עזרה-היסטוריה-הרצל

yArDeN 15

New member
אופס=\הינה השאלות

כיצד השפיע משפט דרייפוס על הרצל? 2מהם מגעיו הדפילומטים של הרצל? 3.מהו הספר "מדינת היהודים" וכיצד הרצל רואה את פתרון בעיית היהודים? 4.קונגרס באזל-מהן מטרותיו ואילו גופים בנה?
 
תשובה לשאלה 1..

1. כאשר נערך משפט דרייפוס (1894) היה בנימין זאב הרצל כתב של עיתון וינאי בפריז שסיקר את המשפט עבור עיתונו. מהלך המשפט וגילויי האנטישמיות שבאו בעקבותיו זעזעו את הרצל והיו נקודת מפנה ביחסו לבעיה היהודית. וכך כתב הרצל באחד ממאמריו: "דרייפוס אינו עוד סמל מופשט. הוא היהודי בחברה המודרנית שניסה להסתגל אל הסביבה, שמדבר בשפתה, חושב מחשבותיה, תופר את סרטיה על מעילו – וסרטים אלה שוב נקרעים ממנו בכוח הזרוע… דרייפוס פירושו עמדה שנלחמו עליה, שעדיין נלחמים עליה, אך היא – אל נשלה את עצמנו – עמדה אבודה." משפט דרייפוס עורר בהרצל את ההכרה הציונית והניע אותו לפעילות ציונית מדינית כפתרון יחידי לבעיה היהודית.
 

yArDeN 15

New member
..מצאתי את זה קודם וזה לא תשובות

מלאות כ''כ ככה שזה לא ממש עוזר לי תודה רבה בכל אופן
 

bhnadav

New member
כתוב לך במאמר ../images/Emo26.gif

" *היא טוענת כי לפני עליית היהודים לארץ ישראל צריכה התנועה לקבל צ'רטר= אישור מאומות העולם להתיישבות יהודית. "
 

Krypton

New member
היסטוריה- נושא מסוים שלא מוצאת../images/Emo4.gif

דפוסי פעילות ציונית בגולה: -הקמת מסגרות ארגוניות ומוסדות לתנועה הציונית, פעילות מדינית. דפוסי פעילות ציונית בארץ ישראל: הנחת יסוד לבניין הבית הלאומי לעם היהודי בארץ ישראל: - צורות התיישבות חדשות, הקמת מסגרות פוליטיות, ביטחוניות, חינוכיות ותרבותיות בארץ ישראל.
 
אוקי הנה!!!

דפוסי הפעילות הציונית בגולה: הגדרת יעדי התנועה הציונית- תוכנית בזל. התנועה הציונית נוסדב ע"י ב.ז הרצל בעיר בזל, בשוויץ 1897, ושם נוסחה "תוכנית בזל", ואשר על פיה: הציונות שואפת להקים מקלט ליהודים בא"י על פי "משפט העמים". ועוד הוחלט, שהאמצעים למימוש החלטת בזל הם: א. עידוד יישובה של א"י באיכרים בעלי מלאכה ותעשייה. ב. חיזוק הרגש הלאומי וההכרה הלאומית היהודית ג. סידורה ואיחודה של היהדות כולה על ידי מוסדות מקומיים וכלליים לפי חוקי הארץ ד. עבודת הכנה לשם קבלת הסכם, להשגת תמיכתן של הממשלות השונות במטרות הציוניות. הקמת מסגרות אירגוניות ומוסדות לתנועה הציונית: הקונגרס הציוני בבל הביא לייסודה של "ההסתדרות הצייונית העולמית". מוסדותיה העיקרים היו: הקונגרס הציוני אשר נבחר ע"י כל היהודים שוקלי השקל. ה"וועד הפועל" הציוני שנבחר מתוך חברי הקונגרס והיה אחראי על ביצוע החלטות הקונגרס. עם הזמן נוסדו גופים כלכלים כמו: "קרן קיימת לישראל", "קרן היסוד", חברת "הכשרת הישוב", ו"המשרד הארץ ישראלי" ביפו.מטרתם של אלההייתה לגייס כספים מיהדות התפוצות ולהשקיע אותם ברכישת קרקעות בא"י, וביישובם על ידי עולים יהודיים. יש עוד הרבה ה רק ההתחלה... אז תחכי נושא הבא זה פעילות מדינית...
 

Krypton

New member
תודה רבה../images/Emo185.gif

יש לי מועד חורף בהיסטוריה על החומר של כיתה י' ולא למדתי את זה.
 
פעילות מדינית...

פעילות מדינית עוד לפני שבנימין זאב הרצל כינס את הקונגרס בזל, הוא החל בפעילות מדינית למימוש הרעיון הציוני. מטרתו הייתה השגת זיכיון להתיישבות יהודית בארץ ישראל צ'רטר, והשגת הכרה בין- לאומית בזכותו של העם היהודי בארץ ישראל. ב.ז. הרצל יזם משא- ומתן א. עם מדינות ארופאיות שהייתה להן השפעה על האימפריה העות'מאנית ודבריהן נשמעו בקושטא. ב. משא ומתן עם האימפריה העותמנית במטרה להשיג צ'רטר להתיישבותם של יהודים בא"י. הרצל התנגד ל"הסתננותם" של יהודים לא"י, התנגד לעלייה בלתי חוקית. לפי דעתו: א. עלייה בילתי חוקית עלולה הייתה להביא את היישוב לכלל עימות דמים עם השילטון התורכי. ב. העלייה הבילתי חוקית, היא לא מעשית. הציונות המדינית של הרצל פרצה את מחסום דעת הקהל היהודית והעולמית, והפכה את הפיתרון הלאומי ואת השאלה היהודית, לעניינה של דעת הקהל העולמית. בהתאם לכך, הרצל נפגש עם גדולי העולם; הסולטן התורכי, הקיסר הגרמני וילהלם השני, יוסף צ'מברליין הבריטי, שר הפנים הרוסי, המלך האיטלקי והאפיפיור. יש עוד... הנושא הבא החינוך הלאומי!!!...
 

Krypton

New member
לא. זה ממש עזר לי! באיזו כיתה את?

זה חומר שהמורה שלך הכתיבה? קיצרת או שזה הכל?
 

Krypton

New member
מה ז"א?

לגבי הקמת מסגרות ארגוניות ומוסדות לתנועה הציונית, פעילות מדינית- מה שכתבת זה הכל או קיצרת ויש עוד? זה כל מה שצריכה,לא יותר מזה.
 
למעלה