עומס בהדלקת המחשב והצג

עומס בהדלקת המחשב והצג

1. האם זה משנה (לעניין נזק מצטבר לספק או לרכיבים אחרים) אם מכבים ומדליקים את המחשב באמצעות המתג שבחזית או באמצעות המתג שעל הספק (באחורי המחשב)? 2. האם יש ממש בטענה, שעדיף לחבר את הצג (בייחוד אם מדליקים ומכבים אותו לעתים תכופות יותר מאשר את המחשב) לנקודת חשמל בקיר, ולא לשקע שבספק המחשב? תודה מראש.
 

ykiki

New member
1. כן 2. לא

1. כן: כיבוי המחשב מהלחצן שעל הספק שקול לשליפת השקע מהקיר. מאוד לא מומלץ, בלשון המעטה. את המחשב יש לכבות בצורה מסודרת - התחל-->כיבוי, או ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי שבחזית המחשב (עושה אותה פעולה, בצורה מהירה ומקוצרת). למיטב ידיעתי, הפעלתו בחזרה לא אמורה להפעיל את המחשב (אלא אם סימנת אופציה כזו בביוס). 2. למיטב ידיעתי לא. נקודת החשמל שעל הספק (לא בכולם קיימת, אגב) הינה בסה"כ מקבילה של נקודת החשמל הנכנסת (כמו מפצל חשמל). מה ההבדל אם אתה מפצל את החשמל בעזרת מפצל שמתחבר לשקע שבקיר, או בעזרת המפצל המובנה בספק?
 
תודה והבהרה

על כיבוי מסודר אני יודע, אך השאלה היא בעיקר לגבי העומס בהדלקה. בהתאם להגדרות הביוס (בהנחה שהמתג שעל הספק במצב off) ייתכנו שתי אפשרויות: (א) הסטת המתג שעל הספק למצב on אינה מדליקה את המחשב למעשה, למעט נורית במרכז לוח האם (על יד השקע של הקונקטור הראשי של הספק). אחר כך לחיצה על המתג שבחזית מדליקה את המחשב הדלקה מלאה. (ב) הסטת המתג שעל הספק למצב on מדליקה את המחשב ישירות הדלקה מלאה. השאלה היא אם האפשרות השנייה היא פחות בריאה למחשב או שאין הבדל בין השתיים.
 

uzi2

Active member
בד"כ

וביחוד במחשבים חדשים, הפעלת המחשב תתבצע רק אחרי לחיצה על הלחצן שבחזית המחשב (או אם מוגדרת הפעלה בדרך אחרת בביוס). ללחצן יש אורך חיים יותר גבוה מאשר למתג - ביחוד כזה שיש בספקי הכח. המתח שמועבר ללוח האם ומשם למספר רכיבים אחרים כאשר המחשב במצב soft off, שזה המצב ככלל כאשר הספק מספק מתח אך המכשיר מכובה, אינו מזיק ואינו שוחק את הרכיבים. זו לא תשובה מוסמכת, אבל ההגיון שלי אומר שמיתוג אלקטרוני (כמו במקרה שבו מדליקים את המחשב מהמתג שבחזית המחשב) יהיה פחות שוחק, שכן לא נוצר ניצוץ חשמלי בעת ההפעלה כמוב מקרה של מיתוג מכני.
 
למעלה