עוצמתו של מדד המעו"ף:

עוצמתו של מדד המעו"ף:

שימו לב מה עבר ת"א 25 בשבועיים האחרונים מיום פקיעת אופ' המעו"ף ב26/5 ביום הפקיעה המדד היה ב680 ומחזור של 1.7 החליף ידיים. במהלך השבועיים הללו היה יום נוסף של 970 מיליון מחזור גם במדד 680. ליומיים הללו לא הייתה המשכיות במכירת מניות וכבר יום למחרת שקרה,הם צנחו. 673 תמכה במדד לרגל הסוס מהמחשבים. 677 תמכה במדד 4 פעמים בשבוע האחרון אפילו שטבע ירדה 8 אחוז,ניורק ירדה חד ביום ו'. כל אלה לא הורידו את מדד המעו"ף מהשיא. גם פעמיים מיליארד ויותר לא הורידו את השוק משמעותית,והמוכרים לא המשיכו להגיע. ת"א 100 מעל 700 ביום ה'. ירד מ700 ביום א' חזר אל מעל 700 ביום ב'. אופ' מעו"ף: סטיית תקן נמוכה,ביטחון,גוליית כתוב בפוט 670,660. מי שעינו חדה יכול לראות שגם בפוט 700 ו690 התמלאו כתיבות מבעלי האומץ בשבוע האחרון. מסקנות? יש כאן בר מינן בעל כוח כספי במניות המעו"ף שקונה ויודע גם לקנות מתי שיש מוכרי מניות ולא רק במחזורים דלים(ימי המיליארד). דוביד
 
למעלה