עיתון "מולדת" מחר מצורף ב"מעריב"

עיתון "מולדת" מחר מצורף ב"מעריב"

מחר מצורף בעיתון "מעריב" כאינסרט - עיתון "מולדת" החדש... קנו מחר "מעריב"! קראו את הדרך המדינית של "מולדת". קראו את תוכנית "השלום" של "מולדת. וסקופ! א.ב. יהושוע תומך בטרנספר! רק הטרנספר יביא שלום!
 
למעלה