עוד ספר בישול - באנגלית

עוד ספר בישול - באנגלית ../images/Emo6.gif

אני מצרפת קישור לספר בישול באנגלית שהופיע בפורום אחר. עד כה הורדתי למחשב אך טרם הספיקותי...
If you prefer to download and view in a pdf type format - this is the link for you: http://www.shersrecipebox.com/cookbook/recipeswap.pdf If you need to download Adobe Reader - it´s free at: http://www.adobe.com If you prefer to download the .exe file of the EBook version, please do so here: http://www.shersrecipebox.com/cookbook/RecipeSwapSpringContest.exe שיהיה לכם יום כתום, אסנת
 
למעלה