עודד מהמעבדה היית בטלוויזיה?

עודד מהמעבדה היית בטלוויזיה?

אני חושב שראיתי אותך בשדה עם איזה איכר בודק לו את האדמה...בתכנית לשבועות...
 
שלפ והטלויזיה

לשאלת המלך סלומון כן צילמו אותי מלווה חקלאי בסרט שהוצג בערוץ 3 בטלויזיה ביקשו ממני יעוץ להצגת שני משקים חקלאיים משק שהפך ממשק משפחתי למשק ענק ומשק חקלאי שנשאר בגודל בינוני המלצתי וליוויתי את הנושא בהסרטה נדונו בסרט בעיות חקלאיות ידים עובדות העסקת תילאנדים עלויות בקשת החקלאים שלא יעזרו להם רק שלא יפריעו להם שוחחנו שם על שמירת האדמה בידי חקלאים עבודת האדמה קשר אל האדמה ושורשים יש אנשים מאד מענינים בין עובדי האדמה החקלאים משק נוימן מגדל חצילים רחמים גבאי מבית עזרא אני עובד במשקיהם פעמים בחודש שומע סיפורים פשוט סיפורי חיים ועוד משלמים לי אף אחד לא סובל בברכה עודד יפה מנהל המעבדה
 
למעלה