עכשיו שקט

עכשיו שקט

למה את הדברים הפשוטים כל כך קשה לנו להבין? למה אנחנו מחפשים תשובות לשאלות הלא נכונות? מהמקום שממנה נובעת השאלה, לא נוכל להגיע תשובה. התשובה הכי טובה יכולה רק להגיד לנו: "תפסיק לשאול". ההבנה הפשוטה בהיגיון יכולה לקדם, אך היא עצמה החלק שמונע מאיתנו להבין . הבנתם ?
(ההודעה מיועדת לכל מי שיוכל להפיק ממנה תועלת, במיוחד אם זו התועלת שהתכוונתי אליה)
 
למעלה