עוף דורס וגדול אני!!!

רוקוקו

New member
עוף דורס וגדול אני!!!

עוף דורס וגדול אני. יושב ושומר עליך בקן מכל הרע שבעולם. ואת: את הקטנה והעדינה יושבת בקן תחת כנפיי, בתוך החום וההגנה, ומקבלת רק את הטוב שבעולם. . . עוף דורס וגדול אני. שומר אותך בחום ובאהבה. ואת הקטנה יושבת בחום הזה שמורה ומוגנת. . . עוף דורס וגדול אני. שומר אותך ורק מאהבה עושה הכל!!! ואת הקטנה והעדינה שלי, כבר נחנקת מהחום והאהבה שבי. . . עוף דורס וגדול אני. מבקש אותך הקטנה: אם חונק אותך אני מהחום או מהאהבה רק תגידי. ואני : מיד הרים את הכנף הגדולה והמגוננת שבי, ואת: את תוציאי את ראשך היפה מהקן תפרשי כנף ותעופי לך, עד אשר תמצאי לך קן,ואולי,בו בקן תמצאי לך עוף שלא דורס ולא כל כך גדול, אבל אוהב אהבה אחרת. . . ואני העוף הגדול והדורס אשב לי בקן ואמתין לך, כי רק את מסוגלת להבין למה עוף דורס וגדול, הוא לפעמים גם חונק!!! ואם לא תחזרי לא הכעס רק אשב ואמתין פה בקן עד עולםםםםםם. . . אבל אם כן תחזרי רק תדעי... שעוף דורס וגדול לא מותר ותמיד מחמםוגם קצת חונק. ורק באהבה הוא דבק **************שלך רוקוקו*****************
 
למעלה