועדת לכהנים, ביקרנו את סבתי וסבי, אשר בחייהם לא תמיד ראיתים יחדיו בשקט ובשלווה. ואילו כאן, שקטים, מחרישים, כמו הרמוניה פשטה ביניהם והם לעולמי עד שוכבים זה על יד זו כזוג נאהבים לאחר עינוגי בשרים. גם פה חשפה אימי את אותיות הכתוביות של סבי וסבתי, וברגע אחר על קברה של סבתי נשענה, שקטה, מחרישה, מביטה בהם ואינה נותנת דעתה על מה שאני עושה. וכשאני מסיט את ראשי, לא הרחק ממני נמצאים סבי וסבתי מצד אבי, והם כ"זוג יונים" כאן, במקום הזה, כמו מבקשים להשכיח ממני את זעקותיהם ומריבותיהם הזכורים לי באותם ימים שהייתי בגיל בעל סיפרה אחת. ועל ידם, דוד נוסף, ועוד דוד, ועוד דוד. הלכה אימי מקבר לקבר הביטה ולא את כולם מרקה, העלתה אפשרות לקרוא לאיש המצבות שיבוא לשפץ את המצבות של סבתא וסבא " אי אפשר להשאיר זאת כך " הצטדקה כשהיא מביטה בי במבטים תמוהים על שאני תמהתי על זה הרעיון. אשר לפי חישובי שני חודשי עבודה שלה תשקיע בהם. חזרנו אל בית אימי, וראיתי עד כמה הפכה היא רגועה, הגעגועים לאחותה, אשר ביעבעו בה, נרגעו. תנועותיה נעשו מהירות ומלאות מרץ, ולפתע גם חיוכים למכביר היו בה כשהציעה לי קפה ועוגה מעשה ידיה. ובכל אותם רגעים שואל אני - מה עשתה לה אבן שיש? איני יודע אם אי פעם בעבר, הגיח מי מבין המתים וחזר אלינו "בני החיים" כדי לספר לנו מה קורה שם. אך יודע אני כי אנו "בני החיים" רקמנו סיפורים על סיפורים על המתרחש באותו עולם שאבני שיש רבות משמשות בית מחסה למי שהיה פעם שייך לחיים. נדמה לעיתים, שאנו בני החיים הולכים שבי אחר רגשותינו, ומוחנו נרפה, כי באותו מקום, ראיתי אנשים שהשקיעו הון רב על מנת להביא "שיש שחורה מאיטליה" עליה חרטו את תמונתם, ואחרים כמו בנו "אחוזת קבר", וכשעוד הלכתי בין המצבות, ראיתי כמו מתקיימת כאן תחרות בין "בני החיים" המבקשת להביא אל סוף המרוץ את " האמוציונאלי ביותר מבין בני החיים כלפי בני המוות". הון רב משקיעים אנו בני החיים בהבעת רגש כלפי המת, ואיני יודע להגיד שזה עניין מוצדק או לא מוצדק, אלא חוכך אני בדעתי על כל אלה – ומה צריך המת את ההדר והפאר שמעליו? וכבר אמרתי לעצמי – מדוע שיבזבזו עליי בניי ובתי את ממונם כשאני ממילא בר-מינן. מיותר בעיניי השיש, איני מוצא בו סיבה להמעיט את יכולותיי הכלכליים בעודי בחיים, הלכתי ובאתי אל בני ובתי וביקשתים – אומנם לפי מניין שנותיי עוד רחוק אני, אך צלול אני ועל כן כבר היום אני מבקש – הניחו עליי "בלוק עשר", ותנו לטבע שיביא עצמו בביטויים, גם אם יגביה עשב השדה עצמו הניחו לו, אל נא תטריחו עצמכם בביקורים, מבחינתי זה מיותר וחסר תועלת, אל תתנו דעתכם על אביכם המת, אלא על בני משפחתכם החיים. השקיעו שם את מרצכם וכספכם. וכשאני עוד מרחיק בהגיגיי, מביט אני על חובשי הכיפות ונחרד עוד יותר, בשם היסטוריה רבת שנים, חידדו קלשון ומעדר והפכום כלי זין, הולכים הם מגבעה לגבעה והופכים את חייהם של "בני החיים" לגהנום, הולכים הם אצל כפרים אחרים של עם אחר והופכים חייהם לשואה, ואלה בני החיים בכפרים האחרים של עם אחר, גם הם, בשם אותה קדושת עבר קנאית, הורסים והורגים בבני החיים, הן בבני עמם והן בבני עמנו. וכשהלכתי בכנסייה אשר ברומא, אחת ועוד אחת, כנסייה אשר בגרמניה, ובצרפת, ואפילו זו אשר בלונדון, בכל אלו – בדפנות הבית תמצא את "בני המתים" לבושים במלבושי "בני החיים". חוכך אני בדעתי, מה הוא הקשר שבין עולם "החיים" לבין זה של עולם "המוות"? איני מוצא שום קשר ישיר ורציונאלי, להוציא רגשותיהם של בני החיים אשר מבקשים להפוך למזבח את רגשותיהם, גוררים אחרים מבני החיים, שוללים חירותם של בני החיים, ממררים את חייהם, ואפילו מקפדים את חייהם, הכל הכל בשם מזבח מפוקפק שהקימו לעצמם. קבר בנימין, קבר רחל, קבר אברהם, האפיפיור, הקאדי, מושה, אהרון.......... הכל הכל מזבח של בני החיים. והנה, בעודי משוטט אצל בני המזרח, המאמינים הפגאנים אשר כה לעגו להם אבות אבותינו, שוב בשם מזבח האמונה שהקימו לעצמם, הנה מוצא אני דווקא אצלם התנהגות יותר קרובה לאמת של "בני החיים". אך האם הם נטולי מזבח הרגשות? על אף שהדברים פחות משפיעים על "בני החיים" במקומותיהם, גם אצלם מצאתי מזבח שאדם מקים לעצמו בשם הרגשות. אבן שיש מלוטשת הפרידה בין אימי לבין עצמות דודתי, שום קשר ישיר, פיסי , לא היה בין אימי לבין העצמות, והשיש? אפילו לא הפרידה וחצצה , הכל הכל הכל היה בראשה של אימי. ושקט ומרגוע הצליחה להביא על עצמה. ולפי דעתי – אם הכל הכל בראשי, ואם ראשי צמוד אלי בכל אשר אלך, מה לי כי אשקיע מינים רבים של מזבחות במקומות שראשי לא נמצא שם פיסית? די לי שמוחי רב הדמיונות מביע עצמו בריגושים מבלי שאני מפריע לאיש, מבלי שאני גורע מבני החיים היקרים לי ממון או זמן. מה לי כי יניחו עליי פרחים שאיני יודע את צבעם? מדוע יבזבז בני מכספו על אבן שיש יקרה כאשר נאבק הוא להביא את הלחם אל בני ביתו החיים? והנה מוצא אני בעילעולי מוח שכאלו כי מעבר לדור שלישי האבן כלל לא מעניינת איש. וכי מתי ביקר בני את קברה של סבתי? מתיי הייתה בתי על יד מצבת סבי ודודתי? – אף פעם. וכשאני עוד חוכך – מתי הייתי אני על יד קברה של סבתא של אימי? מעולם לא, אפילו איני יודע היכן הוא. הלכתי ושאלתי ידידים, מכרים ובני משפחה אחרים – אצל כולם – לכל היותר נכד בא אל קבר סבתו, גם זה במסגרת איזה שהוא "טקס" שהוריו ביקשו , רוצה לומר = יותר משלמען עצמו בא אל קבר סבתו בא הוא למען הוריו ....... הוא שאמרתי – בני החיים גוררים בני חיים אחרים באמוציות. אסכם לעצמי ולא במעט עצב – מה לנו "בני החיים" שנמרר זה לזה את החיים בשם אותו עולם דמיוני של "בני המוות"?
 
דעתי כדעתך

כשאני עומדת מול קברי הורי,אני רואה רק אבן. אפילו הרגשות שישנם בתוכי רב הזמן נעלמות שם במקום ההוא. אני מודעת לכך ששם באדמה מונחות עצמות..עפר..כלום. .... מבחינתי,,שיזרקו אותי לים בהגיע היום.. הבעייה היא,שלא שואלים אותנו, אין לנו זכות דיבור בנושא. וברור לי שהרב לא חושבים וחשים כמוני. ואני מכבדת שת ריגשותיהם.
 
שני ווים

הגבול שבין מימוש רצוני לבין מימוש רצון הסובבים אותי, איננו חד אלא אצל מי שהרצון שוכן בתוכו. אחת הנקודות המכאיבות מן הבחינה החברתית - שבכל פעם שאתה מקיים את רצונך ולא את מה שמצפים ממך, ישנו אקטיביזם כנגדך, ובגלל החשש מן האקטיביזם הזה (בעיקר מבני משפחה) מחרישים ועושים את אשר מצפים ממך. על אף שאי אפשר לשפוט רגשות מבלי לחטוא בפגיעה, אני סבור שבכמה ממקרים בחיים צריך אדם להלך עם מחשבותיו קודם כל, ולאחר מכן עם "מה שמצפים ממנו". שבוע נפלא
 

רק נועה

New member
זו הקליפה...זו הכסות..

עם כל הכאב של הפרידה מאהובינו, ועם האיש המת שראיתי במו עיני והפרידה הסימלית ממנו, ועם הבכי הנורא שפרץ מתוכי למראה פניו המתות אני יודעת ואני מאמינה שזו קליפה, הבגד שלבשה נשמתו - מתה...והוא איתנו עדיין והוא חרוט לנצח בתוכינו (לנצח? עד שנעלם מכאן ונפגוש אותו אי שם...)... אז אנחנו עכשיו בתקופת בחירת "בית האבן" והם רוצים את הכי יקר, את הכי טוב, את מה שיחזיק 99 שנה...גרניט אולי? את כל סוגי המצבות למדתי בעל פה, סוגי השיש, סוגי האבן.. בעיני? לא משמועתי בכלל...בעיניים שלהם, דור מעליי - חשיבות רבה, סמל לאהבתם לנפטר.. ואני את מתיי נושאת בתוכי ומדברת איתם כל זמן שרוצה ומתגעגעת ומבקשת ומספרת.. ראיתי את הנמלים הבאות בשורה שם ליד קברי הוריי, אני מוותרת בשקט על הטקסים אבל עושה אותם למען אילו שלא רוצים ולא יכולים לוותר...
 
הנה לך התייחסותי נועה

ערב טוב לך מה שאת מתארת זה בדיוק מה שאני מצביע - רגשות בני החיים גוררים אנשים אחרים בטכסים, ואז יוצא ש.... כל אחד עושה בגלל שמישהו מצפה ממנו שיעשה. ההתעוררות אצלי באה כאשר ראיתי בבית הקברות מצבות חרוטות בתמונות גדולות של המת, לעיתים ראיתי קבר אחד ועל ידו קבר של בן זוג שרכש, אך על המצבה שתי תמונות, של המת ושל החי. השקעה עצומה. ויש לי ידיד, אשר חמו עוסק ב=מצבות, והוא גולל בפניי את הדרישות של אנשים לגבי מצבות, מקום האבן, צורת החציבה ועוד אפשר לאומר - פולחן של רגשות בני החיים. כאשר יש יכולת מימון לכל הפולחן- איני מוצא בזאת פסול צורם, זה אולי רציונאלית מיותר. אבל כאשר אני יודע שאנשים גם "לוקחים הלוואות" לטובת זאת, יש בכך כבר מידה של "שיעבוד בני החיים לטכס הרגשות".... והמעציב בכל זאת - שבגלל שאנשים לא רוצים להתמודד מחרישים, והדינמיקה הולכת ומתעצמת עוד ועוד ועוד בלי שום צורך ראשוני. שיהיה לנו שבוע נפלא
 

מיקאלה1

New member
אני אוהבת להסתכל על התמונות על המדף במטבח

של אמי או אבי, תמונתה של סבתי חרוטה בליבי, הטקס עצמו ההלוויה טקס בו מלווים את המת בפעם האחרונה, למקום קבורתו, מאוד קשה, הייתי רוצה לחסוך לאהוביי את הטקס הקשה הזה. אם זה היה תלוי בי. זו המסורת מכבדת אותה. לגבי האבן בעיני אין חשיבות ליופי, מה זה משנה? עצים מסביב שיהיה צל, פרחים שיהיה טוב על הלב.
 

רק נועה

New member
מסכימה איתך...

ערב טוב גם לך
בנוסף על הדברים שכתבת רוצה להוסיף שהחיים "מעניקים" למתיהם מצבות מפוארות גם כדי להשקיט את קולותיהם הרמים של רגשות האשם שלהם, של המצפון, של המחשבה ש"אני חי ונושם ואוכל ובועט הוא כבר באדמה אז נבנה לו את המצבה המפוארת ביותר..."... בסיפור שלנו אני לא צד בנושא "בית האבן"..אילו ההחלטה היתה בידי הייתי משקיעה מחשבה בשיר שיחרט עליה, במילים שאכתוב לזכרו של הנפטר.. רוכשי המצבה רואים את הדברים אחרת, ולא אצליח לשנות מחשבה של אנשים בגילם, מצבם, אישיותם.. הדינמיקה שונה ממשפחה למשפחה וכל קבוצה כזו תנהג אחרת..
 

מיקאלה1

New member
נעה נכון, אם זה עושה טוב למישהו קרוב שיעשה

מה שטוב לו, אם זה מביא לו נחמה והוא מראה ביופיה של המצבה את מה שהוא מרגיש כלפי זה שנפטר לו. אז שיעשה מה שהוא מרגיש.
 

שרונהה

New member
אי אפשר אחרת....

בוא ניקח צעד קדימה ונשאל לשם מה להקים למשל, אנדרטה לזכר לוחמים? כמו שיש אבל לאומי, יש אבל אישי. האבן מחברת אותנו, "בני החיים" אל "בני המתים". "מן העפר באנו ואל העפר נשוב"... ה"אבן" היא סימן, ציון דרך, "המקום האחרון" אליו הגענו בנתיב חיינו..... אל המקום הזה אנחנו באים כשאנו מתמלאים בגעגועים אל המתים שלנו, אנחנו זקוקים למקום פיזי להגיע אליו כדי לנחם את נפשנו האבלה.... כדי "לשוחח" עם האהובים שלנו שהלכו ואינם עוד, כדי לספר להם מה עובר עלינו, כדי להתפלל ולבקש עזרה מהרוח שלהם שהתחברה אל עולמות עליונים.... מסכימה שלא חייבים שזה יהיה מפואר, אבל זהו צורך שלנו, האנשים החיים, לא של המתים....
 
הנה לך המזמרת באותיותיה

אין ספק האנאלוגיה שערכת בין האבל האישי לבין זה הלאומי דומה מאוד, לא מדובר בשאלה האם להנציח או לא להנציח אלא ב....איך להנציח כאשר זה חורג מגבול היכולת הכלכלית וכאשר זה עובר את גבול הסיבולת הריגשית זה מיותר לחלוטין, זה לא רציונאלי ויש לזה מימד של שיעבוד לרגשות, עם כל הכאב בכך שוטטתי במזרח הרחוק , וכמו בכל מקום אני נכנס גם לבתי הקברות של בני התרבות המקומית, כי גם שם לומדים להכיר תרבות ומה שראיתי זהו מחד גיסא פולחן שיש בו גבול של שיעבוד, ומאידך גיסא פולחן צנוע הראוי לחיקוי. הפולחן הצנוע מדבר על טכס צנוע וקצר של שריפת הגופה-השמתה בבקבוק, והנחתה על אחד המדפים בחדר ענק מימדים, ממוספרת כמו כל קבר נורמאטיבי שאנומכירים הפולחן האחר, השיעבוד, ראיתי בחצר ענקית מימדים, דוכנים דוכנים..... בני החיים בדרך כלל משפחות, מגיעות עם תקרובות רבות, כמו באים להאכיל את המת, ובטכס ההאכלה מה שעושים "שורפים את האוכל". עמדתי התבוננתי והייתי המום, איזו מעמסה פיסית עוברים "בני החיים" בטכס לכבוד "בני המוות". אולי הנושא כואב, אולי קשה לשפוט בני חיים אמוציונאלים אך אפשר בהחלט לשוחח ולהאיר נקודות משום שאולי בכך לא יקלע הטכס עוד ועוד אל גבולות של שעבוד. ומה שמפליא בכל הטכסים הללו, בדיוק כפי שזה קורה בטכס החתונות-ברמצווה ועוד- דווקא מן השכבות הסוציואקונומי נמוכות משקיעים בלי פרופוציות בפולחני הטכסים למיניהם. שבוע נפלא
 

shkedud

New member
הקשר בין עולם החיים לבתי המתים הוא לא פשוט

הגעגועים, הכאב, האובדן - כל אלה מתורגמים למעשים סמליים. כל איש והתייחסותו השונה לכל אלה. יש הנושאים כאבם בליבם ומתייחדים עם יקיריהם בליבם, אינם זקוקים לסמלים חיצוניים שיבטאו את הקשר והגעגוע יש הזקוקים למקום מוגדר ולחפץ מוחשי כדי לאפשר התייחדות ומפגש. חמותי, אם שכולה, שאיבדה את בנה במלחמת ששת הימים, כל אימת שמגיעה לבית הקברות מיד מתחילה להשקות, לנקות לעשות בתזזית. יש הזוכרים את מתיהם יום יום ושעה שעה, ויש הנזכרים בהם פעם בשנה ביורצייט. ויש השורפים את מתיהם (הודו, נצרות) מפזרים את אפרם, ושולחים אותם לעולם שכולו טוב. יש המאמינים שיום אחד ייפגשו, ויש המאמינים שנשמת יקיריהם תתגלגל... יש המקימים מוניומנטים מפוארים (בית הקברות וישגרד בפראג) לי נראה שבנושוא הזה ינהג איש איש על פי טעמו, התייחסותו והכי הכי - מה שמקל עליו את כאב הפרידה. במוות כמו במין - איש איש וסיגנונו. הגבול והתנאי - שלא יפגע בעצמו ו/או בזולתו!!! נושא יפה למחשבה צלם - כתבת מעניין ומהלב
 

אודרי11

New member
צלם...הפעם הבנתי כל מילה

השאלה היא מה עושים....הרי יש להתחשב ברגשות של כל בני המשפחה..ומה לעשות להשליך את הגופה לאשפה ? (מתנצלת על הבוטות), אם אחד הבנים של הנפטר חושב שאין טעם והאחרים חושבים אחרת? ומה עם הנפטר?, אם הוא היה איש או אשה שהאמינו במסורת וחשוב היה להם לדעת בחייהם , שבמותם יקימו להם אבן זכרון, איך אפשר להפר את ההבטחה הזאת? מצא חן בעייני לראות בקיבוץ היכן שנקברו קרובים של האיש שלי, בית קברות טובל בירק ופרחים ועצים, והמצבות עשויות מאבני המקום, צנועות ועם זאת מלאות הוד והדר....כאשר בבתי העלמין העירוניים שורות שורות של מצבות ואין עצים שיסוככו מפני השמש הנוראה, הקופחת על ראשי המלווים.. אני אישית לא מרגישה שום דבר שם ליד האבנים של הורי...את מי שאני נוצרת בליבי...נמצא איתי במחשבות ...
 
על הקשר שבין "החי" לבין "המת"

צפרא לך אודרי ראשית - הבנת טכסט או אי הבנתו תלויה בשניים - בכותב ובקורא..... אז יכול להיות ש"ניפגשו" דרכינו..... חה חה חה ועל שאר דבריך בנחרצות אשיבך (אני מדגיש הנחרצות היא של דיון) אין שום קשר בין "החי" לבין "המת". מרגע שאדם הפך להיות בר-מינן, אין לו עוד חלק ונחלה בסולם הערכים הערכי/המוסרי או כל סולם של "בני החיים". גם כאשר, כפי שאת כותבת, ציווה האיש עוד בהיותו בחיים, הרי הוא עשה זאת כאשר היה בין "בני החיים". רציונאלית - לא קם אף "בן מוות" ממותו וסיפר לנו על הקשר שבין "עולם החיים" לבין "עולם המתים"..... אלא מה? אנו, בני החיים , מתוך בועת ריגושנו כמו "מחילים" את סולם הערכים ומבקשים לדון לחובה או לזכות את המתים. אסכם כך הדברים שלי כל מה שאנו מייחסים כאילו הם "דברי המת" אינם בשום אופן כאלו, הם הם דברי "בני החיים" באופן חד וברור. ברכות
 

shkedud

New member
צלם, הקשר הוא מן החיים אל המתים.

ברור שהכיוון הוא חד סטרי. זכרם בליבנו לטוב ולרע. בדרך כלל יוצאים אצל החי כל מיני רגשות כלפי המת, וככל שמערכת היחסים ביניהם היתה טובה יותר (בעיקר הורים בנים) כך גם הפרידה וההתאבלות וההשלמה יהיו פחות קשים. ואני לא מדברת, חלילה על מות צאצאים, כי את זה לא ניתן להכיל!!! ברור שהמתים כבר לא ייעלבו. אתה יודע, בכל פעם שאני מגיע לקבר אימי, אני מנקה היטב, שלא תצעק עליי שחיפפתי
 

אודרי11

New member
תגידי שקדודד...

קורה לך שהבאת לקבר אימך עציץ רקפות חינני...וכשאת מגיעה לביקור נוסף...את רואה שהעציץ החליט לקבוע את מגוריו על קבר אחר?
לי זה קרה...
 

shkedud

New member
זה בטח אחד המתים שקם בלילה וסחב אותו...

מישהו אמר פעם: "ומי אמר שלמתים אין חיי מין? עובדה. הם מתרבים..."
 
למעלה