עזרה בתרגום

מה נכון יותר?

At your convinient time or

At your convinience time?
בקשה למנהל שיקבע זימון בזמן המתאים לו ביותר
 
למעלה