על התפילה - ליבוביץ´ ור´ חיים

על התפילה - ליבוביץ´ ור´ חיים

ברצוני להפנות את תשומת לב המתעניינים לספרו של ר´ חיים מבריסק על הרמב"ם (זהו ספר הלכתי, בו הרב מתרץ קושיות במשנה תורה), לקטע בו מדובר על הכוונה בתפילה. ומה הקשר של זה לליבוביץ´? - למרבה הפלא הסברו של ר´ חיים שם מתאים בדיוק לשיטתו של ליבוביץ´ לענין תפילה. וביתר פירוט - ר´ חיים מיישב סתירה ברמב"ם בין שני מקומות שבאחד כתוב שחייבים להתכוון כל התפילה ובשני כתוב שרק בפסוק הראשון של קריאת שמע, ומסביר כי המקור הראשון מדבר על כוונה שהיא הבנתו של האדם שהוא עומד ומתפלל מול ה´ ללא התייחסות לתוכן התפילה עצמו וזה חובה לכל אורך התפילה. לעומת זאת הכוונה שמתייחסת לתוכן הדברים הנאמרים - חייבים בה רק בפסוק ראשון של קריאת שמע( שזה הכרה במציאות ה´ ואחדותו). והרי זה בדיוק שיטת ליבוביץ´ שאין משמעות לתוכן התפילה אלא לעצם קיום מצוות תפילה (מלבד פסוק ראשון של קריאת שמע שזה הכרה במציאות ה´ - מצווה מיוחדת). אני מקווה שלא טעיתי בדברים, ומזמין את כולם לעיין בספר.
 

בראון

New member
הוא אמר

חידושי ר´ חיים על הרמב"ם. ואם איני טועה החילוק נאמר על ברכה ראשונה בשמונה עשרה. לא בטוח. ערב טוב.
 
לצערי הרב,

אינני יכול להיזכר בשם הספר, אך זהו ספר של ר´ חיים שמיישב סתירות ברמב"ם, ויש רק אחד כזה.
 
למעלה