עונת המלפפונים: ענבל אור נעצרה. מציע לסוהרות להתייעץ עם עו"ד

עונת המלפפונים: ענבל אור נעצרה. מציע לסוהרות להתייעץ עם עו"ד

לפני שהם קונות תא כלא כהשקעה לטווח ארוך.
 
למעלה