עלה בפינטצה מלפני חצי שעה ששבר שיא והגיע לשפל חדש.

דיברגנט חדש

Well-known member
עלה ל-18 מתים חדשים ונושק לרף של 1% מלמטה :(

מאת: דיברגנט 2/09/20 | 2:21

(957/96,214)/(864378/17953189)=4.84
0.995% 4.815%

יחס של פי 4.84 לעומת העולם, ממשיך לרדת מהבוקר כתוצאה מעדכון במס' המתים הרב אצלנו ומתרחק מהרף של הפי 5 המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 18 מתים חדשים ו-1205 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ממשיך לעלות מהבוקר, נושק מתחת לרף של 1%, והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9381/221800, (10 מתים חדשים היום) יחס של 4.2295% ולעומתינו פי 4.252 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מהבוקר ואצלם עלה מהצוהריים, לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה בצורה יותר משמעותית, לכן היחס התרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
כבר 12 מתים חדשים או 13, אם סופרים את מה שעידכנתי בלילה

מאת: דיברגנט 2/09/20 | 21:01

(969/97,218)/(868101/18104688)=4.811
0.997% 4.795%

יחס של פי 4.811 לעומת העולם, ממשיך לרדת מאתמול בבוקר אצלנו ומתרחק מהרף של הפי 5 המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 12 מתים חדשים ו-1004 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ממשיך לעלות מאתמול בבוקר וברמת דיוק של אלפית הנקודה מהערב, נושק מתחת לרף של 1%, והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9385/221800, (4 מתים חדשים היום) יחס של 4.231% ולעומתינו פי 4.245 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מאתמול ואצלם ירד בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה ברמת דיוק של אלפית הנקודה כי אצלנו עלה ואצלם ירד בפינצטה, לכן היחס לא השתנה באותה רמת דיוק של אלפית הנקודה מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
כבר 12 מתים חדשים או 13, אם סופרים את מה שעידכנתי בלילה

מאת: דיברגנט 2/09/20 | 21:01

(969/97,218)/(868101/18104688)=4.811
0.997% 4.795%

יחס של פי 4.811 לעומת העולם, ממשיך לרדת מאתמול בבוקר אצלנו ומתרחק מהרף של הפי 5 המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 12 מתים חדשים ו-1004 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ממשיך לעלות מאתמול בבוקר וברמת דיוק של אלפית הנקודה מהערב, נושק מתחת לרף של 1%, והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9385/221800, (4 מתים חדשים היום) יחס של 4.231% ולעומתינו פי 4.245 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מאתמול ואצלם ירד בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה ברמת דיוק של אלפית הנקודה כי אצלנו עלה ואצלם ירד בפינצטה, לכן היחס לא השתנה באותה רמת דיוק של אלפית הנקודה מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
כבר 7 מתים חדשים אצלנו

מאת: דיברגנט 3/09/20 | 12:36

(976/97,885)/(872236/18253492)=4.792
0.997% 4.7785%

יחס של פי 4.792 לעומת העולם, ירד מהבוקר, לאחר שעלה מאתמול לאחר ירידה ממשוכת מאתמול בבוקר, כתוצאה מעדכון מס' המתים אצלנו והתרחק מאוד מהרף של הפי 5 המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 7 מתים חדשים ו-667 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר וחזר להיות מה שהיה אתמול בערב, נושק מתחת לרף של 1%, והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9393/223100, (8 מתים חדשים היום) יחס של 4.21% ולעומתינו פי 4.2225 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מבוקר ואצלם ללא שינוי מהבוקר כי אין נתונים חדשים, לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן היחס התרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
כבר 7 מתים חדשים אצלנו

מאת: דיברגנט 3/09/20 | 12:36

(976/97,885)/(872236/18253492)=4.792
0.997% 4.7785%

יחס של פי 4.792 לעומת העולם, ירד מהבוקר, לאחר שעלה מאתמול לאחר ירידה ממשוכת מאתמול בבוקר, כתוצאה מעדכון מס' המתים אצלנו והתרחק מאוד מהרף של הפי 5 המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 7 מתים חדשים ו-667 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר וחזר להיות מה שהיה אתמול בערב, נושק מתחת לרף של 1%, והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9393/223100, (8 מתים חדשים היום) יחס של 4.21% ולעומתינו פי 4.2225 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מבוקר ואצלם ללא שינוי מהבוקר כי אין נתונים חדשים, לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן היחס התרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
עודכן מס' המתים אצלנו והיחס שוב נושק ל-1%

מאת: דיברגנט 4/09/20 | 14:01

(991/99,478)/(878128/18476114)=4.771
0.996% 4.753%

יחס של פי 4.771 לעומת העולם, ירד לאחר שעלה מאתמול בערב, כתוצאה מעדכון מס' המתים אצלנו והתרחק מאוד מהרף של הפי 5 המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 6 מתים חדשים ו-841 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר לאחר שירד מאתמול בערב ונושק מתחת לרף של 1%, והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9399/224600, (4 מתים חדשים היום) יחס של 4.185% ולעומתינו פי 4.2 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מהבוקר ואצלם אין נתונים חדשים מהבוקר, לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן היחס ממשיך להתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
עודכן מס' המתים אצלנו והיחס שוב נושק ל-1%

מאת: דיברגנט 4/09/20 | 14:01

(991/99,478)/(878128/18476114)=4.771
0.996% 4.753%

יחס של פי 4.771 לעומת העולם, ירד לאחר שעלה מאתמול בערב, כתוצאה מעדכון מס' המתים אצלנו והתרחק מאוד מהרף של הפי 5 המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 6 מתים חדשים ו-841 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר לאחר שירד מאתמול בערב ונושק מתחת לרף של 1%, והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9399/224600, (4 מתים חדשים היום) יחס של 4.185% ולעומתינו פי 4.2 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מהבוקר ואצלם אין נתונים חדשים מהבוקר, לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן היחס ממשיך להתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
היחס מהעולם ממשיך לרדת

מאת: דיברגנט 6/09/20 | 14:01

(1010/102,107)/(888705/18989372)=4.731
0.989% 4.68%

יחס של פי 4.731 לעומת העולם, ממשיך לרדת משלשום בערב והתרחק עוד מהרף של הפי 5 והמקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 3 מתים חדשים ו-629 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד מאתמול בערב וחזר למה שהיה שלשום בערב ועדיין נושק מתחת לרף של 1%, והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9401/226,208, (2 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.156% ולעומתינו פי 4.2 לרעתם, קרי, אצלנו ירד מאתמול ואצלם ללא שינוי כי אין נתונים חדשים, לכן, היחס בינינו לבינם עלה כי אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי, לכן היחס התקרב במעט למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס מהעולם ממשיך לרדת

מאת: דיברגנט 6/09/20 | 14:01

(1010/102,107)/(888705/18989372)=4.731
0.989% 4.68%

יחס של פי 4.731 לעומת העולם, ממשיך לרדת משלשום בערב והתרחק עוד מהרף של הפי 5 והמקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 3 מתים חדשים ו-629 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד מאתמול בערב וחזר למה שהיה שלשום בערב ועדיין נושק מתחת לרף של 1%, והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9401/226,208, (2 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.156% ולעומתינו פי 4.2 לרעתם, קרי, אצלנו ירד מאתמול ואצלם ללא שינוי כי אין נתונים חדשים, לכן, היחס בינינו לבינם עלה כי אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי, לכן היחס התקרב במעט למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
היחס מהעולם ממשיך לרדת

מאת: דיברגנט 07/09/20 | 00:01

(1019/102,477)/(890849/19094086)=4.692
0.994% 4.665%

יחס של פי 4.692 לעומת העולם, ממשיך לרדת משלשום בערב והתרחק עוד מהרף של הפי 5 והמקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 12 מתים חדשים ו-999 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מלפני שעה לאחר שירד מאתמול בערב וחזר למה שהיה שלשום בערב ועדיין נושק מתחת לרף של 1%, והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9401/226,208, (2 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.156% ולעומתינו פי 4.1795 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי כי אין נתונים חדשים, לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן היחס התרחק עוד מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס מהעולם ממשיך לרדת

מאת: דיברגנט 07/09/20 | 00:01

(1019/102,477)/(890849/19094086)=4.692
0.994% 4.665%

יחס של פי 4.692 לעומת העולם, ממשיך לרדת משלשום בערב והתרחק עוד מהרף של הפי 5 והמקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 12 מתים חדשים ו-999 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מלפני שעה לאחר שירד מאתמול בערב וחזר למה שהיה שלשום בערב ועדיין נושק מתחת לרף של 1%, והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9401/226,208, (2 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.156% ולעומתינו פי 4.1795 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי כי אין נתונים חדשים, לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן היחס התרחק עוד מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
שינויים מינורים מהצוהריים

מאת: דיברגנט 08/09/20 | 23:01

(1040/106,996)/(900244/19514741)=4.746
0.972% 4.613%

יחס של פי 4.746 לעומת העולם, ממשיך לרדת מהלילה והתרחק עוד מהרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 14 מתים חדשים ו-1541 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהצוהריים, כתוצאה מעדכון מס' המתים, והתרחק במעט מהמינימום לוקלי החדש של 0.97% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9409/227,000, (8 מתים חדשים היום) יחס של 4.145% ולעומתינו פי 4.264 לרעתם, קרי, אצלנו עלה במעט ואצלם גם עלה במעט, לכן, היחס בינינו לבינם המשיך לעלות כי אצלנו זה יותר משמעותי, לכן היחס מתקרב עוד למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
שינויים מינורים מהצוהריים

מאת: דיברגנט 08/09/20 | 23:01

(1040/106,996)/(900244/19514741)=4.746
0.972% 4.613%

יחס של פי 4.746 לעומת העולם, ממשיך לרדת מהלילה והתרחק עוד מהרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 14 מתים חדשים ו-1541 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהצוהריים, כתוצאה מעדכון מס' המתים, והתקרב במעט למינימום לוקלי החדש של 0.97% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9409/227,000, (8 מתים חדשים היום) יחס של 4.145% ולעומתינו פי 4.264 לרעתם, קרי, אצלנו עלה במעט ואצלם גם עלה במעט, לכן, היחס בינינו לבינם המשיך לעלות כי אצלנו זה יותר משמעותי, לכן היחס מתקרב עוד למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
היחס בעולם בין המתים למחלימים חזר לרדת

מאת: דיברגנט 09/09/20 | 22:31

(1053/108,339)/(909517/19750364)=4.738
0.972% 4.605%

יחס של פי 4.738 לעומת העולם, ירד מהצוהריים והתרחק מהרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 13 מתים חדשים ו-1343 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד מהצוהריים וחזר להיות מה שהיה אתמול בערב, כתוצאה מעדכון מס' המתים, והתרחק במעט מהמינימום לוקלי החדש של 0.97% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם חזר לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9409/230,600, (8 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.08% ולעומתינו פי 4.18 לרעתם, קרי, אצלנו ירד במעט ואצלם ללא שינוי כי אין נתונים חדשים, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת כי אצלנו ירד במעט ואצלם ללא שינוי, לכן היחס מתרחק עוד מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם בין המתים למחלימים חזר לרדת

מאת: דיברגנט 09/09/20 | 22:31

(1053/108,339)/(909517/19750364)=4.738
0.972% 4.605%

יחס של פי 4.738 לעומת העולם, ירד מהצוהריים והתרחק מהרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 13 מתים חדשים ו-1343 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד מהצוהריים וחזר להיות מה שהיה אתמול בערב, כתוצאה מעדכון מס' המתים, והתרחק במעט מהמינימום לוקלי החדש של 0.97% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם חזר לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9409/230,600, (8 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.08% ולעומתינו פי 4.18 לרעתם, קרי, אצלנו ירד במעט ואצלם ללא שינוי כי אין נתונים חדשים, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת כי אצלנו ירד במעט ואצלם ללא שינוי, לכן היחס מתרחק עוד מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
תזוזונת קלה מהשיא החדש ביחס בין המתים למחלימים אצלנו

(1055/109,775)/(913180/19897376)=4.775
0.961% 4.5895%

יחס של פי 4.775 לעומת העולם, ירד מהבוקר לאחר שעלה מהלילה אצלנו והתרחק במעט מהרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, מת חדש ו-1421 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד מהלילה, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 0.96% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם חזר לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9410/231,900, (באופן תמוה, ירד מתים אחד היום) יחס של 4.058% ולעומתינו פי 4.222 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ירד לאחר עליה ממושכת כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן היחס התרחק במעט מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
תזוזונת קלה מהשיא החדש ביחס בין המתים למחלימים אצלנו

(1055/109,775)/(913180/19897376)=4.775
0.961% 4.5895%

יחס של פי 4.775 לעומת העולם, ירד מהבוקר לאחר שעלה מהלילה אצלנו והתרחק במעט מהרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, מת חדש ו-1421 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד מהלילה, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 0.96% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם חזר לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9410/231,900, (באופן תמוה, ירד מתים אחד היום) יחס של 4.058% ולעומתינו פי 4.222 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ירד לאחר עליה ממושכת כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן היחס התרחק במעט מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
מס' מחלימים חדשים אצלנו ובגרמניה ללא עדכון מס' המתים לאחר שגעון המתים שהיה אתמול

(1077/111,539)/(918881/20116684)=4.73
0.9655% 4.568%

יחס של פי 4.73 לעומת העולם, עלה מהלילה עיקב מס' המחלימים הלא פרופרציוני לחוסר עדכון של מס' המתים אצלנו והתקרב במעט לרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים ו-1597 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה ירד בגדול כתוצאה ממס' החלימים ההרב והתרחק מהמינימום הלוקלי חדש של 0.96% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9419/233,300, (8 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.037% ולעומתינו פי 4.181 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בגדול ואצלם ירד בטיפה יותר, לכן, היחס בינינו לבינם עלה כי אצלם ירד יותר, לכן היחס התקרב במעט למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
מס' מחלימים חדשים אצלנו ובגרמניה ללא עדכון מס' המתים לאחר שגעון המתים שהיה אתמול

(1077/111,539)/(918881/20116684)=4.73
0.9655% 4.568%

יחס של פי 4.73 לעומת העולם, עלה מהלילה עיקב מס' המחלימים הלא פרופרציוני לחוסר עדכון של מס' המתים אצלנו והתקרב במעט לרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים ו-1597 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה ירד בגדול כתוצאה ממס' החלימים ההרב והתרחק מהמינימום הלוקלי חדש של 0.96% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9419/233,300, (8 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.037% ולעומתינו פי 4.181 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בגדול ואצלם ירד בטיפה יותר, לכן, היחס בינינו לבינם עלה כי אצלם ירד יותר, לכן היחס התקרב במעט למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
היחס מהעולם במינימום לוקלי חדש של פי 4.656 וגם בגרמניה לעומתינו מינימום לוקלי חדש של פי 4.13
אגב, היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע ל-4.525%


מאת: דיברגנט 13/09/20 | 1:08

(1103/113,496)/(927167/20489679)=4.656
0.972% 4.525%

יחס של פי 4.656 לעומת העולם
, ממשיך לרדת מאתמול בצוהריים והתרחק עוד מהרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 13 מתים חדשים ו-1768 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהערב והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי חדש של 0.96% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9427/234,850, (4 מתים חדשים היום) יחס של 4.014% ולעומתינו פי 4.13 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד, לכן היחס התרחק עוד מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס מהעולם במינימום לוקלי חדש של פי 4.656 וגם בגרמניה לעומתינו מינימום לוקלי חדש של פי 4.13
אגב, היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע ל-4.525%


מאת: דיברגנט 13/09/20 | 1:08

(1103/113,496)/(927167/20489679)=4.656
0.972% 4.525%

יחס של פי 4.656 לעומת העולם
, ממשיך לרדת מאתמול בצוהריים והתרחק עוד מהרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 13 מתים חדשים ו-1768 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהערב והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי חדש של 0.96% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9427/234,850, (4 מתים חדשים היום) יחס של 4.014% ולעומתינו פי 4.13 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד, לכן היחס התרחק עוד מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.504% ובגרמניה אין שינוי ונשאר במינימום הלוקלי החדש של 4.006% ונושק לרף של 4%.

מאת: דיברגנט 13/09/20 | 16:41

(1108/114,635)/(930208/20651828)=4.66
0.9665% 4.504%

יחס של פי 4.66 לעומת העולם, ירד מהצוהריים ונושק למינימום הלוקלי של 4.656 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 5 מתים חדשים ו-1139 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהצוהריים כתוצאה מעדכון מס' המתים והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי חדש של 0.96% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9427/235,300, (4 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.006%, נושק לרף של 4% ולעומתינו פי 4.145 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם לא שינוי כי אין עדכון בנתונים מהצוהריים, לכן, היחס בינינו לבינם ירד ונשק למינימום הלוקלי החדש של פי 4.13 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.504% ובגרמניה אין שינוי ונשאר במינימום הלוקלי החדש של 4.006% ונושק לרף של 4%.

מאת: דיברגנט 13/09/20 | 16:41

(1108/114,635)/(930208/20651828)=4.66
0.9665% 4.504%

יחס של פי 4.66 לעומת העולם, ירד מהצוהריים ונושק למינימום הלוקלי של 4.656 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 5 מתים חדשים ו-1139 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהצוהריים כתוצאה מעדכון מס' המתים והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי חדש של 0.96% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9427/235,300, (4 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.006%, נושק לרף של 4% ולעומתינו פי 4.145 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם לא שינוי כי אין עדכון בנתונים מהצוהריים, לכן, היחס בינינו לבינם ירד ונשק למינימום הלוקלי החדש של פי 4.13 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
היחס מהעולם במינימום לוקלי חדש של פי 4.614 כאשר היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.485% וגם בגרמניה מינימום לוקלי חדש של 4% ולעומתינו מינימום לוקלי חדש של פי 4.115.

מאת: דיברגנט 14/09/20 | 11:01

(1119/115,122)/(933020/20805576)=4.614
0.972% 4.485%

יחס של פי 4.614 לעומת העולם
, ממשיך לרדת מאתמול בצוהריים והגיע למינימום לוקלי חדש של 4.614 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים ו-124 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד בפינצטה מהלילה כתוצאה מעדכון מס' המחלימים והתקרב במעט מהמינימום הלוקלי חדש של 0.96% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9428/235,700, (מת חדש אתמול) יחס של 4% ולעומתינו פי 4.115 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בפינצטה ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והגיע למינימום הלוקלי החדש של פי 4.115 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
-
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס מהעולם במינימום לוקלי חדש של פי 4.614 כאשר היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.485% וגם בגרמניה מינימום לוקלי חדש של 4% ולעומתינו מינימום לוקלי חדש של פי 4.115.

מאת: דיברגנט 14/09/20 | 11:01

(1119/115,122)/(933020/20805576)=4.614
0.972% 4.485%

יחס של פי 4.614 לעומת העולם
, ממשיך לרדת מאתמול בצוהריים והגיע למינימום לוקלי חדש של 4.614 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים ו-124 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד בפינצטה מהלילה כתוצאה מעדכון מס' המחלימים והתקרב במעט מהמינימום הלוקלי חדש של 0.96% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9428/235,700, (מת חדש אתמול) יחס של 4% ולעומתינו פי 4.115 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בפינצטה ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והגיע למינימום הלוקלי החדש של פי 4.115 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
-
היחס מהעולם במינימום לוקלי חדש של פי 4.585 כאשר היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.484% וגם בגרמניה אין שינוי ונשאר במינימום לוקלי החדש של 4% ולעומתינו מינימום לוקלי חדש של פי 4.09.

מאת: דיברגנט 14/09/20 | 12:08

(1126/115,128)/(933046/20807165)=4.585
0.978% 4.484%

יחס של פי 4.585 לעומת העולם
, ממשיך לרדת מאתמול בצוהריים והגיע למינימום לוקלי חדש של 4.585 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 7 מתים חדשים ו-130 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר (מלפני שעה) כתוצאה מעדכון מס' המתים והתרחק עוד מהמינימום הלוקלי חדש של 0.96% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9428/235,700, (מת חדש אתמול) יחס של 4% ולעומתינו פי 4.09 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי כי אין נתונים חדש מלפני שעה, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת והגיע למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס מהעולם במינימום לוקלי חדש של פי 4.585 כאשר היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.484% וגם בגרמניה אין שינוי ונשאר במינימום לוקלי החדש של 4% ולעומתינו מינימום לוקלי חדש של פי 4.09.

מאת: דיברגנט 14/09/20 | 12:08

(1126/115,128)/(933046/20807165)=4.585
0.978% 4.484%

יחס של פי 4.585 לעומת העולם
, ממשיך לרדת מאתמול בצוהריים והגיע למינימום לוקלי חדש של 4.585 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 7 מתים חדשים ו-130 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר (מלפני שעה) כתוצאה מעדכון מס' המתים והתרחק עוד מהמינימום הלוקלי חדש של 0.96% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9428/235,700, (מת חדש אתמול) יחס של 4% ולעומתינו פי 4.09 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי כי אין נתונים חדש מלפני שעה, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת והגיע למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.436%.

מאת: דיברגנט 15/09/20 | 23:41

(1147/120,727)/(941323/21220727)=4.669
0.95% 4.436%

יחס של פי 4.669 לעומת העולם, ירד מהצוהריים והתקרב קצת למינימום הלוקלי החדש של 4.585 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 11 מתים חדשים ו-2157 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהצוהריים, אך עדיין נושק למינימום לוקלי החדש של 0.947% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9445/237,550, (10 מתים חדשים היום) יחס של 3.976%, עלה קצת אך נשאר מתחת לרף של ה-4% ולעומתינו פי 4.185 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם גם עלה אך בצורה פחות משמעותחת, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב קצת למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.436%.

מאת: דיברגנט 15/09/20 | 23:41

(1147/120,727)/(941323/21220727)=4.669
0.95% 4.436%

יחס של פי 4.669 לעומת העולם, ירד מהצוהריים והתקרב קצת למינימום הלוקלי החדש של 4.585 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 11 מתים חדשים ו-2157 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהצוהריים, אך עדיין נושק למינימום לוקלי החדש של 0.947% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9445/237,550, (10 מתים חדשים היום) יחס של 3.976%, עלה קצת אך נשאר מתחת לרף של ה-4% ולעומתינו פי 4.185 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם גם עלה אך בצורה פחות משמעותחת, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב קצת למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.411%.

מאת: דיברגנט 16/09/20 | 21:12

(1163/123,044)/(947049/21468194)=4.667
0.945% 4.411%

יחס של פי 4.667 לעומת העולם, ירד מהצוהריים, חזר למה שהיה אתמול, קרי, התקרב קצת למינימום הלוקלי החדש של 4.585 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 16 מתים חדשים ו-2317 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהצוהריים והתרחק במעט מהמינימום לוקלי החדש של 0.934% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) שהושג בצוהריים ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9447/239,100, (2 מתים חדשים היום) יחס של 3.951%, עלה בפינצטה מהצוהריים ונושק לשיא של מינימום לוקלי של 3.95% שהושג בצוהריים ולעומתינו פי 4.18 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב קצת למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.411%.

מאת: דיברגנט 16/09/20 | 21:12

(1163/123,044)/(947049/21468194)=4.667
0.945% 4.411%

יחס של פי 4.667 לעומת העולם, ירד מהצוהריים, חזר למה שהיה אתמול, קרי, התקרב קצת למינימום הלוקלי החדש של 4.585 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 16 מתים חדשים ו-2317 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהצוהריים והתרחק במעט מהמינימום לוקלי החדש של 0.934% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) שהושג בצוהריים ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9447/239,100, (2 מתים חדשים היום) יחס של 3.951%, עלה בפינצטה מהצוהריים ונושק לשיא של מינימום לוקלי של 3.95% שהושג בצוהריים ולעומתינו פי 4.18 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב קצת למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
שיא של 0.925% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים, היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.389%.

מאת: דיברגנט 17/09/20 | 19:41

(1163/125,671)/(952052/21689700)=4.743
0.925% 4.389%

יחס של פי 4.743 לעומת העולם, ירד מהבוקר לאחר עליה ממושכת מהלילה, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.585 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 2- מתים חדשים ו-2452 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ממשיך ירד בגדול כתוצאה ממס' המחלימים הגרדיוזי ותיקון מס' המתים (פחות שתיים), שבר שיא והגיע למינימום לוקלי החדש של 0.925% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9451/239,100, (2 מתים חדשים היום) יחס של 3.953%, עלה בפינצטה ועדיין נושק לשיא של מינימום לוקלי של 3.95% שהושג אתמול בצוהריים ולעומתינו פי 4.271 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בגדול ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה והתרחק קצת מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
שיא של 0.925% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים, היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.389%.

מאת: דיברגנט 17/09/20 | 19:41

(1163/125,671)/(952052/21689700)=4.743
0.925% 4.389%

יחס של פי 4.743 לעומת העולם, ירד מהבוקר לאחר עליה ממושכת מהלילה, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.585 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 2- מתים חדשים ו-2452 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ממשיך ירד בגדול כתוצאה ממס' המחלימים הגרדיוזי ותיקון מס' המתים (פחות שתיים), שבר שיא והגיע למינימום לוקלי החדש של 0.925% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9451/239,100, (2 מתים חדשים היום) יחס של 3.953%, עלה בפינצטה ועדיין נושק לשיא של מינימום לוקלי של 3.95% שהושג אתמול בצוהריים ולעומתינו פי 4.271 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בגדול ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה והתרחק קצת מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
בינתיים, 17 מתים חדשים לאחר שכבר יומיים היו 30 מתים חדשים :( היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.267%.

מאת: דיברגנט 20/09/20 | 00:20

(1273/136,780)/(972755/22795037)=4.585
0.93% 4.267%

יחס של פי 4.585 לעומת העולם, ממשיך לרדת מהצוהריים ומתקרב למינימום הלוקלי חדש של 4.581 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 17 מתים חדשים ו-2711 מחלימים חדשים מהלילה, היחס ירד מהערב לאחר עליה ממושכת מהצוהריים כתוצאה מעדכון מס' המתים והתרחק במעט למינימום הלוקלי החדש של 0.903% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9481/244,000, (11 מתים חדשים היום) יחס של 3.886% ולעומתינו פי 4.175 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בפינצטה ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
בינתיים, 17 מתים חדשים לאחר שכבר יומיים היו 30 מתים חדשים היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.267%.

מאת: דיברגנט 20/09/20 | 00:20

(1273/136,780)/(972755/22795037)=4.585
0.93% 4.267%

יחס של פי 4.585 לעומת העולם, ממשיך לרדת מהצוהריים ומתקרב למינימום הלוקלי חדש של 4.581 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 17 מתים חדשים ו-2711 מחלימים חדשים מהלילה, היחס ירד מהערב לאחר עליה ממושכת מהצוהריים כתוצאה מעדכון מס' המתים והתרחק במעט למינימום הלוקלי החדש של 0.903% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9481/244,000, (11 מתים חדשים היום) יחס של 3.886% ולעומתינו פי 4.175 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בפינצטה ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
כרגע, 12 מתים חדשים, היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.255% ובגרמניה נמצא ברמת דיוק של פחות מאלפית הנקודה מעל המינימום הלוקלי החדש של 3.849%.

מאת: דיברגנט 22/09/20 | 13:00

(1285/140,751)/(975148/22916680)=4.661
0.913% 4.255%

יחס של פי 4.661 לעומת העולם, ממשיך לרדת מאתמול בצוהריים ומתקרב למינימום הלוקלי חדש של 4.581 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 12 מתים חדשים ו-3971 מחלימים חדשים מהלילה, היחס עלה מהבוקר, כתוצאה מעדכון מס' המתים והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של 0.903% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9482/246,300, (מת חדש היום) יחס של 3.849% ולעומתינו פי 4.217 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה ברמת דיוק של פחות מאלפית הנקודה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
כרגע, 12 מתים חדשים, היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.255% ובגרמניה נמצא ברמת דיוק של פחות מאלפית הנקודה מעל המינימום הלוקלי החדש של 3.849%.

מאת: דיברגנט 22/09/20 | 13:00

(1285/140,751)/(975148/22916680)=4.661
0.913% 4.255%

יחס של פי 4.661 לעומת העולם, ממשיך לרדת מאתמול בצוהריים ומתקרב למינימום הלוקלי חדש של 4.581 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 12 מתים חדשים ו-3971 מחלימים חדשים מהלילה, היחס עלה מהבוקר, כתוצאה מעדכון מס' המתים והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של 0.903% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9482/246,300, (מת חדש היום) יחס של 3.849% ולעומתינו פי 4.217 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה ברמת דיוק של פחות מאלפית הנקודה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
צוהריים וכבר התבשרנו על 27 מתים חדשים אצלנו, היחס בעולם לא עודכן מלפני שעה ולכן עדיין במינימום הלוקלי של 4.189%.

מאת: דיברגנט 25/09/20 | 12:31

(1405/152,837)/(992372/23689491)=4.557
0.919% 4.189%

יחס של פי 4.557 לעומת העולם, ירד מהבוקר והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.528 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 27 מתים חדשים לאחר שאתמול היו 53 מתים חדשים ו-4024 מחלימים חדשים מהלילה, היחס עלה מהבוקר כתוצאה מעדכון מס' המתים החדשים והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.9016% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ללא שינוי מהבוקר ומקורב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9520/249,500, (בינתיים, מת חדש היום) יחס של 3.815% ולעומתינו פי 4.151 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה ברמת דיוק של אלפית הנקודה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב במקצת למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
צוהריים וכבר התבשרנו על 27 מתים חדשים אצלנו, היחס בעולם לא עודכן מלפני שעה ולכן עדיין במינימום הלוקלי של 4.189%.

מאת: דיברגנט 25/09/20 | 12:31

(1405/152,837)/(992372/23689491)=4.557
0.919% 4.189%

יחס של פי 4.557 לעומת העולם, ירד מהבוקר והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.528 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 27 מתים חדשים לאחר שאתמול היו 53 מתים חדשים ו-4024 מחלימים חדשים מהלילה, היחס עלה מהבוקר כתוצאה מעדכון מס' המתים החדשים והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.9016% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ללא שינוי מהבוקר ומקורב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9520/249,500, (בינתיים, מת חדש היום) יחס של 3.815% ולעומתינו פי 4.151 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה ברמת דיוק של אלפית הנקודה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב במקצת למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
היחס מהעולם במינימום לוקלי חדש של פי 4.52 כאשר היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.143% ואתמול חצה כבר את הרף של המיליון מתים :(

מאת: דיברגנט 27/09/20 | 18:08

(1466/159,931)/(1004707/24248523)=4.52
0.91665% 4.143%

יחס של פי 4.52 לעומת העולם, ירד מאחה"צ, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 4.52 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 25 מתים חדשים ו-2394 מחלימים חדשים מהלילה, היחס עלה מאחה"צ כתוצאה, בעיקר, מעדכון מס' המתים החדשים ועדיין דיי נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 0.9% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9532/249,500, (4 מתים חדשים אתמול) יחס של 3.82% ולעומתינו פי 4.168 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי כי לא עודכנו נתונים חדשים מהערב, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 
למעלה