"עין לציון צופיה".- פרופ' יוסי יונה

מורד חי1

New member
"עין לציון צופיה".- פרופ' יוסי יונה


"המעבר של אנשי האוצר לגופים פיננסים בשנים האחרונות הוא השחתה ציבורית חמורה".
מאמרו של פרופ' יונה ב- "גלובס". של מעריב מהיום.
דעתי בנדון:
הייתי רוצה שיבדקו למה ומדוע הוקמו איגודי המים?
האם מבחינת הפרופ' המכובד גם רשות המים שייכת כביכול לאוצר?
האם באיגודי המים מכהנים אנשי אוצר לשעבר?
מדוע עם ישראל אמור לשלם 118% יותר על כל קוב מים?
 
למעלה