עו"ד סתוונית השמאלנית פנתה לבגץ בדרישה לשנות את אזעקת אמת

למעלה