עלה בדעתי רעיון משעשע

עלה בדעתי רעיון משעשע

להסב את שם הישיבה שבה למדתי מ"פרחי אהרון" ל"פרחי הארון", לפחות עבור כמה מהתלמידים והבוגרים...
 
למעלה