עוד עיכוב בפרוייקט נתב"ג 2000

מצב
הנושא נעול.
עוד עיכוב בפרוייקט נתב"ג 2000

עוד עיכוב בפרוייקט נתב"ג 2000
העבודות הופסקו כתוצאה משביתת עובדי המחצבות.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה