עוד קו בגוש דן הפך בלא התראה לשומר שבת

מצב
הנושא נעול.

trilliane

Active member
מנהל
כך גם בחיפה...
יש קווי לילה לחזור מהבילוי, לא להגיע אליו

הייתי באילת בשבוע שעבר
גם נסעתי בקו אוטובוס פנימי.
אמנם בימי שבת יש שירות אוטובוסים. אבל בימי שישי השירות מסתיים מוקדם. אם אני לא טועה, פעילות קווי האוטובוסים מסתיימת כבר בסביבות 15:30-16:00. אז נכון, שיש קו לילה. אבל בין הצהרים לבין הלילה, יש חור של כמה שעות. להזכיר השבת נכנסת בסביבות 19:30. כך שכמה שעות לפני כניסת השבת מפסיקה תנועת האוטובוסים.
כך גם בחיפה...
יש קווי לילה לחזור מהבילוי, לא להגיע אליו
 

oshlick1

New member
שר תחבורה שמנהל קווי אוטובוס בתל אביב או בכל עיר אחרת

עוד קו בגוש דן הפך בלא התראה לשומר שבת

אחרי שקווים ביטלו לפני כחודש במחטף את כל נסיעות קו 68 לפני צאת השבת, לאחר שפעל בזמנים אלה במשך עשרות שנים, הגיעה תורה של דן לעשות את אותו הדבר.
קו 104 שמאז הפעלתו נסע שעתיים לפני צאת השבת כשהוא מלא ולפעמים מפוצץ עד הדלת באלנבי, מתחיל לפעול מעתה רק לאחר צאת השבת בשעה 20:40.
שר תחבורה שמנהל קווי אוטובוס בתל אביב או בכל עיר אחרת
&nbsp
הוא לא שר תחבורה אלא קומיסר תחבורה.
&nbsp
את מסלולי האוטובוס בתל אביב ובגוש דן יקבעו תושבי תל אביב וגוש דן והם בלבד. ויופעלו במסגרת מכרזים שינוהלו על ידי נציגי הציבור שלהם בעריהם שנבחרים אך ורק על ידם (ולא על ידי תושבים בערים אחרות ששיקולים שלא ממין העניין מוליכים אותם).
&nbsp
כל דרישה אחרת - מעניקה עוד תאבון לשר התחבורה להתערב בענייניהם הפרטיים של תושבים בערים שהוא איננו גר בהן.
 

mister K

New member
מסכים חלקית בלבד

שר תחבורה שמנהל קווי אוטובוס בתל אביב או בכל עיר אחרת
&nbsp
הוא לא שר תחבורה אלא קומיסר תחבורה.
&nbsp
את מסלולי האוטובוס בתל אביב ובגוש דן יקבעו תושבי תל אביב וגוש דן והם בלבד. ויופעלו במסגרת מכרזים שינוהלו על ידי נציגי הציבור שלהם בעריהם שנבחרים אך ורק על ידם (ולא על ידי תושבים בערים אחרות ששיקולים שלא ממין העניין מוליכים אותם).
&nbsp
כל דרישה אחרת - מעניקה עוד תאבון לשר התחבורה להתערב בענייניהם הפרטיים של תושבים בערים שהוא איננו גר בהן.
מסכים חלקית בלבד
שר התחבורה אכן לא צריך לנהל את קווי האוטובוס בתל אביב, אלא רשות מטרופולינית שצריכה לקום ולהיות אחראית.
אבל גם נציגי ציבור אינטרסנטים שלא מבינים בתחבורה לא צריכים לקבוע את המסלולים, אלא אנשי מקצוע.
לא חסרות דוגמאות לסמטוחות שלמות בקווים, שנגרמו כתוצאה מכניעה לכל מיני ועדי שכונות שחשבו רק על עצמם ולעזאזל עם כלל הנוסעים והרשת המסודרת.
 

orchilit

New member
בדיוק. ע"ע פארסת קו 9.

מסכים חלקית בלבד
שר התחבורה אכן לא צריך לנהל את קווי האוטובוס בתל אביב, אלא רשות מטרופולינית שצריכה לקום ולהיות אחראית.
אבל גם נציגי ציבור אינטרסנטים שלא מבינים בתחבורה לא צריכים לקבוע את המסלולים, אלא אנשי מקצוע.
לא חסרות דוגמאות לסמטוחות שלמות בקווים, שנגרמו כתוצאה מכניעה לכל מיני ועדי שכונות שחשבו רק על עצמם ולעזאזל עם כלל הנוסעים והרשת המסודרת.
בדיוק. ע"ע פארסת קו 9.
 

mister K

New member
בתוכנית המקורית קו 9 היה אמור לנסוע דרך השלום ועזריאלי

שלום
אפשר לשאול מה הבעיה עם קו 9 ?
בתוכנית המקורית קו 9 היה אמור לנסוע דרך השלום ועזריאלי
אנחנו מדברים על הרה-ארגון בקווי גוש דן בשנת 2011. הקו אפילו כבר החל לנסוע במסלול החדש והכל היה טוב ויפה.
אבל אז התלוננו כמה קומבינטורים מועד שכונת תל חיים, שהנסיעה שלהם לאיכילוב התארכה בעקבות המסלול החדש. הם לחצו עד שהקו הוחזר למסלולו המקורי דרך יצחק שדה.
במקום קו 9 היה צורך בהעברת קו אחר דרך עזריאלי ולכן נבחר קו 239 שעושה זאת כיום (אחר כך התווסף אליו גם קו 279 החדש).
שינוי קו 239 יצא אינספור בעיות: הקו נוסע דרך יגאל אלון ולא דרך משה דיין ולכן לא נותן מענה לחיילים מהבסיס שנמצא באזור. הוא גם לא יכול לפנות שמאלה מיגאל אלון לגבעת התחמושת לפני השעה 9:00 בבוקר ולכן ממשיך לנסוע גם הוא דרך יצחק שדה עד שעה זו, מה שפוגע בשירות.
השינוי הזה גם גרם להריסת מזלג 39/239 (נוסף לביטול קו 139) וכיום אין לקווים 39 ו-239 ולו תחנה אחת משותפת לאורך כל המסלול עד דיזנגוף סנטר (למעט לפני 9 בבוקר).
ואם זה לא מספיק, קומבינטורית אחרת שגרה בביצרון התלוננה שאין לה אוטובוס ליד הבית, כי הרי 9 לא עובר שם כתוצאה מהקומבינה הקודמת, וכך נולד קו 29 ההזוי בו הנהג נסע עם עצמו עד שבוטל.
מה שעדיין לא בוטל לצערי, הוא חלופת הלילה ההזויה של קו 39 החל מהשעה 20:00 בערב, שנוצרה מאותה הסיבה. האוטובוס עושה סיבוב בביצרון סביב עצמו בצורת הספרה 8, עומד בעוד שלושה רמזורים ומעכב את כל הנוסעים בו לרמת גן עיכוב מטומטם ורק שיהיה לגברת אוטובוס ליד הבית.
כל זה אמור התחיל בגלל הקומבינה על קו 9 של תושבי תל חיים שלא היה צריך להיכנע לה מלכתחילה. אגב, קו 279 שנפתח מאז נוסע בתדירות מצומצמת כפי שהיה אמור לנסוע קו 9. אני לא שומע אף אחד מתלונן על המסלול שלו.
 

orchilit

New member
ככה אתה חוטף לי להתמרמר על כל הסיפור?


בתוכנית המקורית קו 9 היה אמור לנסוע דרך השלום ועזריאלי
אנחנו מדברים על הרה-ארגון בקווי גוש דן בשנת 2011. הקו אפילו כבר החל לנסוע במסלול החדש והכל היה טוב ויפה.
אבל אז התלוננו כמה קומבינטורים מועד שכונת תל חיים, שהנסיעה שלהם לאיכילוב התארכה בעקבות המסלול החדש. הם לחצו עד שהקו הוחזר למסלולו המקורי דרך יצחק שדה.
במקום קו 9 היה צורך בהעברת קו אחר דרך עזריאלי ולכן נבחר קו 239 שעושה זאת כיום (אחר כך התווסף אליו גם קו 279 החדש).
שינוי קו 239 יצא אינספור בעיות: הקו נוסע דרך יגאל אלון ולא דרך משה דיין ולכן לא נותן מענה לחיילים מהבסיס שנמצא באזור. הוא גם לא יכול לפנות שמאלה מיגאל אלון לגבעת התחמושת לפני השעה 9:00 בבוקר ולכן ממשיך לנסוע גם הוא דרך יצחק שדה עד שעה זו, מה שפוגע בשירות.
השינוי הזה גם גרם להריסת מזלג 39/239 (נוסף לביטול קו 139) וכיום אין לקווים 39 ו-239 ולו תחנה אחת משותפת לאורך כל המסלול עד דיזנגוף סנטר (למעט לפני 9 בבוקר).
ואם זה לא מספיק, קומבינטורית אחרת שגרה בביצרון התלוננה שאין לה אוטובוס ליד הבית, כי הרי 9 לא עובר שם כתוצאה מהקומבינה הקודמת, וכך נולד קו 29 ההזוי בו הנהג נסע עם עצמו עד שבוטל.
מה שעדיין לא בוטל לצערי, הוא חלופת הלילה ההזויה של קו 39 החל מהשעה 20:00 בערב, שנוצרה מאותה הסיבה. האוטובוס עושה סיבוב בביצרון סביב עצמו בצורת הספרה 8, עומד בעוד שלושה רמזורים ומעכב את כל הנוסעים בו לרמת גן עיכוב מטומטם ורק שיהיה לגברת אוטובוס ליד הבית.
כל זה אמור התחיל בגלל הקומבינה על קו 9 של תושבי תל חיים שלא היה צריך להיכנע לה מלכתחילה. אגב, קו 279 שנפתח מאז נוסע בתדירות מצומצמת כפי שהיה אמור לנסוע קו 9. אני לא שומע אף אחד מתלונן על המסלול שלו.
ככה אתה חוטף לי להתמרמר על כל הסיפור?

פירטת פה ביעילות את כל הפארסה המעצבנת הזו. כל כך מעצבן שהמזלג של X39 לא צלח.
 

mister K

New member
אתה מוזמן להוסיף פרטים


ככה אתה חוטף לי להתמרמר על כל הסיפור?

פירטת פה ביעילות את כל הפארסה המעצבנת הזו. כל כך מעצבן שהמזלג של X39 לא צלח.
אתה מוזמן להוסיף פרטים

התמרמרות על הפארסה המטומטמת הזאת תמיד מתקבלת בברכה.
 

1Shir

New member
שמחה שהרמתי ותודה לשניכם


אתה מוזמן להוסיף פרטים

התמרמרות על הפארסה המטומטמת הזאת תמיד מתקבלת בברכה.
שמחה שהרמתי ותודה לשניכם

אתם אמנם לא קהל אוהד אבל אני מטעמים נוסטלגיים דווקא אוהבת את זה שהמסלול של קו 9 לא השתנה...
לא שיש לי משהו נגד הדברים שכתבתם
 

olli3

New member
מנהל
9 שתוכנן ופעל כחודש היה צריך לטפל בעומסים רבים במקטע הזה.

בתוכנית המקורית קו 9 היה אמור לנסוע דרך השלום ועזריאלי
אנחנו מדברים על הרה-ארגון בקווי גוש דן בשנת 2011. הקו אפילו כבר החל לנסוע במסלול החדש והכל היה טוב ויפה.
אבל אז התלוננו כמה קומבינטורים מועד שכונת תל חיים, שהנסיעה שלהם לאיכילוב התארכה בעקבות המסלול החדש. הם לחצו עד שהקו הוחזר למסלולו המקורי דרך יצחק שדה.
במקום קו 9 היה צורך בהעברת קו אחר דרך עזריאלי ולכן נבחר קו 239 שעושה זאת כיום (אחר כך התווסף אליו גם קו 279 החדש).
שינוי קו 239 יצא אינספור בעיות: הקו נוסע דרך יגאל אלון ולא דרך משה דיין ולכן לא נותן מענה לחיילים מהבסיס שנמצא באזור. הוא גם לא יכול לפנות שמאלה מיגאל אלון לגבעת התחמושת לפני השעה 9:00 בבוקר ולכן ממשיך לנסוע גם הוא דרך יצחק שדה עד שעה זו, מה שפוגע בשירות.
השינוי הזה גם גרם להריסת מזלג 39/239 (נוסף לביטול קו 139) וכיום אין לקווים 39 ו-239 ולו תחנה אחת משותפת לאורך כל המסלול עד דיזנגוף סנטר (למעט לפני 9 בבוקר).
ואם זה לא מספיק, קומבינטורית אחרת שגרה בביצרון התלוננה שאין לה אוטובוס ליד הבית, כי הרי 9 לא עובר שם כתוצאה מהקומבינה הקודמת, וכך נולד קו 29 ההזוי בו הנהג נסע עם עצמו עד שבוטל.
מה שעדיין לא בוטל לצערי, הוא חלופת הלילה ההזויה של קו 39 החל מהשעה 20:00 בערב, שנוצרה מאותה הסיבה. האוטובוס עושה סיבוב בביצרון סביב עצמו בצורת הספרה 8, עומד בעוד שלושה רמזורים ומעכב את כל הנוסעים בו לרמת גן עיכוב מטומטם ורק שיהיה לגברת אוטובוס ליד הבית.
כל זה אמור התחיל בגלל הקומבינה על קו 9 של תושבי תל חיים שלא היה צריך להיכנע לה מלכתחילה. אגב, קו 279 שנפתח מאז נוסע בתדירות מצומצמת כפי שהיה אמור לנסוע קו 9. אני לא שומע אף אחד מתלונן על המסלול שלו.
9 שתוכנן ופעל כחודש היה צריך לטפל בעומסים רבים במקטע הזה.
+ לקשר למרכז ת"א במסלול יעיל ומהיר. חבל שנכנעו ללחץ המטופש הזה והדפקה הכי גדולה כאן היא 239 עם חלופת הבוקר.
&nbsp
על הגברת אין לי מה להוסיף.
&nbsp
הרפורמה הזאת הייתה דיי טובה בסך הכל, מלבד כמה טעויות פה ושם, אם היו מפעילים אותה בצורה רציפה למשך זמן, בלי הפעימות הריסה (כי פעימות תיקונים הם לא היו ממש) - התחבורה הייתה יעילה יותר. גם עצם זה שהתמכו בתכנון על כך שמרכזית ת"א כבר לא תהיה קיימת יצר בעיה בחלק לא קטן מקווים נדרשים שבוטלו או שמסלולם הוסט מהמרכזית.
&nbsp
גם בהקשר של ההסברה והבלאגן העצום שנוצר, לא תרם בכלל לציבור להבין את השינויים ובסופו של דבר נשארו דברים טובים לצד הרבה דברים שנהרסו אחרי כל הפעימות האלו.
&nbsp
בעיה תכנונית נוספת היא תחבורת מעברים לא יעילה עקב הליכה רבה מידי בין התחנות והמתנה ברמזורים שעד שאתה חוצה בהם, יוצאת לך הנשמה. הוצאת קווים מדיזינגוף והעברת לבן יהודה, מהלך דיי הזוי לטעמי.
 
תכנון תחבורה הוא תחום אקדמי והנדסי.

שר תחבורה שמנהל קווי אוטובוס בתל אביב או בכל עיר אחרת
&nbsp
הוא לא שר תחבורה אלא קומיסר תחבורה.
&nbsp
את מסלולי האוטובוס בתל אביב ובגוש דן יקבעו תושבי תל אביב וגוש דן והם בלבד. ויופעלו במסגרת מכרזים שינוהלו על ידי נציגי הציבור שלהם בעריהם שנבחרים אך ורק על ידם (ולא על ידי תושבים בערים אחרות ששיקולים שלא ממין העניין מוליכים אותם).
&nbsp
כל דרישה אחרת - מעניקה עוד תאבון לשר התחבורה להתערב בענייניהם הפרטיים של תושבים בערים שהוא איננו גר בהן.
תכנון תחבורה הוא תחום אקדמי והנדסי.
לא צריך לגור בעיר כדי לתכנן בה תחבורה ציבורית. צריך להיות מקצוען, להכיר את המחקר האקדמי בתחום ולדעת ליישם אותו. וזאת כיום המומחיות של משרד התחבורה, בו מועסקים בין השאר אנשי מקצוע בתחום התחבורה.
 

נתנאל531

Well-known member
חשבתי שמשרד התחבורה ביצע הפרטה מלאה

תכנון תחבורה הוא תחום אקדמי והנדסי.
לא צריך לגור בעיר כדי לתכנן בה תחבורה ציבורית. צריך להיות מקצוען, להכיר את המחקר האקדמי בתחום ולדעת ליישם אותו. וזאת כיום המומחיות של משרד התחבורה, בו מועסקים בין השאר אנשי מקצוע בתחום התחבורה.
חשבתי שמשרד התחבורה ביצע הפרטה מלאה
ואת מנהלת התחבורה הציבורית מפעילה 'עדליא' הפרטית.
 
ומה לגבי ,עובדים מחוץ לגוש דן ,מבקרים ותיירים?

שר תחבורה שמנהל קווי אוטובוס בתל אביב או בכל עיר אחרת
&nbsp
הוא לא שר תחבורה אלא קומיסר תחבורה.
&nbsp
את מסלולי האוטובוס בתל אביב ובגוש דן יקבעו תושבי תל אביב וגוש דן והם בלבד. ויופעלו במסגרת מכרזים שינוהלו על ידי נציגי הציבור שלהם בעריהם שנבחרים אך ורק על ידם (ולא על ידי תושבים בערים אחרות ששיקולים שלא ממין העניין מוליכים אותם).
&nbsp
כל דרישה אחרת - מעניקה עוד תאבון לשר התחבורה להתערב בענייניהם הפרטיים של תושבים בערים שהוא איננו גר בהן.
ומה לגבי ,עובדים מחוץ לגוש דן ,מבקרים ותיירים?
 

yeh11

New member
מענין למה מי מממן את השטות הזאת ?

עוד קו בגוש דן הפך בלא התראה לשומר שבת

אחרי שקווים ביטלו לפני כחודש במחטף את כל נסיעות קו 68 לפני צאת השבת, לאחר שפעל בזמנים אלה במשך עשרות שנים, הגיעה תורה של דן לעשות את אותו הדבר.
קו 104 שמאז הפעלתו נסע שעתיים לפני צאת השבת כשהוא מלא ולפעמים מפוצץ עד הדלת באלנבי, מתחיל לפעול מעתה רק לאחר צאת השבת בשעה 20:40.
מענין למה מי מממן את השטות הזאת ?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה