עלה בפינטצה מלפני חצי שעה ששבר שיא והגיע לשפל חדש.

דיברגנט חדש

Well-known member
אצלנו 11 מתים חדשים :(

מאת: דיברגנט 12/08/20 | 19:11

(633/61,577)/(751035/13475573)=5.422
1.028% 5.573%

יחס של 5.422 לעומת העולם, ירד מהבוקר והתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 11 מתים חדשים ו-1497 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר כתוצאה מעדכון מס' המתים לאחר שירד בגדול מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המתים והגיע למינימום הלוקלי החדש של 1.01% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9269/199900, (מת חדש מאתמול) יחס של 4.637% ולעומתינו פי 4.511 לרעתם, קרי, אצלנו היחס עלה מהבוקר כתוצאה מעדכון מס' המתים לאחר שירד בגדול מאתמול ואצלם עלה בפינטצה מהבוקר כתוצאה מעדכון מס' המתים, היחס בינינו לבינם ירד והתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.59.
למרות שעלה, עדיין היחס אצלנו מתחת ל-1%

מאת: דיברגנט 13/08/20 | 17:41

(643/64,674)/(757158/13722050)=5.55
0.994% 5.552%

יחס של 5.55 לעומת העולם, ירד לאחר שעלה מאתמול ונשק למקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 4 מתים חדשים ו-2565 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה בפינטצה, כתוצאה מעדכון מס' המתים, לאחר שירד בגדול מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים ולמרות זאת נשאר מתחת לרף של 1%, קיר נושק למינימום לוקלי חדש של 0.988% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9276/200800, (8 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.6195% ולעומתינו פי 4.646 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינטצה לאחר שירד בגדול מאתמול ואצלם ללא שינוי מהבוקר כי אין נתונים חדשים וירד מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים, היחס בינינו לבינם ירד והתרחק מהמקסימום הלוקלי חדש של 4.675.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
למרות שעלה, עדיין היחס אצלנו מתחת ל-1%

מאת: דיברגנט 13/08/20 | 17:41

(643/64,674)/(757158/13722050)=5.55
0.994% 5.552%

יחס של 5.55 לעומת העולם, ירד לאחר שעלה מאתמול ונשק למקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 4 מתים חדשים ו-2565 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה בפינטצה, כתוצאה מעדכון מס' המתים, לאחר שירד בגדול מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים ולמרות זאת נשאר מתחת לרף של 1%, קיר נושק למינימום לוקלי חדש של 0.988% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9276/200800, (8 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.6195% ולעומתינו פי 4.646 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינטצה לאחר שירד בגדול מאתמול ואצלם ללא שינוי מהבוקר כי אין נתונים חדשים וירד מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים, היחס בינינו לבינם ירד והתרחק מהמקסימום הלוקלי חדש של 4.675.
12 מתים חדשיפ וחצה בחזרה את הרף של ה-1%

מאת: דיברגנט 13/08/20 | 23:41

(651/64,746)/(758796/13768348)=5.481
1.0055% 5.551%

יחס של 5.481 לעומת העולם, עלה בפינטצה לאחר שהמשיך לרדת לאחר שעלה מאתמול ומתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 12 מתים חדשים ו-2637 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד בפינטצה מלפני שעתיים לאחר עלה בפינטצה, כתוצאה מעדכון מס' המתים 4 שע' קודם לכן, לאחר שירד בגדול מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים ולכן נשאר מעל הרף לאחר שחצה בחזרה את הרף של 1% והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.988% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9281/200800, (5 מתים חדשים מאתמול) יחס של 4.622% ולעומתינו פי 4.597 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בפינטצה לאחר שהמשיך לעלות בפינטצה לאחר שירד בגדול מאתמול ואצלם ללא שינוי, כי אין נתונים חדשים מלפני שעתיים, לאחר שעלה מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים, היחס בינינו לבינם עלה והתקרב מהמקסימום הלוקלי חדש של 4.675.
---------
 

דיברגנט חדש

Well-known member
12 מתים חדשיפ וחצה בחזרה את הרף של ה-1%

מאת: דיברגנט 13/08/20 | 23:41

(651/64,746)/(758796/13768348)=5.481
1.0055% 5.551%

יחס של 5.481 לעומת העולם, עלה בפינטצה לאחר שהמשיך לרדת לאחר שעלה מאתמול ומתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 12 מתים חדשים ו-2637 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד בפינטצה מלפני שעתיים לאחר עלה בפינטצה, כתוצאה מעדכון מס' המתים 4 שע' קודם לכן, לאחר שירד בגדול מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים ולכן נשאר מעל הרף לאחר שחצה בחזרה את הרף של 1% והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.988% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9281/200800, (5 מתים חדשים מאתמול) יחס של 4.622% ולעומתינו פי 4.597 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בפינטצה לאחר שהמשיך לעלות בפינטצה לאחר שירד בגדול מאתמול ואצלם ללא שינוי, כי אין נתונים חדשים מלפני שעתיים, לאחר שעלה מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים, היחס בינינו לבינם עלה והתקרב מהמקסימום הלוקלי חדש של 4.675.
---------
עודכן מס' המתים אצלנו (6) ולא גרם לחציית הרף בחזרה

מאת: דיברגנט 14/08/20 | 16:13

(657/66,151)/(766987/13916835)=5.549
0.993% 5.511%

יחס של 5.549 לעומת העולם, ירד לאחר שעלה בגדול מאתמול ונושק למקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 6 מתים חדשים ו-1,405 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר כתוצאה מעדכון מס' המתים, לאחר שירד בגדול מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים ולכן חצה בחזרה את הרף של 1% והגיע למינימום לוקלי חדש של 0.984% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9281/200800, (5 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.622% ולעומתינו פי 4.654 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בגדול מאתמול ואצלם ללא שינוי, כי אין נתונים חדשים מאתמול ב-21:31, היחס בינינו לבינם ירד מהבוקר לאחר שעלה והגיע למקסימום לוקלי חדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
עודכן מס' המתים אצלנו (6) ולא גרם לחציית הרף בחזרה

מאת: דיברגנט 14/08/20 | 16:13

(657/66,151)/(766987/13916835)=5.549
0.993% 5.511%

יחס של 5.549 לעומת העולם, ירד לאחר שעלה בגדול מאתמול ונושק למקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 6 מתים חדשים ו-1,405 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר כתוצאה מעדכון מס' המתים, לאחר שירד בגדול מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים ולכן חצה בחזרה את הרף של 1% והגיע למינימום לוקלי חדש של 0.984% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9281/200800, (5 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.622% ולעומתינו פי 4.654 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בגדול מאתמול ואצלם ללא שינוי, כי אין נתונים חדשים מאתמול ב-21:31, היחס בינינו לבינם ירד מהבוקר לאחר שעלה והגיע למקסימום לוקלי חדש של 4.696.
עודכן מס' המתים בארץ (5)

מאת: דיברגנט 16/08/20 | 14:01

(679/68,400)/(778393/14307727)=5.48
993%. 5.44%

יחס של 5.48 לעומת העולם, ירד מהבוהריים לאחר שעלה מאתמול והתקרב מהמקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 5 מתים חדשים ו-450 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה בפינטצה מהבוהריים לאחר שהמשיך לרדת ונשק למינימום הלוקלי החדש של 0.984% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9290/202900, (מת חדש אתמול) יחס של 4.579% ולעומתינו פי 4.612 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינטצה מהבוהריים ואצלם ירד מאתמול, היחס בינינו לבינם ירד והתרחק למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
עודכן מס' המתים בארץ (5)

מאת: דיברגנט 16/08/20 | 14:01

(679/68,400)/(778393/14307727)=5.48
993%. 5.44%

יחס של 5.48 לעומת העולם, ירד מהבוהריים לאחר שעלה מאתמול והתקרב מהמקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 5 מתים חדשים ו-450 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה בפינטצה מהבוהריים לאחר שהמשיך לרדת ונשק למינימום הלוקלי החדש של 0.984% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9290/202900, (מת חדש אתמול) יחס של 4.579% ולעומתינו פי 4.612 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינטצה מהבוהריים ואצלם ירד מאתמול, היחס בינינו לבינם ירד והתרחק למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
בארץ, היחס נושק לרף השיא ברמת דיוק של 2 עשיריות אלפית הנקודה

מאת: דיברגנט 18/08/20 | 00:41

(692/70,291)/(784630/14642901)=5.443
9844%. 5.358%

יחס של 5.443 לעומת העולם, ירד מהערב לאחר שעלה מהצוהריים, לכן התרחק למקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 7 מתים חדשים ו-1781 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ממשיך לרדת מאתמול בערב וממש נושק ברמת דיוק של 2 עשיריות אלפית הנקודה למינימום הלוקלי החדש של 0.9842% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9296/202900, (6 מתים חדשים היום) יחס של 4.5816% ולעומתינו פי 4.654 לרעתם, קרי, אצלנו אצלנו ממשיך לרדת מאתמול בערב ואצלם עלה בפינצטה מהערב, היחס בינינו לבינם עלה והתקרב למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
בארץ, היחס נושק לרף השיא ברמת דיוק של 2 עשיריות אלפית הנקודה

מאת: דיברגנט 18/08/20 | 00:41

(692/70,291)/(784630/14642901)=5.443
9844%. 5.358%

יחס של 5.443 לעומת העולם, ירד מהערב לאחר שעלה מהצוהריים, לכן התרחק למקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 7 מתים חדשים ו-1781 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ממשיך לרדת מאתמול בערב וממש נושק ברמת דיוק של 2 עשיריות אלפית הנקודה למינימום הלוקלי החדש של 0.9842% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9296/202900, (6 מתים חדשים היום) יחס של 4.5816% ולעומתינו פי 4.654 לרעתם, קרי, אצלנו אצלנו ממשיך לרדת מאתמול בערב ואצלם עלה בפינצטה מהערב, היחס בינינו לבינם עלה והתקרב למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
כבר 11 מתים ונושק אצלנו לרף 1%

מאת: דיברגנט 19/08/20 | 14:41

(719/72,498)/(788548/15029266)=5.29
992%. 5.25%

יחס של 5.29 לעומת העולם, ממשיך לרדת ומתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 11 מתים חדשים ו-508 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר כתוצאה ממס' המתים הרב, נושק לרף של 1%, קרי, התרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם חזר לרדת מהלילה לאחר שעלה בפינצטה מחצות לאחר ירידה ממושכת.

בגרמניה, 9305/203900, (9 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.5635% ולעומתינו פי 4.6015 לרעתם, קרי, אצלנו אצלנו ירד ואצלם ירד מהלילה כתוצאה מעדכון מס' המחלימים, היחס בינינו לבינם ירד והתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
כבר 11 מתים ונושק אצלנו לרף 1%

מאת: דיברגנט 19/08/20 | 14:41

(719/72,498)/(788548/15029266)=5.29
992%. 5.25%

יחס של 5.29 לעומת העולם, ממשיך לרדת ומתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 11 מתים חדשים ו-508 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר כתוצאה ממס' המתים הרב, נושק לרף של 1%, קרי, התרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם חזר לרדת מהלילה לאחר שעלה בפינצטה מחצות לאחר ירידה ממושכת.

בגרמניה, 9305/203900, (9 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.5635% ולעומתינו פי 4.6015 לרעתם, קרי, אצלנו אצלנו ירד ואצלם ירד מהלילה כתוצאה מעדכון מס' המחלימים, היחס בינינו לבינם ירד והתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
מס' לא הגיוני של מחלימים בעולם

מאת: דיברגנט 20/08/20 | 12:01

(789/73,848)/(794681/15112813)=4.922
1.068% 5.26%

יחס של 4.922 לעומת העולם, ירד והתרחק מהרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 8 מתים חדשים ו-764 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מפני שעה ונושק למה שהיה אתמול לאחר העדכון של משרד הבריאות, לכן התרחק מהרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם אין שינוי ברמת הדיוק של האלפית לאחר שעלה מאתמול כי כנראה, יש טעות במס' המחלימים בעולם וגם עכשיו כתוב שהתווספו 34593 מחלימים חדשים אך מהתבוננות מאתמול בערב רואים שהיה 15127824 מחלימים ואילו לפני שעה היו 15105156 מחלימים וגם עכשיו יש 15112813 מחלימים, קרי עדיין מס' שלילי של מחלימים, למרות שעלה מלפני שעה, דבר אשר לא הגיוני.

בגרמניה, 9314/203900, (7 מתים חדשים היום) יחס של 4.568% ולעומתינו פי 4.2755 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מפני שעה ואצלם עלה מאתמול (מלפני שעה אין נתונים חדשים) כתוצאה מעדכון מס' המתים, היחס בינינו לבינם, שוב, ירד והתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
מס' לא הגיוני של מחלימים בעולם

מאת: דיברגנט 20/08/20 | 12:01

(789/73,848)/(794681/15112813)=4.922
1.068% 5.26%

יחס של 4.922 לעומת העולם, ירד והתרחק מהרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 8 מתים חדשים ו-764 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מפני שעה ונושק למה שהיה אתמול לאחר העדכון של משרד הבריאות, לכן התרחק מהרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם אין שינוי ברמת הדיוק של האלפית לאחר שעלה מאתמול כי כנראה, יש טעות במס' המחלימים בעולם וגם עכשיו כתוב שהתווספו 34593 מחלימים חדשים אך מהתבוננות מאתמול בערב רואים שהיה 15127824 מחלימים ואילו לפני שעה היו 15105156 מחלימים וגם עכשיו יש 15112813 מחלימים, קרי עדיין מס' שלילי של מחלימים, למרות שעלה מלפני שעה, דבר אשר לא הגיוני.

בגרמניה, 9314/203900, (7 מתים חדשים היום) יחס של 4.568% ולעומתינו פי 4.2755 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מפני שעה ואצלם עלה מאתמול (מלפני שעה אין נתונים חדשים) כתוצאה מעדכון מס' המתים, היחס בינינו לבינם, שוב, ירד והתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
חצה בחזרה כלפי מטה את הרף של הפי 5 :(

מאת: דיברגנט 23/08/20 | 1:21

(819/78,651)/(811637/15640295)=4.9835
1.041% 5.189%

יחס של 4.9835 לעומת העולם, עלה מהערב לאחר שירד וחצה בחזרה את הרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 10 מתים חדשים ו-866 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה בפינצטה לאחר שירד מהלילה, לכן התרחק בפינצטה ממה שהיה מהלילה ומהרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם עלה מהערב.

בגרמניה, 9331/208950, (6 מתים חדשים היום) יחס של 4.466% ולעומתינו פי 4.2885 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינצטה לאחר שירד מהלילה ואצלם עלה ברמת דיוק של אלפית הנקודה, לכן היחס בינינו לבינם עלה בפינטצה כי אצלנו עלה בפינטצה ואצל עלה בפחות מזה והתקרב למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
חצה בחזרה כלפי מטה את הרף של הפי 5 :(

מאת: דיברגנט 23/08/20 | 1:21

(819/78,651)/(811637/15640295)=4.9835
1.041% 5.189%

יחס של 4.9835 לעומת העולם, עלה מהערב לאחר שירד וחצה בחזרה את הרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 10 מתים חדשים ו-866 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה בפינצטה לאחר שירד מהלילה, לכן התרחק בפינצטה ממה שהיה מהלילה ומהרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם עלה מהערב.

בגרמניה, 9331/208950, (6 מתים חדשים היום) יחס של 4.466% ולעומתינו פי 4.2885 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינצטה לאחר שירד מהלילה ואצלם עלה ברמת דיוק של אלפית הנקודה, לכן היחס בינינו לבינם עלה בפינטצה כי אצלנו עלה בפינטצה ואצל עלה בפחות מזה והתקרב למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
פינג פונג: חצה בחזרה כלפי מטה את הרף של הפי 5 :(

מאת: דיברגנט 23/08/20 | 13:41

(825/79,303)/(813372/15742916)=4.966
1.04% 5.167%

יחס של 4.966 לעומת העולם, ירד מהבוקר וחצה בחזרה את הרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 6 מתים חדשים ו-652 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר כתוצאה מעדכון מס' המתים, לכן התקרב בפינצטה לעבר הרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם חזר לרדת לאחר הפוגה קצרה מאתמול בערב.

בגרמניה, 9331/208950, (6 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.466% ולעומתינו פי 4.293 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מהבוקר ואצלם ללא שינוי כי אין נתונים חדשים מהיום, לכן היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי והתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
פינג פונג: חצה בחזרה כלפי מטה את הרף של הפי 5 :(

מאת: דיברגנט 23/08/20 | 13:41

(825/79,303)/(813372/15742916)=4.966
1.04% 5.167%

יחס של 4.966 לעומת העולם, ירד מהבוקר וחצה בחזרה את הרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 6 מתים חדשים ו-652 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר כתוצאה מעדכון מס' המתים, לכן התקרב בפינצטה לעבר הרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם חזר לרדת לאחר הפוגה קצרה מאתמול בערב.

בגרמניה, 9331/208950, (6 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.466% ולעומתינו פי 4.293 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מהבוקר ואצלם ללא שינוי כי אין נתונים חדשים מהיום, לכן היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי והתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
אולי הפסיק הפינג פונג?

מאת: דיברגנט 23/08/20 | 23:21

(834/79,514)/(815119/15836468)=4.907
1.049% 5.147%

יחס של 4.907 לעומת העולם, ירד מהבוקר וחצה בחזרה את הרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 15 מתים חדשים ו-863 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד ברמת דיוק של אלפית הנקודה לאחר עליה ממושכת מהבוקר כתוצאה מעדכוני מס' המתים, לכן התקרב בפינצטה לעבר הרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם חזר לרדת לאחר הפוגה קצרה מאתמול בערב.

בגרמניה, 9332/208950, (מת חדש היום) יחס של 4.466% ולעומתינו פי 4.258 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ברמת דיוק של אלפית הנקודה לאחר שעלה מהבוקר ואצלם ללא שינוי ברמת אלפית הנקודה מאתמול, לכן היחס בינינו לבינם עלה בפינטצה לאחר ירידה ממושכת כי אצלנו ירד בפינצטה ואצלם ללא שינוי והתקרב בפינטצה למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
אולי הפסיק הפינג פונג?

מאת: דיברגנט 23/08/20 | 23:21

(834/79,514)/(815119/15836468)=4.907
1.049% 5.147%

יחס של 4.907 לעומת העולם, ירד מהבוקר וחצה בחזרה את הרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 15 מתים חדשים ו-863 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד ברמת דיוק של אלפית הנקודה לאחר עליה ממושכת מהבוקר כתוצאה מעדכוני מס' המתים, לכן התקרב בפינצטה לעבר הרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם חזר לרדת לאחר הפוגה קצרה מאתמול בערב.

בגרמניה, 9332/208950, (מת חדש היום) יחס של 4.466% ולעומתינו פי 4.258 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ברמת דיוק של אלפית הנקודה לאחר שעלה מהבוקר ואצלם ללא שינוי ברמת אלפית הנקודה מאתמול, לכן היחס בינינו לבינם עלה בפינטצה לאחר ירידה ממושכת כי אצלנו ירד בפינצטה ואצלם ללא שינוי והתקרב בפינטצה למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
התייצב מתחת הרף של ה-5

מאת: דיברגנט 24/08/20 | 12:21

(839/80521)/(817166/15904661)=4.931
1.042% 5.138%

יחס של 4.931 לעומת העולם, ירד מהבוקר לאחר שעלה מאתמול, אך עדיין נשאר מתחת לרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 5 מתים חדשים ו-1007 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר, כתוצאה מעדכון מס' המתים, לאחר שירד מאתמול כתוצאה מעדכוני מס' המחלימים, לכן התקרב בפינצטה לעבר הרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9332/209600, (מת חדש היום) יחס של 4.452% ולעומתינו פי 4.273 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מהבוקר ואצלם ללא שינוי מהבוקר, לכן היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי מהבוקר, כי אין נתונים חדשים, והתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
התייצב מתחת הרף של ה-5

מאת: דיברגנט 24/08/20 | 12:21

(839/80521)/(817166/15904661)=4.931
1.042% 5.138%

יחס של 4.931 לעומת העולם, ירד מהבוקר לאחר שעלה מאתמול, אך עדיין נשאר מתחת לרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 5 מתים חדשים ו-1007 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר, כתוצאה מעדכון מס' המתים, לאחר שירד מאתמול כתוצאה מעדכוני מס' המחלימים, לכן התקרב בפינצטה לעבר הרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9332/209600, (מת חדש אתמול) יחס של 4.452% ולעומתינו פי 4.273 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מהבוקר ואצלם ללא שינוי מהבוקר, לכן היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי מהבוקר, כי אין נתונים חדשים, והתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
שינוי מס' במחלימים אצלנו הביא לשינוי פאזה לכיוון הרפים

מאת: דיברגנט 24/08/20 | 23:01

(844/81628)/(818888/16006166)=4.948
1.034% 5.116%

יחס של 4.948 לעומת העולם, עלה מהערב לאחר ירידה ממושכת מהבוקר לאחר שעלה מאתמול והתקרב לרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 10 מתים חדשים ו-2114 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד מהערב כתצואה מעדכון מס' המחלימים לאחר עליה ממושכת מהבוקר, כתוצאה מעדכון מס' המתים, לכן התרחק מהרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9336/209600, (5 מתים חדשים היום) יחס של 4.454% ולעומתינו פי 4.308 לרעתם, קרי, אצלנו ירד מהערב לאחר עליה ממושכת ואצלם עלה, שוב, בפינצטה מהערב כפי שעלה מהצוהריים, לכן היחס בינינו לבינם עלה כי אצלנו ירד ואצלם עלה בפינטצה והתקרב למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
שינוי מס' במחלימים אצלנו הביא לשינוי פאזה לכיוון הרפים

מאת: דיברגנט 24/08/20 | 23:01

(844/81628)/(818888/16006166)=4.948
1.034% 5.116%

יחס של 4.948 לעומת העולם, עלה מהערב לאחר ירידה ממושכת מהבוקר לאחר שעלה מאתמול והתקרב לרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 10 מתים חדשים ו-2114 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד מהערב כתצואה מעדכון מס' המחלימים לאחר עליה ממושכת מהבוקר, כתוצאה מעדכון מס' המתים, לכן התרחק מהרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9336/209600, (5 מתים חדשים היום) יחס של 4.454% ולעומתינו פי 4.308 לרעתם, קרי, אצלנו ירד מהערב לאחר עליה ממושכת ואצלם עלה, שוב, בפינצטה מהערב כפי שעלה מהצוהריים, לכן היחס בינינו לבינם עלה כי אצלנו ירד ואצלם עלה בפינטצה והתקרב למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
עדכון מס' המתים אצלנו

מאת: דיברגנט 25/08/20 | 16:01

(856/83,028)/(821863/16191836)=4.923
1.031% 5.076%

יחס של 4.923 לעומת העולם, עלה מהבוקר והתקרב לרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 12 מתים חדשים ו-1400 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד מהבוקר, לכן התקרב מהרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9336/209600, (5 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.454% ולעומתינו פי 4.32 לרעתם, קרי, אצלנו ירד מהבוקר ואצלם אין נתונים חדשים מאתמול, לכן ללא שינוי, על כן, היחס בינינו לבינם עלה כי אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי והתקרב למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
עדכון מס' המתים אצלנו

מאת: דיברגנט 25/08/20 | 16:01

(856/83,028)/(821863/16191836)=4.923
1.031% 5.076%

יחס של 4.923 לעומת העולם, עלה מהבוקר והתקרב לרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 12 מתים חדשים ו-1400 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד מהבוקר, לכן התקרב מהרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת.

בגרמניה, 9336/209600, (5 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.454% ולעומתינו פי 4.32 לרעתם, קרי, אצלנו ירד מהבוקר ואצלם אין נתונים חדשים מאתמול, לכן ללא שינוי, על כן, היחס בינינו לבינם עלה כי אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי והתקרב למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.

15 מתים חדשים ו-2194 מחלימים חדשים מהלילה

מאת: דיברגנט 25/08/20 | 23:41

(859/83,822)/(824308/16286831)=4.939
1.025% 5.061%

יחס של 4.939 לעומת העולם, ירד מהערב לאחר שעלה מהבוקר והתרחק לרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 15 מתים חדשים ו-2194 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה ברמת דיוק של אלפית הנקודה מהערב לאחר שירד מהבוקר, לכן התרחק מהרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ללא שינוי ברמת אלפית הנקודה.

בגרמניה, 9342/209600, (6 מתים חדשים היום) יחס של 4.457% ולעומתינו פי 4.349 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ברמת דיוק של אלפית הנקודה מהערב ואצלם עלה בפינצטה מהערב, לכן, היחס בינינו לבינם ירד לאחר עליה ממושכת כי אצלנו עלה באופן לא מורגש ואצלם עלה בפינצטה והתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
15 מתים חדשים ו-2194 מחלימים חדשים מהלילה

מאת: דיברגנט 25/08/20 | 23:41

(859/83,822)/(824308/16286831)=4.939
1.025% 5.061%

יחס של 4.939 לעומת העולם, ירד מהערב לאחר שעלה מהבוקר והתרחק לרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 15 מתים חדשים ו-2194 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה ברמת דיוק של אלפית הנקודה מהערב לאחר שירד מהבוקר, לכן התרחק מהרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ללא שינוי ברמת אלפית הנקודה.

בגרמניה, 9342/209600, (6 מתים חדשים היום) יחס של 4.457% ולעומתינו פי 4.349 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ברמת דיוק של אלפית הנקודה מהערב ואצלם עלה בפינצטה מהערב, לכן, היחס בינינו לבינם ירד לאחר עליה ממושכת כי אצלנו עלה באופן לא מורגש ואצלם עלה בפינצטה והתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
נושק לרף של ה-1% ושל הפי 5 ביחס לעולם עקב עדכון מס' המחלימים אצלנו

מאת: דיברגנט 26/08/20 | 14:01

(867/85,893)/(828435/16443052)=4.991
1.009% 5.038%

יחס של 4.991 לעומת העולם, שינה פאזה מהבוקר ועלה בגדול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים אצלנו ונושק לרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 8 מתים חדשים ו-2071 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד בגדול מהבוקר ונושק לרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם חזר לרדת.

בגרמניה, 9345/209600, (3 מתים חדשים היום) יחס של 4.4585% ולעומתינו פי 4.417 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בגדול מהבוקר ואצלם ללא שינוי מהבוקר, קרי נותר העליה בפינצטה מאתמול בערב, לכן, היחס בינינו לבינם עלה כי אצלנו ירד באופן מורגש ואצלם עלה בפינצטה, לכן היחס התקרב מאוד למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
נושק לרף של ה-1% ושל הפי 5 ביחס לעולם עקב עדכון מס' המחלימים אצלנו

מאת: דיברגנט 26/08/20 | 14:01

(867/85,893)/(828435/16443052)=4.991
1.009% 5.038%

יחס של 4.991 לעומת העולם, שינה פאזה מהבוקר ועלה בגדול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים אצלנו ונושק לרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 8 מתים חדשים ו-2071 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ירד בגדול מהבוקר ונושק לרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם חזר לרדת.

בגרמניה, 9345/209600, (3 מתים חדשים היום) יחס של 4.4585% ולעומתינו פי 4.417 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בגדול מהבוקר ואצלם ללא שינוי מהבוקר, קרי נותר העליה בפינצטה מאתמול בערב, לכן, היחס בינינו לבינם עלה כי אצלנו ירד באופן מורגש ואצלם עלה בפינצטה, לכן היחס התקרב מאוד למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
עדיין נושק לרף של ה-1% אצלנו ואצלם מתמקם מתחת הרף של ה-5%

מאת: דיברגנט 27/08/20 | 12:01

(877/87,017)/(834187/16693268)=4.96
1.008% 4.997%

יחס של 4.96 לעומת העולם, ירד בפינטצה כתוצאה מעדכון מס' המתים אצלנו לאחר שעלה כתוצאה מעדכון מס' המחלימים מאתמול אצלנו ומתרחק מהרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 2 מתים חדשים ו-567 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה בפינטצה לאחר שירד מאתמול, אך, עדיין, נושק לרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ירד בפינטצה לאחר שלראשונה, מתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9352/214233, (3 מתים חדשים היום) יחס של 4.365% ולעומתינו פי 4.331 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינטצה לאחר שירד מאתמול ואצלם ללא שינוי מלפני שעה, כי אין נתונים חדשים, לאחר שגם ירד מאתמול, לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה בפינטצה ואצלם ללא שינוי, לכן היחס התרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
עדיין נושק לרף של ה-1% אצלנו ואצלם מתמקם מתחת הרף של ה-5%

מאת: דיברגנט 27/08/20 | 12:01

(877/87,017)/(834187/16693268)=4.96
1.008% 4.997%

יחס של 4.96 לעומת העולם, ירד בפינטצה כתוצאה מעדכון מס' המתים אצלנו לאחר שעלה כתוצאה מעדכון מס' המחלימים מאתמול אצלנו ומתרחק מהרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 2 מתים חדשים ו-567 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה בפינטצה לאחר שירד מאתמול, אך, עדיין, נושק לרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ירד בפינטצה לאחר שלראשונה, מתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9352/214233, (3 מתים חדשים היום) יחס של 4.365% ולעומתינו פי 4.331 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינטצה לאחר שירד מאתמול ואצלם ללא שינוי מלפני שעה, כי אין נתונים חדשים, לאחר שגם ירד מאתמול, לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה בפינטצה ואצלם ללא שינוי, לכן היחס התרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
10 מתים חדשים היום בגרמניה

מאת: דיברגנט 28/08/20 | 3:01

(884/87,726)/(838978/16862279)=4.9375
1.008% 4.9755%

יחס של 4.9375 לעומת העולם, ממשיך לרדת למרות עדכון מס' המתים אצלנו לאחר שעלה כתוצאה מעדכון מס' המחלימים מאתמול אצלנו ומתרחק מהרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 9 מתים חדשים ו-1276 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה בפינטצה מלפני 4 שע' ולכן עדיין נושק לרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתמקם מתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9359/215495, (10 מתים חדשים היום) יחס של 4.343% ולעומתינו פי 4.31 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינטצה מלפני 4 שע' ואצלם ירד מלפני 4 שע', לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה בפינטצה ואצלם ירד, לכן היחס מתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
10 מתים חדשים היום בגרמניה

מאת: דיברגנט 28/08/20 | 3:01

(884/87,726)/(838978/16862279)=4.9375
1.008% 4.9755%

יחס של 4.9375 לעומת העולם, ממשיך לרדת למרות עדכון מס' המתים אצלנו לאחר שעלה כתוצאה מעדכון מס' המחלימים מאתמול אצלנו ומתרחק מהרף של הפי 5 כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 9 מתים חדשים ו-1276 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה בפינטצה מלפני 4 שע' ולכן עדיין נושק לרף של 1% כאשר המינימום הלוקלי החדש של 0.9796% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתמקם מתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9359/215495, (10 מתים חדשים היום) יחס של 4.343% ולעומתינו פי 4.31 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינטצה מלפני 4 שע' ואצלם ירד מלפני 4 שע', לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה בפינטצה ואצלם ירד, לכן היחס מתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
נושק לרף של הפי 5 מלמעלה

מאת: דיברגנט 30/08/20 | 15:21

(909/92,588)/(851788/17350765)=5
0.982% 4.909%

יחס של פי 5 לעומת העולם, ירד מהבוקר כתוצאה מעדכון במס' המתים אצלנו ונושק לרף של הפי 5 מלמעלה כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 3 מתים חדשים ו-488 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר לאחר שירד מאתמול, עדיין ממוקם מתחת לרף של 1%, ודיי קרוב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9363/217484, (3 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.305% ולעומתינו פי 4.385 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מהבוקר לאחר שירד מאתמול ואצלם ללא שינוי כי אין נתונים חדשים, לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן היחס חזר להיות מה שהיה אתמול והתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
נושק לרף של הפי 5 מלמעלה

מאת: דיברגנט 30/08/20 | 15:21

(909/92,588)/(851788/17350765)=5
0.982% 4.909%

יחס של פי 5 לעומת העולם, ירד מהבוקר כתוצאה מעדכון במס' המתים אצלנו ונושק לרף של הפי 5 מלמעלה כאשר המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 3 מתים חדשים ו-488 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר לאחר שירד מאתמול, עדיין ממוקם מתחת לרף של 1%, ודיי קרוב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9363/217484, (3 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.305% ולעומתינו פי 4.385 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מהבוקר לאחר שירד מאתמול ואצלם ללא שינוי כי אין נתונים חדשים, לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן היחס חזר להיות מה שהיה אתמול והתרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
אצלנו נושק לרף של ה-1% מלמטה :(

מאת: דיברגנט 1/09/20 | 17:01

(946/95,596)/(860330/17780287)=4.89
0.99% 4.839%

יחס של פי 4.89 לעומת העולם, ירד מהבוקר כתוצאה מעדכון במס' המתים אצלנו והתרחק מהרף של הפי 5 המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 7 מתים חדשים ו-587 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר, אך, עדיין ממוקם מתחת לרף של 1%, והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9371/219900, (7 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.2615% ולעומתינו פי 4.306 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מהבוקר ואצלם ללא שינוי כי אין נתונים חדשים, לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן היחס התרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
אצלנו נושק לרף של ה-1% מלמטה :(

מאת: דיברגנט 1/09/20 | 17:01

(946/95,596)/(860330/17780287)=4.89
0.99% 4.839%

יחס של פי 4.89 לעומת העולם, ירד מהבוקר כתוצאה מעדכון במס' המתים אצלנו והתרחק מהרף של הפי 5 המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 7 מתים חדשים ו-587 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהבוקר, אך, עדיין ממוקם מתחת לרף של 1%, והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9371/219900, (7 מתים חדשים אתמול) יחס של 4.2615% ולעומתינו פי 4.306 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מהבוקר ואצלם ללא שינוי כי אין נתונים חדשים, לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן היחס התרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
עלה ל-18 מתים חדשים ונושק לרף של 1% מלמטה :(

מאת: דיברגנט 2/09/20 | 2:21

(957/96,214)/(864378/17953189)=4.84
0.995% 4.815%

יחס של פי 4.84 לעומת העולם, ממשיך לרדת מהבוקר כתוצאה מעדכון במס' המתים הרב אצלנו ומתרחק מהרף של הפי 5 המקסימום הלוקלי החדש של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 18 מתים חדשים ו-1205 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו ממשיך לעלות מהבוקר, נושק מתחת לרף של 1%, והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.9785% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתרחק למתחת לרף של ה-5%.

בגרמניה, 9381/221800, (10 מתים חדשים היום) יחס של 4.2295% ולעומתינו פי 4.252 לרעתם, קרי, אצלנו עלה מהבוקר ואצלם עלה מהצוהריים, לכן, היחס בינינו לבינם ירד כי אצלנו עלה בצורה יותר משמעותית, לכן היחס התרחק מהמקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 
למעלה