עוד בעניין המתמטיקה והפעם ידע שולי

  • פותח הנושא Oti
  • פורסם בתאריך

Oti

New member
עוד בעניין המתמטיקה והפעם ידע שולי

פרופסור אהוד דה שליט במאמרו "מה היה רע בשיטות הישנות?" מתוך הד החינוך האחרון, התייחס למושג ידע שולי. בידע שולי הכוונה לפער בין הידע וההבנה של המורה לבין הידע וההבנה שעליו להנחיל לתלמידיו. כאשר פער זה קטן אין למורה פרספקטיבה רחבה והוא אינו מסוגל לחזות את הקשיים הצפויים אצל תלמידיו במהלך הלימוד. פעמים רבות אני נבוכה כמורה לראות מורות שבמקרה הטוב לומדות יום לפני את הנושא שעליהן ללמד בכיתה למחרת(וחמור יותר סמנריסטיות כאלה...). לכן אינני רואה כל פסול בבחינת הידע של המורים למתמטיקה ובחיובם להיות ברמה מסוימת מתאימה. הבעיה האמיתית תהיה אם יתגלה במבחנים אלה שלרוב המורים והמורות בבית הספר היסודי יש ידע נמוך (אם לא מדוע קמה הצעקה נגד הבחינות...) מי ילמד מתמטיקה?? פרופסור דה שליט ממליץ במאמרו להשקיע את מרבית המשאבים במורים, בהדרכה יום יומית ובהשתלמויות. ואני אוסיף ואומר: הרימו את הרף בכניסה למכללות למורים ובכך תעלה בהדרגה רמתם של המורים במדינת ישראל.
 
ברוכה הבאה אוטי ../images/Emo140.gif

מסכימה איתך שמורה שמלמד ולא משנה איזה מקצוע צריך לדעת יותר מהשיעור/הנושא עצמו. מנסיון רב שנים, לא הרמת הרף בכניסה למכללות היא שתשנה את רמת המורים. כי אולי יהיו מורים משכילים יותר אבל היום , בעידן האינטרנט והלמידה העצמית.. השאלה עד כמה יש לזה משמעות? לדעתי, חשוב יותר לשים לב לכישורים הדרושים היום ממורה ופחות להשכלה הנדרשת ממנו. כי אני לא מכירה עוד סקטורים רבים הלומדים כל הזמן ומשתבחים כל הזמן על מנת שיוכלו להתאים לרוח הנושבת. מורה שסיים מכללה/אוניברסיטה לפני חמש שנים, ולא השתלם מאז... התעודה שלו (אפילו אם היה בין המצטיינים במחזורו) לא שווה היום הרבה בגישות ההוראה, בטכניקות השונות.... אז נכון שצריך להעלות את רמת המורים , לפחות חלקם, אבל לא מבחן ידע הוא הקריטריון לרמתם
 

Oti

New member
השתלמויות?? תלוי איזה...

מורה שלומד לתואר אינו משבח בהכרח את איכות ההוראה שלו. מורה למתמטיקה שלומד אפילו לתואר שני בנושאים שאינם קשורים לתחום הידע אותו הוא מלמד אינו משפר את איכות ההוראה והידע שלו. האם לא מוכרים לכם הלימודים לצורך גמולים ודרוג שכר?? ואני לא מתכוונת דוקא למכללות הזרות. מה דעתכם שמורים יקבלו גמולים בעיקר על לימודים בתחום הדעת אותו הם מלמדים?? ( ביחס מסויים קבוע בניהם לבין לימודים כלליים ).
 
את סותרת את עצמך

בהודעה הראשונה את מלינה על כך שמורים לא יודעים יותר ממה שהם מלמדים. בהודעה השנייה את אומרת שלא טוב שמורים מתוגמלים על מה שהם לומדים, בעיקר אם זה "סתם" להרחבת ידע. מקצוע ההוראה שונה קצת ממקצועות אחרים. אני רואה שאת מתמקדת במתמטיקה אז בוא ניקח את מתמטיקה כדוגמא. נאמר ואני הולכת ומשתלמת רק במתמטיקה. אני לומדת ויודעת את הנושאים על בוריים. מסיימת בהצטיינות כל קורס שאני לומדת בו נושאים מתמטיים. האם זה עושה אותי מורה טובה למתמטיקה? בוודאי שלא. מורה חייב ללמוד גם איך ללמד, ללמוד שיטות/דרכים שונות ללמוד איך להגיע לילדים שונים. עליו לעניין באותה מידה ילדים מחוננים במתמטיקה וילדים שרק שומעים את המילה מתמטי וכבר מקבלים פריחה.. מה עוד שאלֶה ואלה יושבים בכפיפה אחת. לכן, אם את שואלת אותי... אין ספק שמורה חייב לדעת יותר ממה שהוא מלמד. אבל הוא חייב לא פחות, לדעת להתאים את עצמו לילדים השונים אותם הוא מלמד. ואת זה צריך ללמוד.
 

Oti

New member
היחס הוא זה שקובע../images/Emo41.gif

אני מסכימה עם כל מילה שלך חיה, שימי לב שהתייחסתי לעובדה שחובה להמשיך ללמוד ולהתפתח רק צריך להקפיד שחלק מסוים מהלימודים בואי נאמר מחצית לפחות יהיו בתחום הדעת בו המורה עוסק. כמובן שזה יהיה מנקודות מבט שונות: מתודולוגיה, שילוב מחשבים, דרכי הוראה-למידה ועוד.
 
זה מה שקורה בשטח

אם התכוונת לכך שמחצית מהלימודים בהתפתחות המקצועית יהיו בתחומי הדעת שהמורה מלמד... אני חושבת שזה קורה לא אחת. הרי מורה הולך להשתלם במה שמעניין אותו , במה שתורם לו ובדרך כלל יש קשר ישיר לתחומים אותם הוא מלמד. בהסתייגות קלה, כשהמנהלים כופים עלינו ללכת להשתלמות שלא תמיד אנחנו מעוניינים בה. אני שמחה שהגענו לעמק השווה
 
למעלה