עזרה

נקה שבע

New member
עזרה

עבדתי 7 חודשים לפי 15 שעות שבועיות (3 פעמים בשבוע) ועכשיו עברתי ל 9 שעות (פעמיים בשבוע) השאלה שלי היא כמה ימי חופש מגיעים לי בשנה, אם בכללל, ומה זכויותי..? תודה.
 
תשובה מחוק חופשה שנתית

סעיף 3 לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 מדבר גם על מספר ימי החופשה השנתית להם זכאי העובד: 3. אורך החופשה (א) אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא: (1) בעד כל אחת מ- 4 השנים הראשונות - 14 יום; (2) בעד השנה החמישית - 16 יום; (3) בעד השנה השישית - 18 יום; (4) בעד השנה השביעית - 21 יום; (5) בעד השנה השמינית ואילך - יום נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה של 28 יום; אך שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, לעבודה מסויימת חופשה ארוכה מזו, אם ראה צורך בכך מטעמים שבבריאות העובד או שבנסיבות העבודה. בימי החופשה לא תכלל אלא מנוחה שבועית אחת לכל שבעה ימי חופשה. (ב) היה הקשר המשפטי שבין העובד ובין המעביד קיים כל שנת העבודה, והעובד עבד באותה שנה - (1) לפחות 200 ימים - יהיו מספר ימי החופשה כאמור בסעיף קטן (א); (2) פחות מ-200 ימים - יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי ממספר הימים שלפי סעיף קטן (א), כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 200; חלק של יום חופשה לא יובא במנין. צירפתי לינק לחוק, שם תבדקי לפי מעמדך את כל זכויותייך.
 
למעלה