עזרו לי בבקשה!!!!!

sagisol

New member
עזרו לי בבקשה!!!!!

יש לי בעייה בקוד הבא בשורה rs.open myconn,ssql1,0,1 מישהו יכול לעזור לי? נ.ב-כבר כתבתי הודעה בפורום לגבי זה אבל כשאני משרשר אליה הודעה היא לא מגיעה להתחלה,למה???
<% set myconn=Server.CreateObject("adodb.connection") set rs=Server.CreateObject("adodb.recordset") Set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set rootFolder = fso.GetFolder(Server.MapPath("/gabifiles")) Set files = rootFolder.Files ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ MyConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="&server.mappath("\database\gabimdb.mdb") ssql="select * from bakarot where bakarafile=´" ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ For Each file in files current=file.Name if left(current,4)="bakA" then ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Response.Write "FileName: " & file.Name & "<br>" ssql1=ssql & current & "´" Response.write ssql1 & "<br>" rs.open myconn,ssql1,0,1 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ if rs.eof then fso.DeleteFile(Server.MapPath(current)) end if rs.close ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ end if Next ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ set fso=nothing myconn.close set myconn=nothing set rs=nothing %>​
FileName: bakA1.doc select * from bakarot where bakarafile=´bakA1.doc´ ADODB.Recordset error ´800a0bb9´ Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another. /gabifiles/1.asp, line 20
 

rmarko

New member
עניתי לך כבר

לא הצלחת להקפיץ את ההודעה מכיוון שעליך לכתוב מינימום 10 תווים בשדה תוכן ההודעה כדי שהיא תקפוץ. תראה מה אתה רשמת בקוד שלך, ותראה מה אני רשמתי בתשובה שלי.
 
למעלה