עוד חידה

askaba

New member
100

חציר = חצי ר == חצי של 200 = 100 = ק וזה כידוע מאכל לבהמות
 
למעלה