על דיבור נכון:

רצוי להגיד דברים נכונים כדי לאפשר הבנה הדדית ושיתוף פעולה. השופט מחליט לפי שמיעת שני הצדדים הסנגור והקטגור. אם אשקר לשופט, גם הסנגור עלול להאמין לשקר ולחשוב שלא צריך להגן עליי כי לדבריי אני לא אשם. אם אתן לשופט להחליט בעצמו במה להאמין, כל צד יבין מה שצריך וזה ישתלם לי מכל הצדדים.
 
אי אפשר להכריח אדם לענות ולגלות את כל האמת. אדם לא חייב לדבר. תמיד מותר לשתוק. מי שרוצה לדעת, שיחקור. חשוב לדבר ברור.
 
למעלה